Ons Etten-Leur Politieke Partij Open en Eerlijk Ons Etten-Leur - 'Open en Eerlijk'

Lokale politieke partij in gemeente Etten-Leur

Voor een zorgzame samenleving

Ons Etten-Leur is een lokale politieke partij in de gemeente Etten-Leur, Noord-Brabant, die anders is dan de andere politieke partijen in Etten-Leur.

Ten eerste doordat ieder mens uniek is en dus de groep mensen achter Ons Etten-Leur ook. Daarnaast omdat de visie op politiek bedrijven, gestoeld is op Open en Eerlijk met elkaar communiceren. Luisteren naar elkaar (ècht luisteren), tijd vrijmaken voor elkaar en een ander in diens waarde laten wanneer het op standpunten en argumenten aankomt. Bijdragen aan een zorgzame samenleving, met respect voor mens, dier en natuur.


Home
 

Agenda

22 november, 18:30 uur, fractieberaad, Oude raadhuis, Markt 1

29 november, 18:30 uur, fractieberaad, Oude raadhuis, Markt 1

 

Manifest Hugo Borst

Hugo Borst Manifest Scherp op ouderenzorg Uiteraard ondertekenen wij van Ons Etten-Leur ook het manifest van Hugo Borst voor een betere zorg voor alle kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen. Tekent u mee?

Teken hier het Manifest 'Scherp op ouderenzorg'

Manifest Scherp op OuderenzorgLees meer i nhet dossier van het Algemeen Dagblad

De 10 hoofdpunten van het manifest:

1) Stop met het politiseren van verpleeghuiszorg.

2) Stel vast hoeveel zorgpersoneel nodig is om complete zorg te leveren.

3) Hanteer totdat deze norm is vastgesteld als vuistregel: minimaal twee bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht personen.

4) Stop de overdaad aan registratie.

5) Voer een verplichte ballotage in voor bestuurders en toezichthouders.

6) Maximaliseer de overheadkosten en de reserves: 10 % aan overhead, maximaal 25% aan reserves voor elk verpleeghuis, voor elke zorginstelling.

7) Maak een einde aan de angstcultuur die bij teveel zorginstellingen heerst en garandeer een prettige werkomgeving.

8) Stel een eenvoudige norm op voor bijscholing.

9) Geef mantelzorgers de mogelijkheid direct maatregelen af te dwingen wanneer de kwaliteit van de zorg tekortschiet.

10) Geef cliëntenraden in verpleeghuizen helder inzicht in geldstromen en meer invloed waar het gaat om het bewaken van de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners.

 

4 oktober - Fijne dierendag!

Dierendag Etten-LeurFijne dierendag voor alle (huis)dieren in Etten-Leur en hun baasjes!

Ziet u een dier in nood, bel 144 - red een dier

Heeft u wensen, opmerkingen, vragen of klachten over alle voorzieningen in Etten-Leur met betrekking tot dieren, laat het Ons weten via info@ons-etten-leur.nl of 076 - 503 8078

 

Wetswijziging Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Minder kans op (kinder)misbruik
Ons Etten-Leur stuurt voorstel aanpassing wet VOG naar Tweede Kamer

Wetswijziging Verklaring Omtrent het Gedrag VOGEtten-Leur, 27 september 2016 – Er zijn helaas nog steeds voorbeelden van mensen die kinderen en ouderen mishandelen/ misbruiken, terwijl zij een afgegeven verklaring omtrent gedrag (VOG) op zak hebben.

Hieruit blijkt dat het systeem omtrent de VOG niet waterdicht is. Ons Etten-Leur wil het misbruik van Etten-Leurse kinderen en ouderen in heel Nederland voorkomen en heeft daarom actie ondernomen.

Lees verder...

Lees de brief naar de Tweede Kamer

 

Supportersactie avondvierdaagse

Op de 2e dag van de avond-vierdaagse hield Ons Etten-Leur een supporters-actie voor de lopertjes en begeleiders van de 2,5 en 5 kilometer.

