Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij

  Verkiezingen Etten-Leur

  Gemeenteraadsverkiezingen gemeente EttenLeur West-Brabant

  Eens in de 4 jaar zijn er in maart de gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier de nodige informatie om je te informeren. Welke politieke partijen zijn er in Etten-Leur, waar kun je de stembureaus vinden en welke stemwijzers staan er al online? Lees ook het partijprogramma van Ons Etten-Leur en bekijk onze kandidatenlijst om te bepalen op wie je wilt stemmen. Heb je vragen of

  opmerkingen? Laat het ons weten via info@ons-etten-leur.nl of bel met 076 - 201 78 18

  Home > Verkiezingen

   

  Verkiezingen 2022

  De gemeenteraadsdverkiezingen zijn dit jaar in verband met Corona verspreid

  over drie dagen. Je kunt al stemmen op 14 en 15 maart, in aanvulling op de oorspronkelijke dag van stemming, 16 maart.

  Op 14 en 15 maart, zijn er op 3 locaties al stembureaus geopend. Deze zijn

  • Van Gogh Kerk
  • Trouwkerkje
  • Het Turfschip

  Partijprogramma

  Het programma van Ons Etten-Leur staat online. Hierin staan onze belangrijjkste punten verdeeld over

  • 3 hoofdvisies
  • 22 hoofdthema's
  • losse standpunten op alfabetische volgorde
  • aandachtspunten per wijk
  Programma Ons Etten-Leur 2018 - 2022

  Bekijk of download hier het programma van Ons Etten-Leur (PDF 1,3 MB)

  Kandidatenlijst

  Verkiezingen 2018

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar op woensdag 21 maart.

  De stembureaus gaan open om 07:30 uur 's ochtendstot 21:00 uur 's avonds.

  Stemwijzer MijnStem

  U kunt online de stemwijzer van MijnStem invullen.

  WIlt u rustig alle stellingen en onze motivatie daarbij

  lezen, dan kan dat hieronder, of door dit document te downloaden (PDF, 82 Kb)

  Stemwijzer Etten-Leur Kieswijzer

  De stellingen en onze antwoorden op de stemwijzer / kieswijzer van 2018

  1 Parkeren in Etten-Leur goedkoper maken

  Score
  -6

  Motivatie

  Etten-Leur wordt aantrekkelijker voor bezoekers, winkelend publiek, toeristen. Ons Etten-Leur is voor gratis bovengronds parkeren. Uitbreiding van blauwe zones heeft voorkeur boven betaald parkeren.


  2 Meer handhavers op straat inzetten

  Score
  -7

  Motivatie
  Iedere inwoner moet zich veilig voelen. Daarnaast tegengaan van overlast op

  belangrijke gebieden zoals inbraak, zwerfafval, verkeerssnelheid, hondenpoep, overlastgevende groepen, fout parkeren en drugs.


  3 Als gemeente investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

  Score
  -3

  Motivatie

  Nodig om landelijke CO2 doelstellingen te halen. Wel per project inzichtelijk maken op welke termijn de investering is terugverdiend, omdat het gaat om

  gemeenschapsgeld. Daarnaast zijn ook alternatieven mogelijk (denk aan water- en windenergie).  4 Maak een keuze: geld investeren in

  Score
  0

  Motivatie
  Etten-Leur moet op alle mogelijke manieren goed bereikbaar zijn. Onderhoud

  van allebei moet goed op orde blijven. Dit geldt ook voor stoepen, bushaltes en treinverbinding.


  5 (bouw)regels versoepelen voor ontwikkelingen in het buitengebied

  Score
  -5

  Motivatie
  Om leegstand te voorkomen en het buitengebied aantrekkelijk te houden voor iedereen.


  6 Maak een keuze: Etten-Leur klimaatneutraal

  Score
  +6

  Motivatie
  Niet sneller, wel beter om verkeerde investeringen te voorkomen.


  7 Subsidie Nieuwe Nobelaer mag niet stijgen
  Score
  -7

  Motivatie
  Het raadsbesluit dat door de meerderheid van de raad is aangenomen, moet uitgevoerd worden. Daarin is geen stijging van de subsidies voorzien. (behalve indexatie = prijscorrectie ten gevolge van inflatie).


