Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Verkiezingen Etten-Leur

Gemeenteraadsverkiezingen gemeente EttenLeur West-Brabant

Eens in de 4 jaar zijn er in maart de gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier de nodige informatie om je te informeren. Welke politieke partijen zijn er in Etten-Leur, waar kun je de stembureaus vinden en welke stemwijzers staan er al online? Lees ook het partijprogramma van Ons Etten-Leur en bekijk onze kandidatenlijst om te bepalen op wie je wilt stemmen. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@ons-etten-leur.nl of bel met 076 - 201 78 18


Home > Verkiezingen
 

Verkiezingen 2022

Lees hier de belangrijkste informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart.

 

Verkiezingen 2022

De gemeenteraadsdverkiezingen zijn dit jaar in verband met Corona verspreid over drie dagen. Je kunt al stemmen op 14 en 15 maart, in aanvulling op de oorspronkelijke dag van stemming, 16 maart.

Op 14 en 15 maart, zijn er op 3 locaties al stembureaus geopend. Deze zijn

  • Van Gogh Kerk
  • Trouwkerkje
  • Het Turfschip

Partijprogramma

Programma Ons Etten-Leur 2018 - 2022Het programma van Ons Etten-Leur staat online. Hierin staan onze belangrijjkste punten verdeeld over

  • 3 hoofdvisies
  • 22 hoofdthema's
  • losse standpunten op alfabetische volgorde
  • aandachtspunten per wijk

Bekijk of download hier het programma van Ons Etten-Leur (PDF 1,3 MB)

Kandidatenlijst

Bekijk hier onze gehele kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2022

 

Verkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar op woensdag 21 maart.

De stembureaus gaan open om 07:30 uur 's ochtendstot 21:00 uur 's avonds.

Lia Boeren is tijdens de algemene ledenvergadering van 20 januari verkozen tot lijsttrekker voor Ons Etten-Leur

Ons Etten-Leur heeft op 5 februari de grootste kieslijst ingeleverd van alle partijen in Etten-LEur

Stemwijzer Etten-Leur KieswijzerStemwijzer MijnStem

U kunt online de stemwijzer van MijnStem invullen.

WIlt u rustig alle stellingen en onze motivatie daarbij lezen, dan kan dat hieronder, of door dit document te downloaden (PDF, 82 Kb)

 

De stellingen en onze antwoorden op de stemwijzer / kieswijzer van 2018

1 Parkeren in Etten-Leur goedkoper maken
Score
-6

Motivatie
Etten-Leur wordt aantrekkelijker voor bezoekers, winkelend publiek, toeristen. Ons Etten-Leur is voor gratis bovengronds parkeren. Uitbreiding van blauwe zones heeft voorkeur boven betaald parkeren.


2 Meer handhavers op straat inzetten

Score
-7

Motivatie
Iedere inwoner moet zich veilig voelen. Daarnaast tegengaan van overlast op belangrijke gebieden zoals inbraak, zwerfafval, verkeerssnelheid, hondenpoep, overlastgevende groepen, fout parkeren en drugs.


3 Als gemeente investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Score
-3

Motivatie
Nodig om landelijke CO2 doelstellingen te halen. Wel per project inzichtelijk maken op welke termijn de investering is terugverdiend, omdat het gaat om gemeenschapsgeld. Daarnaast zijn ook alternatieven mogelijk (denk aan water- en windenergie).4 Maak een keuze: geld investeren in
Score
0

Motivatie
Etten-Leur moet op alle mogelijke manieren goed bereikbaar zijn. Onderhoud van allebei moet goed op orde blijven. Dit geldt ook voor stoepen, bushaltes en treinverbinding.


5 (bouw)regels versoepelen voor ontwikkelingen in het buitengebied

Score
-5

Motivatie
Om leegstand te voorkomen en het buitengebied aantrekkelijk te houden voor iedereen.


6 Maak een keuze: Etten-Leur klimaatneutraal

Score
+6

Motivatie
Niet sneller, wel beter om verkeerde investeringen te voorkomen.


