Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Openbare toiletten

Standpunten van Ons Etten-leur

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fractie via info@ons-etten-leur.nl


Home > Onze standpunten > Openbare toiletten
 

Openbare Toiletten Sanitaire Voorzieningen Etten-LeurAandacht gevraagd voor openbare toiletten

Ingezonden brief aan het college 28 december 2018

Betreft: Openbare sanitaire voorzieningen


Geacht college,

Het is zo vanzelfsprekend en niemand ontkomt er aan. Zo nu en dan moet je naar het toilet. Wanneer er geen in de buurt is, houd je het gewoon op tot je op een plaats bent waar je wel je behoefte kunt doen.

Voor sommige mensen is dit ophouden echter een probleem. Meestal ligt hier een chronisch ziektepatroon aan ten grondslag, zoals (zonder volledig te willen zijn) de ziekte van Crohn, Auto-immune Hepatitis, PDS, zwakke blaas. Wanneer zij moeten, moeten ze ook echt en wel zo snel mogelijk. Ook bij mensen met een stoma kan het voorkomen dat hun zakje onverwacht vol is en zo snel mogelijk ververst moet worden (denk bijvoorbeeld aan diarree). Voor deze mensen is er geen keuzemogelijkheid.

Te vaak komen zij in gênante situaties terecht, waarbij ze haast moeten smeken of ze ergens naar het toilet mogen. Daarbij lopen ze grote kans op een afwijzing, met alle mogelijke gevolgen van dien.

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) streeft naar een schoon, toegankelijk openbaar of opengesteld toilet binnen een straal van 500 meter in het centrum van een stads- of dorpskern en in drukke voetgangersgebieden.

Openbare toiletten zijn in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk (of met ruime openingstijden). Opengestelde toiletten zijn toiletten in openbare gebouwen of bij banken, winkels, horeca of supermarkten waar ook niet-klanten naar het toilet mogen, in de regel zonder het te vragen. Soms zijn ze gratis, soms niet.

Aangezien de openbare toiletten in het winkelcentrum van Etten-Leur slechts bereikbaar zijn tijdens de openstelling van het winkelcentrum,valt deze onder de opengestelde toiletten.

Hiermee komt de teller van openbare toiletten in Etten-Leur volgens ons op 0 te staan.

Het gebrek aan toiletmogelijkheden kan voor zwangere vrouwen, mensen met een maag- of blaasaandoening, maar zeker ook voor ouderen een reden zijn om maar niet de deur uit te gaan. Hierdoor ligt een sociaal isolement al snel op de loer. Dit zal in de komende jaren niet minder worden.

Daarnaast zijn openbare toiletten belangrijk voor bezoekers om zich welkom te voelen in een gemeente, er langer te blijven of vaker terug te komen.

Ons Etten-Leur is van mening dat iedereen moet kunnen participeren in de samenleving, ondanks eventuele beperkingen. Ook mensen van buiten Etten-Leur moeten zich welkom voelen. Goede sanitaire voorzieningen zijn hierbij een belangrijk gegeven voor een steeds groter wordende groep mensen.

Om Etten-Leur een nog meer gastvrije gemeente voor eigen inwoners en bezoekers te laten zijn, verzoeken wij het college dan ook de volgende mogelijkheden te onderzoeken:

1. Plaatsen van openbare toiletten (zelfreinigend, ‘hufterproof’ en zeker toegankelijk voor mensen met een beperking). Een minimum aantal van 3 (bijvoorbeeld Etten-Leur Noord – Van Bergenplein, Etten-Leur centrum – Stationsgebied en Etten-Leur Zuid – busstation parkeergarage), komt slechts nog maar ten dele tegemoet aan de richtlijn zoals aangegeven door de MLDS.

2. Betere bewegwijzering voor het opengesteld toilet in het winkelcentrum.

3. Van de gemeente uit het gesprek aan gaan met winkeliers om bewustzijn te ontwikkelen voor eerder genoemde groepen en daaraan gekoppeld de mogelijkheid om hun toilet beschikbaar te stellen voor passanten.

4. Signalering ontwerpen en aanbrengen (bijvoorbeeld stickers of borden) die aangeven waar mensen gebruik kunnen maken van het toilet (bijvoorbeeld gemeentehuis, Nieuwe Nobelaer, zwembad, deelnemende winkels, horeca)

5. Een plattegrond te ontwikkelen waarop aangegeven staat waar mensen gebruik kunnen maken van het toilet.

6. Deze zo breed mogelijk verspreiden (fysiek en digitaal), ook onder winkeliers en in de horeca, zodat mensen die een toilet zoeken niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.

7. Ondersteuning vragen bij de MLDS om niet zelf het wiel uit te gaan vinden.


Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Ons Etten-Leur


Eric Verwijmeren

Eric Verwijmeren

Burgerlid Ons Etten-LeurContact