Supportersactie Avondvierdaagse Etten-Leur

Er werd getrakteerd op gezonde snacks en zoet, als ook de nodige aanmoedigingen.

Bekijk hier meer foto's

 

Vragen over rotonde

Verkeersveiligheid Etten-Leur Rotonde Rode Poort Beiaard BisschopsmolenstraatJosé Lockx heeft in een brief naar het college een aantal vragen gesteld over de veiligheid met betrekking tot de rotonde aan de Bisschopsmolenstraat, Rode Poort en Beiaard. Lees hier de complete brief.

Heeft u zelf ook vragen of opmerkingen over deze rotonde of andere verkeerssituaties, laat het ons weten via info@ons-etten-leur.nl of bel met 076 - 503 80 78. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met José via jose.lockx@ons-etten-leur.nl

U bent ook van harte welkom tijdens de wekelijkse vergadering van onze politieke fractie op dinsdagavond 18:30 in het oude raadhuis op de markt.

 

Vragen over afvalbakken

Afvalbakken Gemeente Etten-Leur AfvalbeleidJosé Lockx heeft in een brief naar het college een aantal vragen gesteld en haar mening gegeven over hoe er met dit onderwerp is omgegaan. Lees hier de complete brief.

Heeft u zelf ook vragen of opmerkingen over het afvalbeleid van de gemeente, laat het ons weten via info@ons-etten-leur.nl of bel met 076 - 503 80 78. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met José via jose.lockx@ons-etten-leur.nl

U bent ook van harte welkom tijdens de wekelijkse vergadering van onze politieke fractie op dinsdagavond 18:30 in het oude raadhuis op de markt.

 

Zorgzame maatschappij Etten-LeurZorgen om Zorg

Ons Etten-Leur doet een oproep aan alle inwoners om eventuele problemen, obstakels en opmerkingen over de nieuwe zorgsituatie te melden, om op die manier knelpunten aan de kaak te kunnen stellen en op te lossen.

Lees hier het hele persbericht.

Heeft u andere ideeën, wensen of klachten omtrent hoe de zorg momenteel geregeld is, laat het Ons weten.

 

Kom bij Ons

Bent u enthousiast over het partijprogramma van Ons? En wilt u actief meewerken om het leefklimaat in Etten-Leur op peil te houden en te zorgen voor een sociale en hulpvaardige maatschappij?

Kijk hier hoe u lid kunt worden

 

Programma 2014 - 2018

Het programma van Ons Etten-Leur voor 2014 - 2018 staat online.

Programma Ons Etten-Leur 2014 - 2018

Download hier het programma (PDF 420 kB)

 
 

Aanpassingen station & omgeving - uw mening telt

Nederlandse Spoorwegen Station Etten-LeurWat moet er volgens u gebeuren met de omgeving van het station en de stationsoversteek?

Ideeën, tips of opmerkingen over de 4 voorgestelde varianten die te vinden zijn via Etten-Leur doet het gewoon horen we graag van u. Dat kan via info@ons-etten-leur.nl, 076 - 503 80 78 of persoonlijk.

Ons Etten-Leur bespreekt het aanstaande dinsdag 11 oktober in onze openbare fractievergadering. Oude raadhuis, markt 1, 18:30 uur, u bent van harte welkom.

 

11 oktober Coming-OutdagTegen discriminatie

Op 11 oktober 'vlagt' Ons Etten-Leur ook digitaal met de regenboogvlag tegen alle mogelijke vormen van discriminatie.

Respect, tolerantie, acceptatie & verdraagzaamheid voor ieder uniek mens, ongeacht geaardheid, staat centraal op 11 oktober, Coming-Outdag

 

Waarom als enige tegen vervroegde aankoop Nieuwe Nobelaer?

Standpunt De Nieuwe NobelaerOp 22 februari 2016 stemde Ons Etten-Leur als enige partij tegen het raadsvoorstel voor een vervroegde aankoop van het gebouw met ondergrond van de Stichting Nieuwe Nobelaer.

