Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij AED zone Etten-Leur

Standpunten van Ons Etten-leur

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fractie via info@ons-etten-leur.nl


Home > Onze standpunten > AED zone Etten-Leur
 

Structurele bijdrage om 6 minuten AED zone te realiseren

Ingezonden brief aan het college 8 januari 2018

Geachte College en raadsleden,

Ons Etten-Leur heeft vernomen dat de stichting hartveilig Etten-leur moeite heeft om hun doelstelling te behalen om Etten-Leur hartveilig te maken. Met de eerste toezegging kan een klein begin gemaakt worden maar is er nog geen zekerheid voor de toekomst.

Het ontbreken van voldoende financiën zorgt ervoor dat de inwoners van Etten-Leur bij een hartinfarct niet kunnen bouwen op de AED's. Deze zijn nodig binnen een bereik van 6 minuten voor een kans op overleven. Onze gemeente blijkt in tegenstelling tot andere gemeentes zoals, Rucphen en Oosterhout de financiën niet te hebben.

Dit verbaast ons te meer omdat de gemeente Etten-Leur graag het verschil wil maken. Is het verschil tussen leven en dood dan financieel net een brug te ver?

Voor de vorm hebben we 16 AED's aangeschaft, alleen heeft niemand nagedacht over de vervanging daarvan. Nu hangen er AED's waarvan we niet eens weten of ze naar behoren werken omdat de maximale gebruiksduur bereikt is. Wie neemt daar de verantwoording voor?
U zegt dat er geen geld is om deze weer in orde te maken. U stelt dat deze wel langer mee gaan dan de aangegeven jaren. Vanwege het kostenplaatje wil de gemeente deze taak wegleggen bij de inwoners is gezegd. In ieder geval zeker voor een groot deel.


U wilt dat de inwoners de kosten van een veilig en gezonde leefomgeving gaan ophoesten?

Volgens de stichting kunnen zij voor maximaal €40.000 per jaar Etten-Leur hartveilig maken. Dit kan in 2024 compleet gerealiseerd zijn met dit genoemde budget en de reeds aanwezige AED’s bij bedrijven en instellingen, die hoeven alleen maar naar buiten.

Kan de gemeente dit geld niet vrijmaken voor de veiligheid in het kader van een gezonde leefomgeving? Maar extra geld uitgeven aan bijvoorbeeld De Nieuwe Nobelaer en het zwembad of andere 'leuke' dingen is wel mogelijk?

Ook kan de gemeente kijken waar eventueel bedrijven/ verenigingen mee kunnen helpen met de daar al aanwezige AED's die verplaatst zouden kunnen worden naar buiten. Door simpel in gesprek te gaan met ze.

Kortom wat ons betreft zijn er genoeg mogelijkheden nog om te bekijken. Hier onder volgen de vragen die wij hebben.

  1. Hoe belangrijk vindt de gemeente Etten-Leur de aanwezigheid van voldoende AED'S?
  2. 2)Waaruit blijkt dit?
  3. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de AED's die nu buiten garantie -en houdbaarheidsdatum vallen?
  4. Wil de gemeente Etten-Leur de kosten voor een veilige en gezonde leefomgeving daadwerkelijk bij de inwoners leggen?
  5. Hoe dan?
  6. Is er geen € 40.000 vrij te maken per jaar, niet eenmalig maar structureel? Dan kan de stichting afspraken maken.
  7. Waarom lukt het andere gemeentes wel om deze kosten te dragen?
  8. Hebben jullie gekeken hoe zij het daar doen?
  9. Waarom is er geen geld gereserveerd is voor vervanging van de 16 aangeschafte AED's?
  10. Wat gaat de gemeente doen met feit dat er een mondelinge toezegging is gedaan om heel Etten-Leur te voorzien van 6 minuten AED-zone, maar nu komt met een eenmalige bijdrage?

Wij wachten uw reactie en antwoorden af.


Met vriendelijke groet,

Denise Huijbregts
Burgerlid Ons Etten-Leur


Contact