7 Subsidie Nieuwe Nobelaer mag niet stijgen
Score
-7

Motivatie
Het raadsbesluit dat door de meerderheid van de raad is aangenomen, moet uitgevoerd worden. Daarin is geen stijging van de subsidies voorzien. (behalve indexatie = prijscorrectie ten gevolge van inflatie).


8 Maak een keuze: een bloeiend verenigingsleven

Score
+6

Motivatie
Het is geen gemeentelijke taak. Gemeente dient wel positief om te gaan met verzoeken van verenigingen en vrijwilligers. Zowel op het gebied van faciliteren door middel van materiaal beschikbaar stellen, als eenvoudiger maken van vergunningenbeleid.

9 Mensen met een uitkering een tegenprestatie laten leveren

Score
0

Motivatie
Het moet worden gestimuleerd, maar niet verplicht. Uiteraard moet er gekeken worden waar iemand affiniteit mee heeft. Het mag niet ten koste gaan van betaalde banen.


10 Maak een keuze: Nieuwbouw


Score
+2

Motivatie
Het beperkte groen binnen de bebouwde kom moet behouden blijven en eventueel uitgebreid worden. Nieuwbouw moet mogelijk zijn in het buitengebied.

11 Een spoortunnel aanleggen om ontsluiting Etten-Leur noord te verbeteren

Score
-7

Motivatie
Om de veiligheid in Etten-Leur te bevorderen en verkeer uit Etten-Leur beter door te laten stromen.


12 Meer geld vrijmaken voor de kwaliteit van de openbare ruimte

Score
-5

Motivatie
Het openbaar gebied moet veilig begaanbaar en goed toegankelijk zijn voor iedereen.


13 Maak een keuze: afvalheffing


Score
+2

Motivatie
Het basisprincipe moet zijn dat de vervuiler betaalt. Wel kijken naar mogelijkheden voor het nog eerlijker verdelen van de lasten en opties om het scheiden van afval beter te belonen.


14 De coffeeshop in Etten-Leur blijft open


Score
-7

Motivatie
De handel via de coffeeshop is controleerbaar en traceerbaar. Wel handhaven op overlast bij klachten inwoners.


15 Inwoners verantwoordelijk maken voor openbaar groen in eigen buurt

Score
+7

Motivatie
Openbaar groen is een taak van de gemeente. Vrijwillig meehelpen bij het onderhoud in eigen buurt mag altijd.16 Maak een keuze: buurtpreventie organiseren door

Score
-4

Motivatie
Het is een taak van de gemeente, hoort bij openbare orde en veiligheid.


17 Statushouders voorrang geven bij toewijzing van woningen


Score
+7

Motivatie
Een statushouder is een gewone inwoner en dient ook zo behandeld te worden


18 Om de begroting sluitend te krijgen:

Score
0

Motivatie
Het is per situatie afhankelijk wat de beste optie is.


19 Subsidie verstrekken aan mensen die hun huis willen verduurzamen

Score
+ 6

Motivatie
Bij subsidie profiteer je van belastinggeld. Verduurzamen zou zichzelf terug moeten verdienen.20 Maak een keuze: afval

Score
-7

Motivatie
Om zwerfafval te voorkomen. Daar waar ondergrondse containers zijn (onder andere supermarkten, seniorencomplexen) zorgen voor vaker ophalen / legen, zodat overlast voorkomen wordt.


21 Als gemeente meer jongerenontmoetingsplekken realiseren

Score
+4

Motivatie
De jongeren moeten zelf kunnen bepalen waar ze willen zitten (zonder overlast te veroorzaken). De gemeente kan eventueel op verzoek van jongeren meehelpen met realiseren van hun ideeën.

22 Geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen in Etten-Leur
Score
-7

Motivatie
Eerst leegstand op bestaande terreinen opvullen, zowel binnen Etten-Leur als regionaal.


23 Referenda toestaan bij belangrijke besluiten

Score
-7

Motivatie
De mogelijkheid voor inspraak van inwoners is altijd belangrijk in een democratie.

 

 


Contact