Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Ons Etten-Leur - 'open en eerlijk'

Lokale politieke partij in gemeente Etten-Leur

Voor een zorgzame samenleving

Ons Etten-Leur is een lokale politieke partij in de gemeente Etten-Leur, Noord-Brabant, die anders is dan de andere politieke partijen in Etten-Leur.

Ten eerste doordat ieder mens uniek is en dus de groep mensen achter Ons Etten-Leur ook. Daarnaast omdat de visie op politiek bedrijven, gestoeld is op Open en Eerlijk met elkaar communiceren. Luisteren naar elkaar (ècht luisteren), tijd vrijmaken voor elkaar en een ander in diens waarde laten wanneer het op standpunten en argumenten aankomt. Bijdragen aan een zorgzame samenleving, met respect voor mens, dier en natuur.


Home
 

Agenda

21 augustusi 2018 19:00, openbare fractievergadering, Oude Raadhuis, Markt 1

28 augustusi 2018 19:00, openbare fractievergadering, Oude Raadhuis, Markt 1

 

Met groot verdriet

Delen wij mede dat een onze leden, Ellie van Twist - Dirven, vrijdag 8 juni helaas veel te vroeg gestorven is.

Ellie van Twist

Rouwadvertentie Ellie van Twist

 

 

Coalitieonderhandelingen tussen APB, CDA en Ons Etten-Leur voortijdig beëindigd

Vertrouwen in Ons Etten-Leur ontbreekt bij APB

Etten-Leur, 15 april 2018 - Ons Etten-Leur is door het APB in eerste instantie niet meer uitgenodigd voor het vervolg van de coalitieonderhandelingen. Aanleiding hiervoor is de twijfel bij het APB of de samenwerking tussen deze partijen het 4 jaar vol zou houden.

Vertegenwoordigers van de 3 fracties zijn een tweetal keer bij elkaar gekomen. Gezien het verloop van deze gesprekken, heeft procesbegeleider Frans Dingenouts afgelopen zaterdag 14 april de lijsttrekkers uitgenodigd om het proces tot dat moment te bespreken.

Hieruit is naar voren gekomen dat er te veel twijfels zijn over een succesvol verder verloop van de onderhandelingen. Belangrijk is om te melden dat de 3 partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan.

Er vinden geen verdere onderhandelingen plaats tussen APB, CDA en Ons Etten-Leur. Op donderdag 19 april is er om 19:30 in het vergadercentrum in het oude raadhuis een openbare bijeenkomst over het vervolg van het coalitieproces. Deze bijeenkomst vindt plaats tussen alle 8 fracties in de gemeenteraad.

REACTIE LIA BOEREN

Lia Boeren: Ik vind het echt ontzettend jammer, dat we niet vanuit de coalitie de kans krijgen om echt iets te kunnen veranderen voor de inwoners. Er zijn heel veel taken binnen sociale zaken naar de gemeente overgebracht. Dat is opgezet, maar nu is het de tijd om die te verbeteren en aan te scherpen. Uiteraard deden we dat en blijven we dat doen vanuit de oppositie, maar als onderdeel van de coalitie zagen we nog meer mogelijkheden.

Het is zonde dat we niet meer verder mogen, net nu de onderhandelingen de inhoudelijke fase in gingen. We staan open om terug aan te schuiven bij de onderhandelingen, maar dan wel als alles open en eerlijk vanaf het begin besproken wordt.

 

Programma 2018 - 2022

Het programma van Ons Etten-Leur voor 2018 - 2022 staat online.

Programma Ons Etten-Leur 2018 - 2022

Bekijk of download hier het programma van Ons Etten-Leur (PDF 1,7 MB)

 

Onze kandidatenlijst

Ons Etten-Leur heeft met 35 personen de grootste kandidatenlijst van alle partijen.

Kandidatenlijst Kieslijst Ons Etten-Leur 2018

Beijk hier onze complete kandidatenlijst.

 

Politiek diaconaal café

Download hier onze flyer van het politiek diaconaal café van 6 maart georganiseerd door het Oecumenisch overleg in het Neêrlands Koffyhuis.

