Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Standpunten van Ons Etten-leur

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke raadsleden en burgerleden die de specifieke dossiers behandelen, via info@ons-etten-leur.nl


Home > Onze standpunten > Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
 

Brief naar Tweede Kamer

Etten-Leur, 31 augustus 2016

Betreft: Wetswijziging Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Geachte dames en heren, leden van de Tweede Kamer,

Waarschijnlijk bent u allen druk in de weer met het maken van het verkiezingsprogramma of met het aandragen van programmapunten. Wij willen u attenderen op de noodzaak van een wijziging voor een verklaring omtrent gedrag (VOG). Alleen door uw inbreng kan een wetswijziging omtrent VOG tot stand komen.

Graag zouden wij een aanvulling op de artikelen 4 en 6 van de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ook in deze wet geregeld zien. Zodat een aangifte tegen een persoon wegens zedenmisbruik wordt opgenomen en bewaard voor een termijn van bijvoorbeeld van 10 jaar. Graag zien wij dat ook een aangifte tegen een persoon een zogeheten ‘justitieel gegeven’ wordt.

Wat een ‘justitieel gegeven is, wordt bepaald in de artikelen 6 en 7 van het ‘Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens’ (zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0016544/2015-07-01). Uit deze artikelen blijkt dat ‘justitiële gegevens’ alleen betrekking hebben op zaken die aanhangig zijn gemaakt bij het openbaar ministerie of een rechter. Wij pleiten voor een toevoeging in artikel 7 dat ook een aangifte van zedenmisbruik een ‘justitieel gegeven’ wordt.

Wij hoeven toch geen voorbeelden aan te dragen van zwemleraar, kinderopvang, kindercoaches, leraren, vrijwilligers sportgebeuren etc. zodat u weet wat er allemaal in de samenleving helaas misgaat?

Indien er twee aangiften zijn gedaan (binnen 10 jaar) zouden ook zonder veroordeling deze mensen al geen VOG meer moeten kunnen krijgen. Met als doel het gevaar voor de samenleving beperken.

Waar veel mensen helaas tegen aan lopen bij het indienen van een aangifte: geloven ze het kind of de volwassenen?

Er kunnen al zaken beter onderzocht worden zoals de aanstelling van 2 onafhankelijke jeugdprofessionals bij onderzoek en ondervraging kind vanaf de allereerste aangifte. Daarnaast blijft de noodzaak voor een wetswijziging, zodat mensen die kwaad willen nooit gemakkelijk een VOG kunnen bemachtigen en daar dus al een rem is ingebouwd.

Het rechtssysteem is gebaseerd op het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, art.6 lid 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens. Iedereen wordt voor onschuldig gehouden tot zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
Hoe mooi en waar ook…. het creëert helaas ook een groot grijs gebied waar juist op het vlak van kindermisbruik gebruik van zal worden gemaakt. Door de bovengenoemde wijzigingen met betrekking tot de VOG kan dit voorkomen worden.

U heeft meer kennis, meer mensen ter beschikking om zaken uit te zoeken, op papier te zetten en hopelijk te veranderen door middel van een wetsvoorstel richting Tweede Kamer.

Wij hopen oprecht dat u de samenleving wat veiliger kunt maken.


Met vriendelijke groet,


Denise Sellier-Huijbregts
(Woordvoerder)

Lia Boeren-Tak
(Fractievoorzitter)

Heeft u nog vragen over deze brief, bel of mail ons gerust. Indien nodig willen wij natuurlijk deze brief komen toelichten.

E-maill info@ons-etten-leur.nl

 


Contact