Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij
Politieke Fractie Ons Etten-Leur

Ons Etten-Leur - 'open en eerlijk'

Lokale politieke partij in gemeente Etten-Leur

Voor een zorgzame samenleving

Ons Etten-Leur is een lokale politieke partij in de gemeente Etten-Leur, Noord-Brabant, die anders is dan de andere politieke partijen in Etten-Leur.

Ten eerste doordat ieder mens uniek is en dus de groep mensen achter Ons Etten-Leur ook. Daarnaast omdat de visie op politiek bedrijven, gestoeld is op Open en Eerlijk met elkaar communiceren. Luisteren naar elkaar (ècht luisteren), tijd vrijmaken voor elkaar en een ander in diens waarde laten wanneer het op standpunten en argumenten aankomt. Bijdragen aan een zorgzame samenleving, met respect voor mens, dier en natuur.


Home
 

Agenda

30 november - openbaar fractieberaad, kamer 003, oude raadhuis, Markt 1

14 december - openbaar fractieberaad, kamer 003, oude raadhuis, Markt 1

19 december - openbaar fractieberaad, kamer 003, oude raadhuis, Markt 1

11 januari 2024 - openbaar fractieberad, kamer 003, oude raadhuis, Markt 1

 

Onze belangrijkste standpunten

Standpunten Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Ons Etten-Leur

 

Nathan Landman nieuwe fractievoorzitter Ons Etten-Leur

Zorgzame maatschappij blijft belangrijkste streven

Etten-Leur, 15 september 2023 – Ons Etten-Leur krijgt per 2 oktober een nieuwe fractievoorzitter, Nathan Landman. Vooruitlopend op het terugtreden van Denise Huijbregts als raadslid later dit jaar, heeft de fractie nu al een nieuwe fractievoorzitter gekozen. Hierdoor kunnen lopende zaken netjes en met een goede inwerkperiode worden overgedragen.

Nathan Landman Raadslid Ons Etten-Leur

Nathan (34 jaar en vader van 2 kinderen) is al geruime tijd lid van Ons Etten-Leur en sinds 2021 ook politiek actief. Eerst als burgerlid om te kijken of de lokale politiek iets voor hem was en na de verkiezingen in 2022 is hij raadslid geworden.

Nathan reageert blij op zijn uitverkiezing. “Het is ontzettend jammer dat Denise vertrekt. Ze heeft heel veel voor de partij en Etten-Leur betekent en gaat enorm gemist worden. Tegelijkertijd ben ik vereerd om de 3e fractievoorzitter in de geschiedenis van deze prachtige partij te zijn. We hebben een hele enthousiaste groep mensen en ik kijk er naar uit iedereen in zijn / haar kracht te laten werken. Iedereen heeft zijn of haar specifieke kwaliteiten en die wil ik graag naar voren laten komen. Zodat we met zijn allen onze doelen kunnen behalen.”

Terugtredend fractievoorzitter Denise Huijbregts valt hem bij. “Er zit geen ‘ik’ in ‘Ons’, we doen het allemaal samen. Na de voor ons succesvolle verkiezingen en coalitieonderhandelingen hebben we ons geconcentreerd op het inwerken van bijna allemaal nieuwe raads- en burgerleden. We zijn gaan werken met fractiespecialisten en hebben met het nieuwe raadsakkoord een goede relatie met de andere partijen. Ik kan met gerust hart het stokje doorgeven.”

Nathan sluit hier op aan. “Het feit dat ik de nieuwe fractievoorzitter wordt, verandert niets aan onze koers. Die is en zal altijd een zorgzame maatschappij blijven. Waarin open & eerlijk met elkaar gecommuniceerd wordt en waar jong en oud, ongeacht afkomst of gender mee kan doen. Ook de goede onderlinge relaties met de andere partijen willen we behouden en we zullen ons constructief blijven opstellen om het beste voor onze inwoners voor elkaar te krijgen. Daar wil ik heel graag energie in steken, want dat is waar het uiteindelijk om gaat.

 

Openbare fractievergadering

Aanstaande donderdagavond 7 september vergadert onze fractie in het oude Raadhuis, Markt 1.

De start is om 19:00 uur tot 19:30 uur, inloop vanaf 18:45

Je bent van harte welkom om je mening, vragen en ideeën over actuele of toekomstige onderwerpen met ons te delen.

Heb je vooraf vragen of opmerkingen, of wil je laten weten dat je komt, dan kan dat via info@ons-etten-leur.nl of 076 - 201 78 18

We zien je graag daar!

 

Jong politiek talent kiest bewust voor lokale partij

Esmée Kroon nieuwste burgerlid Ons Etten-Leur

Esmée Kroon Burgerlid Ons Etten-Leur

Etten-Leur, 6 februari 2023 – Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 februari, is Esmée Kroon (23), benoemt als nieuwste burgerlid van Ons Etten-Leur. Esmée is een enthousiaste en actieve vrouw, die zich al op verschillende vlakken inzet voor met name jongeren en mensen met een beperking.

Fractievoorzitter Denise Huijbregts is erg blij met de nieuwe aanwinst. Met Esmée hebben we niet alleen een betrokken inwoner die zich in wil zetten voor Etten-Leur. Ze is ondanks haar jonge leeftijd (helaas) al ervaringsdeskundige op het gebied van de participatiewet en minimabeleid. Maar daardoor kan ze juist een goede vertaalslag maken tussen de praktijk, het beleid en de jongeren in Etten-Leur.