  8 Maak een keuze: een bloeiend verenigingsleven

  Score
  +6

  Motivatie
  Het is geen gemeentelijke taak. Gemeente dient wel positief om te gaan met verzoeken van verenigingen en vrijwilligers. Zowel op het gebied van faciliteren door middel van materiaal beschikbaar stellen, als eenvoudiger maken van vergunningenbeleid.

  9 Mensen met een uitkering een tegenprestatie laten leveren

  Score
  0

  Motivatie
  Het moet worden gestimuleerd, maar niet verplicht. Uiteraard moet er gekeken worden waar iemand affiniteit mee heeft. Het mag niet ten koste gaan van betaalde banen.

  10 Maak een keuze: Nieuwbouw

  Score
  +2

  Motivatie

  Het beperkte groen binnen de bebouwde kom moet behouden blijven en

  eventueel uitgebreid worden. Nieuwbouw moet mogelijk zijn in het buitengebied.

  11 Een spoortunnel aanleggen om ontsluiting Etten-Leur noord te verbeteren

  Score
  -7

  Motivatie
  Om de veiligheid in Etten-Leur te bevorderen en verkeer uit Etten-Leur beter door te laten stromen.


  12 Meer geld vrijmaken voor de kwaliteit van de openbare ruimte

  Score
  -5

  Motivatie
  Het openbaar gebied moet veilig begaanbaar en goed toegankelijk zijn voor iedereen.

  13 Maak een keuze: afvalheffing

  Score
  +2

  Motivatie
  Het basisprincipe moet zijn dat de vervuiler betaalt. Wel kijken naar

  mogelijkheden voor het nog eerlijker verdelen van de lasten en opties om het scheiden van afval beter te belonen.

  14 De coffeeshop in Etten-Leur blijft open

  Score
  -7

  Motivatie
  De handel via de coffeeshop is controleerbaar en traceerbaar. Wel handhaven op overlast bij klachten inwoners.


  15 Inwoners verantwoordelijk maken voor openbaar groen in eigen buurt

  Score
  +7

  Motivatie
  Openbaar groen is een taak van de gemeente. Vrijwillig meehelpen bij het onderhoud in eigen buurt mag altijd.  16 Maak een keuze: buurtpreventie organiseren door

  Score
  -4

  Motivatie
  Het is een taak van de gemeente, hoort bij openbare orde en veiligheid.

  17 Statushouders voorrang geven bij toewijzing van woningen

  Score
  +7

  Motivatie
  Een statushouder is een gewone inwoner en dient ook zo behandeld te worden


  18 Om de begroting sluitend te krijgen:

  Score
  0

  Motivatie
  Het is per situatie afhankelijk wat de beste optie is.


  19 Subsidie verstrekken aan mensen die hun huis willen verduurzamen

  Score
  + 6

  Motivatie

  Bij subsidie profiteer je van belastinggeld. Verduurzamen zou zichzelf terug moeten verdienen.  20 Maak een keuze: afval

  Score
  -7

  Motivatie
  Om zwerfafval te voorkomen. Daar waar ondergrondse containers zijn (onder andere supermarkten, seniorencomplexen) zorgen voor vaker ophalen / legen, zodat overlast voorkomen wordt.


  21 Als gemeente meer jongerenontmoetingsplekken realiseren

  Score
  +4

  Motivatie
  De jongeren moeten zelf kunnen bepalen waar ze willen zitten (zonder overlast te veroorzaken). De gemeente kan eventueel op verzoek van jongeren meehelpen met realiseren van hun ideeën.

  22 Geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen in Etten-Leur
  Score
  -7

  Motivatie
  Eerst leegstand op bestaande terreinen opvullen, zowel binnen Etten-Leur als regionaal.


  23 Referenda toestaan bij belangrijke besluiten

  Score
  -7

  Motivatie
  De mogelijkheid voor inspraak van inwoners is altijd belangrijk in een democratie.