Wij waren niet overtuigd van de argumenten zoals vermeld in het voorstel en zijn verder in de cijfers en de materie gedoken. Lees hier onze mening.

 

Oplossingen Parkeren Centrum Etten-LeurPresentatie parkeerplannen centrum

Voor alle inwoners in en rond het centrum is er een presentatie over de conceptplannen van het college omtrent parkeren.

Bent u betrokken, heeft u input aangedragen of wilt u horen hoe de nieuwe parkeersituaties in uw buurt zullen zijn, kom dan luisteren in de Nieuwe Nobelaer op donderdag 7 april om 19:30 uur.

 

Scherp op financiën miljoenenprojecten

Nieuwe Nobelaer Etten-LeurEerst bij het zwembad, nu Nieuwe Nobelaer, Ons Etten-Leur is financieel en inhoudelijk scherp op miljoenenprojecten onze gemeente.

Lees het krantenartikel van BN de Stem op 27 januari 2016

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze financieel specialist Björn Vaarwerk via bjorn.vaarwerk@ons-etten-leur.nl

 

Vuurwerk in Etten-Leur

Vuurwerk Gemeente Etten-Leur VuurwerkshowHoe ziet u de toekomst van vuurwerk in Etten-Leur? Wat moet er volgens u juist wel of juist niet gebeuren?

Laat het ons weten via info@ons-etten-leur.nl of bel met 076 - 503 80 78

U bent ook van harte welkom tijdens de wekelijkse vergadering van onze politieke fractie op dinsdagavond 18:30 in het oude raadhuis op de markt.

 

Zorgzame maatschappij Etten-LeurZorgen om Zorg

Ons Etten-Leur doet een oproep aan alle inwoners om eventuele problemen, obstakels en opmerkingen over de nieuwe zorgsituatie te melden, om op die manier knelpunten aan de kaak te kunnen stellen en op te lossen.

Lees hier het hele persbericht.

Heeft u andere ideeën, wensen of klachten omtrent hoe de zorg momenteel geregeld is, laat het Ons weten.

 

Oplossingen Parkeren Centrum Etten-LeurPiekeren over pienter parkeren

Ons Etten-Leur heeft in een brief aan het college 8 mogelijke oplossingen aangedragen voor de parkeerproblematiek in het centrum.

Lees hier het hele persbericht.

Heeft u andere ideeën, wensen of klachten omtrent parkeren, laat het Ons weten.

 

Lange Brugstraat

Lange Brugstraat Etten-Leur

De Lange Brugstraat wordt heringericht. Heeft u belangen, ideeën of tips, dan kunt u dit laten weten.

Dit kan online via de gemeentesite of neem contact op met een van onze raadsleden.

U kunt ook de voorlopige schetsen inzien en daar uw reactie op geven, dit kan nog tot 18 maart 2015.

 

Bezoek Ons

Iedere dinsdagavond hebben we een fractievergadering in het oude raadhuis die begint om 18:30 uur.

Daar bent u van harte welkom om over een onderwerp te praten wat u met Ons wilt bespreken.

U mag dat laten weten via info@ons-etten-leur.nl, via 076 - 076-503 80 78 maar bij Ons kan het ook gewoon via de zoete inval. Wij horen graag wat u te vertellen of te vragen heeft.

 

Steun Ons

Wilt u Ons Etten-Leur steunen via een financiële bijdrage om zo onze campagnes en ideeen beter uit te kunnen voeren?

Lees hier hoe u donaties kunt doen aan de partij.

 
 
 

Onze fractie

Lia Boeren
Lia Boeren Fractievoorzitster Raadslid Ons Etten-Leur

José Lockx
José Lockx Raadslid Ons Etten-Leur

Björn Vaarwerk
Bjorn Vaarwerk raadslid Ons Etten-Leur

Eric Menheere
Eric Menheere Burgerlid Ons Etten-Leur

Hans Kilsdonk
Hans Kilsdonk Burgerlid Ons Etten-Leur

Albert Braspenning
Albert Braspenning Burgerlid Ons Etten-Leur

 


Contact