Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Echtscheidingsproblematiek bij kinderen

Standpunten van Ons Etten-leur

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fractie via info@ons-etten-leur.nl


Home > Onze standpunten > Echtscheidingsproblematiek bij kinderen
 

Echtscheidingsproblematiek Kinderen OudersEchtscheidingsproblematiek bij kinderen

Ingezonden brief naar Tweede Kamer

Etten-Leur, 30 november 2018


Geachte mijnheren ministers de Jonge en Dekker,


Het aantal vechtscheidingen in Nederland is hoog, evenals het aantal kinderen dat hierbij betrokken is. Volgens huiselijkgeweld.nl zijn dit alleen al 6.000 minderjarige kinderen. Zij hebben daarbij zorg nodig, die steeds complexer wordt. Wij als Ons Etten-Leur, een lokale politieke partij in Etten-Leur, maken ons hier ernstig zorgen over. Wij zien in de praktijk een stijging van het aantal kinderen dat in de problemen komt. Hierdoor is steeds meer en steeds complexere zorg nodig, wat ook tot meer kosten leidt.

Vechtscheidingen Kinderen Pionnen Ouders MachtstrijdKinderen worden als schaakstukken ingezet om een spel van macht te gaan spelen. De schaakstukken worden verdeeld en ze worden in positie gebracht. Er wordt misbruik gemaakt van hun loyaliteit en onvoorwaardelijke liefde. Spelregels zijn er niet, want het spel verandert naar gelang welke ouder een zet doet. En tijdens het potje schaken komen er allerlei onbekende schaakstukken bij die de kinderen niet kennen. Ze snappen steeds minder van het spel en raken van iedere zet beschadigd. Met een beetje pech nemen nieuwe schaakstukken het spel over die niet neutraal zijn en wordt het spel nog grimmiger. En vanaf hier verandert weer het spel. Dit gaat net zolang door tot de kinderen geschaakt worden. Dit alles om de andere ouder schaakmat te zetten. Wanneer het spel eindigt weet niemand, het spel wordt nooit gewonnen en er zijn alleen maar verliezers.

Een aantal jaren geleden is het ouderschapsplan in het leven geroepen om het welzijn van kinderen te beschermen binnen een echtscheiding. Deze preventieve maatregel om de kinderen centraal te zetten en dus te beschermen is niet voldoende. Helaas zijn de kinderen nog steeds de dupe van scheidingen en komen vaak terecht in de langdurige zorg. Om nog maar niet te verwijzen naar de familiedrama’s die er zijn geweest de afgelopen jaren.

In de praktijk blijkt dat de problemen beginnen bij het uitvoeren van het ouderschapsplan. De gemaakte afspraken worden niet nagekomen en uitgevoerd. Dit zorgt er voor dat de problematiek omtrent de kinderen op een later tijdstip ontstaat, nu niet tijdens de scheiding maar erna. Een kort geding via de rechtsgang helpt zeer zeker niet. Dit omdat dan de problematiek van de kinderen alleen maar groter wordt vanwege langere processen.

Zolang processen lopen, is vaak 1 van de ouders op een zijspoor gezet onder het mom van ‘rust’ voor de kinderen. Dit werkt ouderverstoting enorm in de hand. Hier is nog veel te weinig kennis over. Dit leidt dus vaak niet tot rust, maar juist grotere problematiek op langere termijn. Ze lopen vaker vast op school en lopen grotere kans om crimineel gedrag te vertonen. Wij vragen u ook te kijken naar gecertificeerde instellingen, want waarom kan een ondertoezichtstelling bijna niet binnen 12 maanden afgehandeld worden? Dit zegt echt iets over de kwaliteit van gecertificeerde instellingen en hun aanpak.

Om kinderen te helpen in dit schaakspel is er een training ontwikkeld genaamd KIES (Kind In EchtScheiding training). Hierbij krijgt het kind handvatten om te leren omgaan met wisselingen van ouders, wisselende regels, enzovoorts. Ook leert het kind dat het mag zeggen waar hij last van heeft of niet fijn vindt. Zo krijgen ze de handvatten om te leren zeggen tegen hun ouders wat ze als minder prettig ervaren, zoals kwaadsprekerij over de andere ouder. De training is goed ter ondersteuning, maar niet bedoeld om kinderen hun ouders te laten wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dit moeten we ook niet willen. Je kunt een kind nooit recht tegenover een ouder zetten. Het probleem moet aangepakt worden bij de bron, namelijk bij de ouders zelf.

Het gaat vaak mis bij gevoelens van ouders die ze nog niet eerder ervaren hebben. Denk hierbij aan het gemis van hun kind, jaloezie bij de komst van een nieuwe partner, het ineens minder betrokken kunnen zijn bij hun kind wanneer zij bij de ander zijn, schuldgevoel, schaamte, enzovoorts. Door preventief hulp te verplichten, krijgen ouders betere inzichten die voor de ontwikkeling van hun kinderen beter is.

Wat wij als een oplossing zien, is hulpverlening voor ouders, aangevuld op het ouderschapsplan. Hierin zouden al deze gevoelens (gemis, jaloezie, schuld, schaamte, rouwverwerking, enzovoorts) evenals oud zeer verwerkt kunnen worden. Dan worden deze gevoelens niet verwerkt over de rug van kinderen en worden zij niet meer als pionnen (die vaak als eerste geslachtofferd worden in het schaakspel) ingezet.

Uiteraard moet er nazorg zijn. Kijk na 6 maanden tot 1 jaar of de situatie nog gezond is voor de kinderen. En praat daarbij (mits het kan) mèt en niet over de kinderen. Het gaat immers om hùn welzijn. Spreek met ouders over wat zij als moeilijk ervaren en spring als het nodig is daar op in. Kijk omwille van het kind naar het hele gezinssysteem. Wie heeft welke invloed binnen hun directe omgeving? Dan ondervang je al vroeg vele problemen.

Hier zitten kosten aan verbonden, daar zijn we ons terdege van bewust. Maar dit weegt niet op tegen de kosten die je achteraf hebt. Preventie is goedkoper dan alle kosten naar aanleiding van traumatische ervaringen die een lange nasleep hebben. Daarnaast valt er een kostenbesparing te behalen, wanneer vechtscheidingen uit de Jeugdwet gehaald zouden worden. Een vechtscheidingsproces is niet het probleem van de kinderen, maar van de ouders. Aanpakken bij de bron voorkomt onnodig gebruik van de Jeugdwet.

Kortom, ouders hebben hulp / begeleiding nodig om na een scheiding helder en evenwichtig te handelen omtrent het welzijn van kinderen. En niet op egoïstische en emotionele basis, die beschadiging van het kind als resultaat heeft. Het schaakspel moet nu stoppen, zodat er niet nog meer kinderen beschadigd raken.

Wij hopen dat u bovenstaand verhaal ter harte wilt nemen en dat u hierin wilt gaan kijken naar onze voorgestelde oplossingen.

Wij zijn uiteraard bereid om bovenstaande nader toe te lichten en al uw eventuele vragen te beantwoorden.


Met vriendelijke groet,

Denise Huijbregts
Denise Huijbregts Burgerlid Ons Etten-Leur
Raadslid Ons Etten-Leur

 

 


Contact