Flyer Ons Etten-Leur politiek diaconaal café (1,5 MB, PDF)

Politiek diaconaal cafe

Statement van de avond door Denise Huijbregts

Begeleiding op maat naar werk, kijken naar iemands persoonlijke situatie in plaats van behandelen als eenheidsworst

 

Grootste kandidatenlijst in geschiedenis lokale partij
Ons Etten-Leur verrast met kieslijst van 35 personen

Etten-Leur, 6 februari 2018 - Met de presentatie van maar liefst 35 kandidaten, heeft Ons Etten-Leur de kandidatenlijst voor de verkiezingen rond. Dat is een stijging van 59% ten opzichte van 2014 (22 kandidaten).

Grootste kandidatenlijst Ons Etten-Leur gemeenteraadsverkiezingen

Het is de grootste kandidatenlijst sinds haar oprichting en de grootste van alle politieke partijen in deze eeuw. Ons Etten-Leur geeft hiermee een duidelijk signaal af aan de inwoners van Etten-Leur voor de komende verkiezingen.

Lees verder...

 

Vragen bouwlocaties carnavalsclubs

Ons Etten-Leur vraagt al sinds 2016 wat de mogelijkheden zijn vanuit de gemeente om de carnavals bouwclubs te ondersteunen. Tot op heden is daar nog geen concreet antwoord op teruggekomen. Lees hier onze laatste brief aan het college.

Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur

Denk mee over oplossingen, alternatieven, voorbeelden bij andere gemeentes en andere mogelijkheden om onze lokale enthousiaste carnavalsverenigingen een plek te geven.

Aanstaande zondag 21 januari is het de ‘Kekdag’ bij de bouwclubs, waar je zelf kunt zien wat er zoal bij komt kijken. Hoe werken ze, wat hebben ze nodig, wat zijn de (on)mogelijkheden, bespreek het met de mensen zelf. De deuren van de bouwlocaties gaan open voor een ieder die geïnteresseerd is in het bouwproces en de carnavalsverenigingen zelf.

Kekdag carnavalsverenigingen bouwclubs etten-leur

Op 23 januari is er een openbare raadsvergadering. In ‘de raad luistert’, is er een agendapunt met betrekking tot het aankopen van een mogelijke locatie voor deze en / of andere verenigingen. Agendapunt 4, Gebruik/doel pand aan de Slotlaan

We roepen de carnavalsclubs, verenigingen en andere belangstellenden op om zich te laten horen over dit onderwerp.

Ons Etten-Leur steunt de inwoners en verenigingen voor een gezellig en actief verenigingsleven in Etten-Leur.

José Lockx Raadslid Ons Etten-LeurVoor vragen en opmerkingen over ons standpunt, kunt u contact opnemen met José Lockx via jose.lockx@ons-etten-leur.nl

 

Aderlating voor Ons Etten-Leur
José Lockx en Hans Kilsdonk doen stap terug uit actieve politiek

José Lockx Raadslid Ons Etten-LeurEtten-Leur, 29 november 2017 - José Lockx, raadslid voor Ons Etten-Leur, keert na de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer terug als raadslid. Dat besluit maakte zij deze week bekend na het fractieberaad.

Hans Kilsdonk Burgerlid Ons Etten-LeurOok haar man, Hans Kilsdonk, actief als burgerlid bij Ons Etten-Leur, stopt met zijn actieve politieke werkzaamheden. Beiden blijven wel beschikbaar als lijstduwer voor de aankomende verkiezingen.

Lees verder...

 
 

May Rijnen onterecht beticht van kiezersbedrog

Ons Etten-Leur neemt het op voor beschuldigd oud-raadslid

Etten-Leur, 17 april 2018 – Ons Etten-Leur springt in de bres voor May Rijnen, voormalig raadslid van de PvdA, die door haar oude partij beticht werd van kiezersbedrog. Haar naam, als mogelijke part-time wethouderskandidaat voor Ons Etten-Leur, werd genoemd door de fractievoorzitter van de PvdA Etten-Leur, de heer Wierema, in een krantenartikel van BN de Stem van dinsdag 10 april jongstleden.

