Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij De Nieuwe Nobelaer

Standpunten van Ons Etten-leur

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze financieel specialist Björn Vaarwerk via bjorn.vaarwerk@ons-etten-leur.nl


Home > Onze standpunten > De Nieuwe Nobelaer
 

Vervroegd aankopen pand / grond Nieuwe Nobelaer
raadsvergadering 22 februari 2016

In de stukken die beschikbaar zijn gesteld aan de raad en de vertrouwelijke stukken is naar onze mening een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.

Volgens het voorstel was aankoop nodig om te voorkomen dat de Nieuwe Nobelaer failliet zou gaan. Om failliet te gaan moeten er minimaal 2 partijen zijn die het faillissement aanvragen. Dat betekent dus ook dat er minimaal 2 partijen nodig zijn, waarbij een behoorlijke achterstand is met betaling van facturen. Daar is volgens de informatie van de Nieuwe Nobelaer geen sprake van.

De resultaten van de Nobelaer waren niet positief, dus voor langere termijn moet er wel iets gebeuren. Nu lijkt het dat door de aankoop naar voren te halen de cijfers positief worden, maar dat is alleen waar, in het jaar dat het pand verkocht wordt.

Om structureel betere cijfers te krijgen zijn er 2 opties. De eerste is om de omzet te verhogen, maar dat is niet zo makkelijk en heb je niet geheel in eigen hand. De tweede is om de kosten te verlagen en dat is wat de Nieuwe Nobelaer gedaan heeft. Er is een reorganisatie doorgevoerd waardoor de loonkosten met € 500.000,00 zijn gedaald. Deze daling van de kosten zorgt voor een positief resultaat in de volgende jaren.

De vertrouwelijke cijfers hebben ons niet overtuigd van de noodzaak om de Nieuwe Nobelaer nu aan te kopen. In deze cijfers waren 2 scenario’s geschetst. In het eerste scenario wordt de Nieuwe obelaer aangekocht conform het ter goedkeuring aan de raad voorgelegde raadsvoorstel (April 2016).

In het tweede scenario wordt de Nobelaer niet gekocht. Het mag duidelijk zijn dat de financiële situatie van de Nobelaer minder gunstig is als het pand niet wordt verkocht. Dit is echter geen zuivere vergelijking, omdat in 2014 door de raad is besloten om de Nobelaer aan te kopen na oplevering van het nieuwe pand en dat moet dan in 2019 gaan gebeuren.

Als de aankoop niet in 2016 maar in 2019 wordt gerealiseerd, zien de cijfers op lange termijn er veel beter uit. Wij zijn de enige fractie geweest die gevraagd heeft om in de vertrouwelijke cijfers de aankoop in 2019 te verwerken om te zien wat daar de effecten van zijn.

Het eigen vermogen van de Nieuwe Nobelaer is in geval van aankoop in 2019 in de opvolgende jaren € 400.000,00 hoger dan bij aankoop in 2016. Dat is dus beter als wat ons is voorgelegd. Dit kan tot gevolg hebben dat de Nieuwe Nobelaer op termijn minder subsidie nodig zou hebben en is voor ons de reden geweest om niet voor het voorstel te stemmen.

 

N.B. De hierboven genoemde bedragen zijn niet vertrouwelijk. De verlaging van de loonkosten is genoemd in BNdeStem en het verschil in eigen vermogen staat niet in de vertrouwelijke stukken, omdat de aankoop in 2019 niet is verwerkt in de cijfers.


Contact