Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Medisch Toiletpas Etten-Leur

Standpunten van Ons Etten-leur

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fractie via info@ons-etten-leur.nl


Home > Onze standpunten > Aandacht gevraagd voor Medisch Toiletpas Etten-Leur
 

Stichting Medisch Toiletpas NederlandAandacht gevraagd voor Medisch Toiletpas Etten-Leur

Ingezonden brief aan het college 26 september 2020

Aan gemeente Etten-leur,

Betreft: Aandacht Medisch Toiletpas winkeliers en bedrijven Etten-Leur

Geacht college en raad,


U bent van Ons Etten-Leur gewend dat wij aandacht vragen voor een menswaardig bestaan
voor iedereen.

Dit heeft zich onder andere al eerder geuit met het vragen om openbare toiletten en onder
andere openstelling van toiletten voor noodgevallen.

Hieraan verbonden zit ook de Medisch Toiletpas. Deze is nog niet bekend bij alle inwoners
en zeker niet bij alle winkeliers.

Bij Stichting Medisch Toiletpas kunnen de inwoners met toilet-gerelateerde ziektebeelden
deze aanvragen. Maar bij onze winkeliers missen wij nog stickers op de ramen waar deze
mensen terecht kunnen in geval van nood. Beide kunnen zich opgeven bij
www.medischtoiletpasnederland.nl

Wij denken dat indien de gemeente een groot aantal stickers voor op de ramen van
winkeliers zou aanvragen en even langs de winkeliers lopen en het uitleggen veel meer
winkeliers genegen zouden zijn hun toilet voor deze mensen in nood even open te stellen.
Natuurlijk wil Ons Etten-Leur hier heel graag bij helpen.

Dan lopen we samen op: ambtenaren, college en raadsleden. Allemaal voor een beter Etten-
Leur.

Wachtende op een positieve reactie,

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Ons Etten-Leur

Eric Verwijmeren

Eric Verwijmeren 

 

 

Bijlage Additionele informatie Medisch Tolietpas

Miljoenen mensen hebben in ons land een toilet-gerelateerde ziekte, maar de Medisch
Toiletpas is nog relatief onbekend in Etten-leur en dat kan weer tot vervelende en soms voor
gênante situaties zorgen.

In een oogopslag zegt de Medisch Toiletpas genoeg “u heeft een probleem, u moet naar het
toilet”

Door de pas te laten zien kun je aantonen dat jij om medische redenen het toilet moet
gebruiken. Het is de bedoeling dat je dan wel gebruik mag maken van het toilet.

Op deze toiletpas staat je naam, pasfoto en geboortedatum. De medische reden staat
uiteraard niet op de pas vermeld, maar moet wel logisch aangegeven worden op het
inschrijfformulier. Ook de kosten van de pas 15,95 euro zullen geen probleem zijn voor de
mensen die de pas echt nodig hebben.

Deze pas kan worden aangevraagd op de stichting Medisch Toiletpas
www.medischtoiletpasnederland.nl

Op deze manier geven wij mensen meer grip op hun situatie.

Het geeft ze meer vertrouwen om weer weg te gaan in plaats van thuis of de nabije
omgeving te blijven.

Het scheelt tijd als mensen in hoge nood niet eerst hoeven uit te leggen wat ze hebben nu
hoeven ze enkel hun pas te laten zien en de toiletdeuren gaan, als het goed is, open.


Contact