Fractievoorzitter Lia Boeren van Ons Etten-Leur: “Tijdens het coalitie-overleg konden we niet reageren, omdat de onderhandelingen nog in volle gang waren. Op geruchten en verdachtmakingen kunnen we dan niet ingaan. Er is nog niets definitief en er komen verschillende opties aan bod, waarover gesproken wordt.” Nu die onderhandelingen spaak gelopen zijn, kunnen we reageren.

Ons Etten-Leur probeert altijd zo veel mogelijk kwaliteit te leveren. Dat geldt ook voor mogelijke wethouderskandidaten. De kans op een supertalent dat alle posities zomaar in kan vullen, is heel klein. Daarnaast moet het passen binnen de persoonlijke situaties van mensen (zowel privé als werk) in combinatie met ervaring, ambities en andere eigenschappen. We zijn in onze zoektocht niet over 1 nacht ijs gegaan. We hebben zowel binnen als buiten de partij gezocht naar de beste kandidaten voor de mogelijke posten. Op het gebied van sociale zaken kwam onder andere de naam van May Rijnen voorbij in een part-time rol.

Lia Boeren vervolgt: “Er zijn maar weinig mensen binnen de politiek in Etten-Leur die zo strijdbaar zijn op dat vlak als zij. Ze heeft meer dan 20 jaar aan politieke ervaring, kennis en kunde. Wij negeren dat niet, omdat iemand toevallig van een andere partij afkomstig is. Veel belangrijker is dat mensen vanuit hun hart opkomen voor anderen en daar is May Rijnen zeker een voorbeeld van. Iemand die iets ten goede wil veranderen voor de inwoners van Etten-Leur”.

Ons Etten-Leur heeft pas NA de verkiezingen contact gezocht om te kijken of ze eventueel iets zou voelen voor een part-time wethouderspost op sociale zaken namens Ons Etten-Leur. Dit was dus nadat duidelijk was dat ze niet meer terug zou keren in de gemeenteraad. Ze heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de PvdA en daar bij de laatste verkiezingen ook wederom de beloning voor gekregen in de vorm van 255 voorkeursstemmen. Die stemmen zijn en blijven bij de PvdA, ze neemt geen zetel mee of heeft mensen misleid om op haar te stemmen. Er is dus zeker GEEN sprake van kiezersbedrog.

Ze kreeg tijdens haar afscheid van de gemeenteraad niet voor niets als verrassing een bijzondere erepenning van de gemeente Etten-Leur voor haar verdiensten. Dat ze vervolgens door haar eigen partij zo wordt neergezet, nadat ze gepolst is voor een mogelijke functie, waarbij nog helemaal niets zeker is, vinden wij stijlloos en diep triest. Zo ga je niet met mensen om.

 

Belangrijkste speerpunten

We hebben een uitgebreid programma, omdat voor iedere doelgroep en iedere wijk weer iets anders belangrijk is.

Stellingen Ons Etten-Leur Standpunten Speerpunten

Beijkijk hier onze belangrijkste speerpunten.

 

Run-Bike-Walk Etten-Leur

Als Ons Etten-Leur ondersteunen wij ook de Run-Bike-Walk in Etten-Leur, georganiseerd door de Lionsclub Etten-Leur, Road Runners Etten-leur, ARV Achilles en wandelvereniging De Losse Feeter.

Excuus aan hen, de ondersteunende partijen en de vele vrijwilligers met onze niet goed doordachte plakactie op de openbare plakplaatsen. Uiteraard hebben wij onze fout meteen rechtgezet en de posters weer in ere hersteld.

Wilt u meer weten over de Run-Bike-Walk en het goede doel dat zij ondersteunen, extra AED's in Etten-Leur voor de stichting Hartveilig Etten-Leur, een doel waar wij ons politiek ook voor inzetten, zie dan www.runbikewalkettenleur.nl

 

Politiek debat seniorenraad

Download hier de brochure van het politieke debat van 20 februari met daarin de stellingen van de avond en de mening van Ons Etten-Leur.