Esmée over haar keuze en benoeming: ik ben erg blij dat ik nu ook via de lokale politiek mijn kennis en ervaring kan inzetten voor de andere inwoners van Etten-leur. Op het gebied van jongerenbeleid, minima en participatie kunnen zaken wat mij betreft nog beter en ik wil me daar graag voor inzetten. Ons Etten-Leur staat ook voor een zorgzame maatschappij waarbij de mensen centraal staan en dat sluit goed bij mij aan.

Ik loop al een tijdje mee met de fractievergaderingen en als ik dan zie wat de andere raads- en burgerleden doen, kan ik niet wachten om ook zelf actief aan de slag te gaan. Ik heb er ontzettend veel zin in om de inwoners van Etten-Leur te mogen helpen bij de problemen en obstakels die ze tegenkomen


 

Openbare fractievergaddering

Op donderdagavond 19:00 hebben wij een openbare fractievergadering.

Daarin is iedere inwoner of vertegenwooridger van een vereniging, bedrijf of andere belanghebbende welkom om zijn of haar vragen en ideëen met betrekking tot specifieke onderwerpen met ons te delen.

De locatie is kamer 003 (links achter de receptie) in het oude raadhuis op de Markt 1.

Hou de agenda in de gaten voor de actuele data en eventuele wijzigingen.

 

Partijprogramma

Het programma van Ons Etten-Leur staat online. Hierin staan onze belangrijjkste punten verdeeld over

  • 3 hoofdvisies
  • 22 hoofdthema's
  • losse standpunten op alfabetische volgorde
  • aandachtspunten per wijk
Programma Ons Etten-Leur 2018 - 2022

Bekijk of download hier het programma van Ons Etten-Leur (PDF 1,3 MB)

 
 

ijgenwys en Anders ontvangt bijdrage van bestuur Ons Etten-Leur

Op dinsdag 5 september 2023 heeft voorzitter Jos Trouwborst van Stichting ijgenwys en Anders een bijdrage van 500 euro mogen ontvangen van het bestuur van Ons Etten-Leur.

Uit handen van voorzitter Eric Verwijmeren, geflankeerd door bestuurslid Lia Boeren mocht hij een cheque in ontvangst nemen als bijdrage aan een zorgzame maatschappij.

Bijdrage zorgzame maatschappij stichting ijgenwys en Anders Etten-Leur

Voorzitter Jos Trouwborst was blij verrast toen hij vanuit het bestuur van Ons Etten-Leur de vraag kreeg of ze in aanmerking wilden komen voor een bijdrage. “We zijn altijd op zoek naar sponsoren en donateurs voor het bekostigen van activiteiten en het onderhoud van de gebouwen, maar we worden zelden zelf benaderd”.

Voorzitter Eric Verwijmeren hierover: als betrokken lokale politieke partij streven we op bestuurlijk vlak onze idealen na. Maar als vereniging in Etten-Leur dragen we ook op andere manieren bij om zelf die zorgzame maatschappij uit te dragen.

Zo zijn onze leden als vrijwilliger actief bij evenementen in Etten-Leur, hebben we in het verleden al geld ingezameld voor het Dierenasiel, Wensen voor de wensboom in Avoord en een crowdfundingactie tijdens de Havenfeesten.

Met onze ‘Bijdrage voor een zorgzame maatschappij’ kunnen we als vereniging verschillende initiatieven ondersteunen die ook een bijdrage leveren aan het maatschappelijk belang. Stichting ijgenwys en Anders hoort hier zeker bij.

ijgenwys en Anders geeft zinvolle dagbesteding ter ondersteuning van mantelzorgers om zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden aan mensen met een zorgvraag. Jos Trouwborst reageert enthousiast. “Met dit bedrag kunnen we de kosten voor het verduurzamen van ons gebouw deels betalen, dus dat komt uitstekend van pas.”

 

Belangrijkste speerpunten

We hebben een uitgebreid programma, omdat voor iedere doelgroep en iedere wijk weer iets anders belangrijk is.

Stellingen Ons Etten-Leur Standpunten Speerpunten

Beijkijk hier onze belangrijkste speerpunten.

 

Word lid voor slechts 2,50 per maand!

Wilt u ook een steentje bijdragen aan een beter, mooier en zorgzamer Etten-Leur?

U kunt nu lid worden voor slechts 2,50 euro per maand.

Neem contact op via secretariaat@ons-etten-leur.nl voor de mogelijkheden.

 
 

Onze fractie

Onze raadsleden

Nathan LandmanNathan Landman Raadslid Ons Etten-Leur

Eric Menheere
Eric Menheere Raadslid Ons Etten-Leur

Ellis Snel Ellis Snel Raadslid Ons Etten-Leur

Bathséba Marijnissen
Bathséba Marijnissen - Oostenrijk Raadslid Ons Etten-Leur

Annet de Winter
Annet de Winter - Van Leeuwen

Onze Burgerleden

Esmée Kroon
Esmée Kroon Burgerlid Ons Etten-Leur

Daphne Godefroy
Daphne Godefroy Burgerlid Ons Etten-Leur

Onze wethouder

René VerwijmerenRené Verwijmeren

 


Contact