Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Bouwlocaties carnavalsclubs

Standpunten van Ons Etten-leur

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fractie via info@ons-etten-leur.nl


Home > Onze standpunten > Carnaval - bouwlocaties carnavalsverenigingen
 

Opheldering gevraagd over bouwlocaties carnavalsverenigingen

Ingezonden brief aan het college 28 december 2018

Onderwerp: Bouwlocaties carnavalswagens


Geacht college,

Vorig jaar hebben we u de vraag gesteld: Wat kan de gemeente doen voor de bouwclubs van carnavalswagens die toch ook het cultureel erfgoed van Etten-Leur in stand houden? Twee weken geleden vernamen we via een omweg de ontwikkelingen hierover. Daarom hebben we wederom vragen gesteld aan de desbetreffende afdeling over de stand van zaken.

Met verbazing hebben we het antwoord op onze vraag ‘onderzoek naar bouwplaatsen bouwclubs carnavalswagens en facilitering van diverse verenigingen’ gelezen. We lezen uit het antwoord dat het in ieder geval gaat over het faciliteren van de verenigingen die nu gehuisvest zijn aan de Wipakker.

Dit kan toch niet waar. zijn Al vanaf vorig jaar heeft Ons Etten-Leur gevraagd voor huisvesting / onderdak bouwlocaties carnavalswagens. We hebben toen de toezegging gekregen dat daar een onderzoek naar zou worden gedaan en dat we eind dit jaar zouden horen wat de mogelijkheden zijn. Tot op heden hebben we niets vernomen en dat vinden we een kwalijke zaak.

U geeft aan dat Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur hun interesses hebben kenbaar gemaakt over eventueel de Slotlaan. Maar dan geeft u allereerst de voorkeur aan de verenigingen van de Wipakker?

Uitgangspunt is dat de locatie wordt aangekocht ten behoeve van sociaal-maatschappelijk gebruik. Wij zijn van mening dat door de bouwclubs dit zeker het geval is. Ze geven aan dat de jonge en oude bouwclubs elkaar kunnen helpen, hangjeugd laten bijbouwen of begeleiden met zelf iets te bouwen.

Of bent u van mening dat dit geen sociaal maatschappelijk werk is? Dit wordt dan nog nota bene aangestuurd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers verdienen ook aandacht en een onderkomen. Triest dat we dan wederom niet serieus wordt genomen. We zijn van mening dat dit weer getuigd van een zeer slechte communicatie.

Graag willen we hierover meer duidelijkheid. We zouden graag een direct antwoord willen op onze vraag: is er al meer duidelijkheid over de huisvesting bouwlocaties van carnavalswagens?

Ons Etten-Leur krijgt het gevoel wederom aan het lijntje te worden gehouden.


Met vriendelijke groet.


José Lockx

Gemeenteraadslid Ons Etten-Leur


Contact