Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Ingezonden brief

Woningnood & uitbreiding Oderkerkpark

 


Home > Onze standpunten > Woningnood & uitbreiding Oderkerkpark
 

Ingezonden brief Eric Menheere 15 januari 2020 (eric.menheere@ons-etten-leur.nl)

Goedendag,

Oderkerpark Groen Stadspark Bruisend Centrum Etten-LeurIn deze tijd van woningnood heeft Ons Etten-Leur de voorkeur voor een geheel nieuwe wijk met veel starterswoningen (lees ook 'aandachtspunten nieuwe wijk Etten-Leur). Bij realisatie van deze nieuwe wijk zou het Oderkerpark kunnen worden uitgebreid. Enige tijd geleden was er een bijeenkomst in de kapel in het Oderkerkpark waar 3 plannen werden gepresenteerd door ambtenaren van de gemeente over wat de mogelijkheden zijn voor het park in de toekomst.

Het 1e plan is “behouden wat het nu is, een natuurlijke oase van rust dat gekoesterd moet worden". Het 2e plan is het park om te vormen naar een ontmoetingsplek waar jong en oud elkaar ontmoeten, met een artistiek-culturele waarde. Het 3e plan betreft het park een plaats te maken waar het park een visitekaartje wordt voor Etten-Leur.

Graag zouden wij daar een 4e optie als plan aan toevoegen die een combinatie is van het 2e en 3e plan met een twist. Die twist is: We maken het park groter, zodat de argumenten voor beide plannen deels ontmoet kunnen worden. Aangezien het 1e plan 'niets doen' inhoudt en dat is voor ons geen optie.

De motivatie beschreven in het 3e plan beschrijft dit het best: Groot denken; want een multifunctioneel park waar wat te beleven valt voor jong en oud heeft een regionale aantrekkingskracht en wordt dan niet alleen maar een aanvulling op het winkelhart, het is ook een versterking ervan.

Etten-Leur heeft nu een unieke kans om te kiezen om het park groter te maken in plaats van voor de korte termijn politiek te gaan. Dit zal wel betekenen dat er minder nieuwbouw zal zijn op de gronden van de Nieuwe Nobelaer die later vrij komen. Wij snappen de noodzaak van het grote tekort aan huisvesting in onze gemeente, maar voor wie gaan we bouwen? Voor de eigen inwoners of de welgestelden uit de regio? Demografisch gezien hebben ouderen de overhand in het centrum van Etten-Leur en met nieuwbouw op de later vrij te komen gronden van de Nieuwe Nobelaer zal haast het gehele centrum ingesloten zijn door woningen bewoond door ouderen.

Wij vragen ons af of dat een goede ontwikkeling is voor onze gemeente en wat zal dat doen met latere WMO gelden (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)? Aangezien ouderen daar een grotere aanspraak op maken dan jongeren. Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Dat betekent niet dat we onze ogen moeten sluiten voor de consequenties van deze keuzes. Ik weet niet hoe vaak men in de avond richting centrum gaat, maar als de winkels dicht gaan kan men daarna de spreekwoordelijke speld horen vallen.

Oderkerkpark Plattegrond Etten-LeurHoe gaan we het park groter maken? Het antwoord daarop is vrij simpel. We verleggen de Anna van Berghemlaan met een bocht richting de Nieuwe Nobelaer. De bestaande weg kan dan later gebruikt worden door voetgangers en fietsverkeer dat van en naar het centrum gaat door het park. Met de bocht zal de snelheid uit de Anna van Berghemlaan gehaald worden wat de verkeersveiligheid ten goede zal komen.

Tevens zal door de vergroting van het park het tekort van openbaar groen van de wijk Oud centrum Oost verkleind worden en zal er automatisch ruimte zijn om bijvoorbeeld projecten als Samentuin te implementeren in de gecreëerde ruimte.

Ook zien wij ruimte voor beperkte horeca in het park in de vorm van een theehuis met een kinderspeelpark in sociaal maatschappelijke zin. De uitbater daarvan kan dan tevens dienst doen als parkmanager als extra hulp bij het organiseren of coördineren van evenementen in het park.

Dit plan kost geld, zeker wat betreft de exploitatie kosten op de korte termijn en we moeten gaan kijken hoe we het tekort aan woonruimte gaan compenseren op andere bouwlocaties. Daar valt niet aan te ontsnappen. Maar op de langere termijn zien wij dit plan als bittere noodzaak en wel hierom.

Automatisering, robotisering zal in de toekomst de werkgelegenheid in onze regio steeds meer ondermijnen. Met “blokkendozen” alleen gaan we dit niet oplossen en het is aan ons als gemeente, college en raad om daar een toekomstvisie over te hebben. Etten-Leur heeft van oudsher een regiofunctie en het wordt tijd dat we die kracht voor Etten-Leur in de regio weer gaan gebruiken om de toekomstige werkgelegenheid te waarborgen. De leisure vrijetijdseconomie zal daar steeds meer een grotere rol in gaan spelen en het wordt tijd om daar als gemeente grotere stappen in te gaan nemen. Dit plan voor het Oderkerkpark kan die 1e grote stap zijn.

Als je toeristen wilt aantrekken naar je gemeente moet je ze wel een reden geven om te komen en het liefst meer vaker dan eens een keertje, zodat je toeristen een reden geeft om geld uit te geven. Met alleen Van Gogh dagtoeristen gaan we dat niet redden. Als we ons meer richten op toeristen uit de regio, zullen de dagtoeristen voor van Gogh ook gebruik maken deze faciliteiten. Met andere woorden een win-win situatie.

Er zullen partijen zijn die zeggen dat we dergelijke plannen aan de markt moeten overlaten. Ons antwoordt daarop is dat het je plicht is als gemeente om het klimaat hiervoor te creëren zodat deze markt in beweging kan komen. Er zullen ook partijen zijn die het absurd, belachelijk en te duur zullen vinden. Als je politiek bedrijft die niet verder kijkt dan de volgende verkiezingen, misschien. Maar Ons Etten-Leur is een partij die verder kijkt dan de volgende verkiezing, Wij zijn een partij die ervoor gaat om Etten-Leur mooier, beter en sterker te maken. Open en Eerlijk.

Eric Menheere

Raadslid Ons Etten-Leur.

Voor eventuele vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen via eric.menheere@ons-etten-leur.nl

Eric Menheere Raadslid Ons Etten-Leur


Contact

 

Pers   Veelgestelde vragen