Brochure Ons Etten-Leur politiek debat seniorenraad (2,1 MB, PDF)

Politiek debat seniorenraad Lia Boeren Lijsttrekker
 

Stemwijzer Etten-Leur online

U kunt de digitale stemwijzer invullen via http://etten-leur.mijnstem.nl

Lees hier de stellingen en de antwoorden van Ons Etten-Leur

Stemwijzer Etten-Leur Kieswijzer
 

Unicum voor politiek in Etten-Leur
Lia Boeren blaast 5e jubileumkaarsje uit als lijsttrekker

Etten-Leur, 20 januari 2018 - Lia Boeren is voor de 5e keer achter elkaar verkozen tot lijsttrekker van Ons Etten-Leur voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Lia Boeren Lijsttrekker Ons Etten-Leur 2018 Ballon Bloemen

Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering op 20 januari. Ze heeft hiermee een unieke prestatie in handen, want nog nooit eerder kwam het in de recente geschiedenis van de Etten-Leurse politiek voor dat een vrouw 5x achter elkaar lijsttrekker was

Lees verder...

 

Gemeente moet structureel geld vrijmaken voor 6 min AED zone
Het verschil tussen leven en dood mag financieel niet een brug te ver zijn.

Wij vinden dat de gemeente structureel de stichting Hartveilig Etten-Leur financieel moet ondersteunen om de 6 minuten zone in Etten-Leur te realiseren.

Stichting Hartveilig Etten-Leur

Denise Huijbregts Burgerlid Ons Etten-LeurVoor vragen en opmerkingen over ons standpunt, kunt u contact opnemen met Denise Huijbregts via denise.huijbregts@ons-etten-leur.nl

Lees hier de ingezonden brief met vragen aan het college.

 

Edward Poppe Internaat blijft behouden voor Etten-Leur
Ons Etten-Leur wint na ruim een jaar strijd tegen sloop Juvenaat

Edward Poppe Internaat Juvenaat Lia Boeren Ons Etten-Leur

Etten-Leur, 20 december 2017 In de raadsvergadering van 19 december is door de raad een amendement aangenomen, waarbij het hele Juvenaat behouden moet worden voor Etten-Leur. Dat is ruim een jaar na de presentatie van de eerste plannen, waarin vooral werd uitgegaan van sloop.

Ons Etten-Leur schoot een jaar geleden direct in actie om dit kenmerkende pand te behouden voor Etten-Leur.

Lees verder...

 

Bericht van de voorzitter
Albert Braspenning nieuwe voorzitter Ons Etten-Leur

Albert Braspenning Voorzitter Ons Etten-LeurBeste inwoners van Etten-Leur,

Voor degenen die me nog niet kennen, zal ik me even voorstellen.

Mijn naam is Albert Braspenning, geboren en woonachtig in Etten-Leur, al 55 jaar. In 2011 heb ik me aangesloten bij de lokale politieke partij Ons Etten-Leur. In eerste instantie als ondersteunend lid om aan de politiek te ruiken. De afgelopen 5 jaar heb ik me ingezet voor de bewoners van Etten-Leur, als burgerlid.

Lees verder...

 

Steun Ons

Wilt u Ons Etten-Leur steunen via een financiële bijdrage om zo onze campagnes en ideeen beter uit te kunnen voeren?

Lees hier hoe u donaties kunt doen aan de partij.

 

Wordt lid voor slechts 2,50 per maand!

Wilt u ook een steentje bijdragen aan een beter, mooier en zorgzamer Etten-Leur?

U kunt nu lid worden voor slechts 2,50 euro per maand! Neem contact op via secretariaat@ons-etten-leur.nl voor de mogelijkheden.

 

Kom bij Ons

Bent u enthousiast over het partijprogramma van Ons? En wilt u actief meewerken om het leefklimaat in Etten-Leur op peil te houden en te zorgen voor een sociale en hulpvaardige maatschappij?

Kijk hier hoe u lid kunt worden

 
 
 

Onze fractie

Lia Boeren
Lia Boeren Fractievoorzitster Raadslid Ons Etten-Leur

Björn Vaarwerk
Bjorn Vaarwerk raadslid Ons Etten-Leur

Denise Huijbregts
Denise Huijbregts Burgerlid Ons Etten-Leur

Eric Menheere
Eric Menheere Burgerlid Ons Etten-Leur

Jacqueline Trouw
Jacqueline Trouw Ons Etten-Leur

 


Contact