Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij

  Archief

  "Gebruik Ons collectieve geheugen"

  Gedurende het hele jaar gebeurt er van alles in Etten-Leur. Regelmatig vindt u bij ons op de site nieuwsberichten over wat er gebeurt

  met Ons Etten-Leur als politieke partij, bij welke evenementen we aanwezig zijn, welke acties we op touw zetten en wat onze standpunten zijn met betrekking tot politieke onderwerpen.

  Daarnaast is er in de campagnetijd voor de verkiezingen vaak extra aandacht voor leuke opvallende acties, om de inwoners van Etten-Leur te steunen en om onze standpunten onder de aandacht te brengen. Hier vindt u de berichten uit het recente en niet zo recente verleden verzameld. Zowel nieuwsberichten als persberichten kunt u hier rustig op uw gemak teruglezen.

  Home > Archief

  Menstruatiearmoede

  1 op de 10 vrouwen heeft te maken met menstruatiearmoede. Het niet kunnen kopen van maandverband en soortgelijke verzorgingsproducten.

  Menstruatiearmoede Etten-Leur Vrouwen

  de gemeente Etten-Leur zetten zich in om dit probleem te bestrijden.

  Namens Ons Etten-Leur is Nathan

  Landman betrokken bij dit project.

  Verkiezingen 2022

  Lees hier de belangrijkste informatie over de

  gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart.

   

   

  Wederom grootste kieslijst voor Ons Etten-Leur

  Meer dan 80 jaar aan politieke ervaring gaat de strijd aan

  Top 10 Kandidatenlijst 2022 Ons Etten-Leur

  Etten-Leur, 5 februari 2022 – Met maar liefst 35 kandidaten op de kieslijst, gaat Ons Etten-Leur net als 4 jaar geleden wederom met de grootste lijst de verkiezingen in. Nieuwe jonge gezichten hebben zich aangesloten bij de partij en slaan samen de handen ineen met de ervaren krachten.

   

  Lia Boeren geeft stokje over

  Na 5x nieuwe lijsttrekker voor Ons Etten-Leur

  Lia Boeren Fractievoorzitster Raadslid Ons Etten-Leur

  Etten-Leur, 7 januari 2021 – Voor de aankomende gemeenteraads-

  verkiezingen zal Lia Boeren (65) niet meer de kandidatenlijst aanvoeren van Ons Etten-Leur. Ook de rol van fractievoorzitter

  zal ze vanaf dat moment naast zich neerleggen. Wel blijft ze beschikbaar als raadslid voor de komende raadsperiode.

   

  Locaties Medisch Toiletpas

  Bodemloze put zwart gat groot vraagteken Etten-Leur

  Deze gastvrije ondernemers (en

  particulier) ondersteunen het initiatief

  van de Medisch Toiletpas. Op vertoon van uw pas kunt u hier zonder problemen gebruik maken van hun voorzieningen.

   

  Locaties Gastvrij Etten-Leur

  Vanuit de gemeente is er het initatief voor Gastvrij Etten-Leur, waarbij aangesloten horecaondernemers ook kunnen aangevan dat zij hun toilet beschikbaar stellen voor bezoekers.

  Deze gastvrije ondernemers helpen daar aan mee:

   

  Verkoop raadskerk / Van Goghkerk

  Wat vindt u van de verkoop van de raadskerk in Etten-Leur?

  De gemeente is van plan de raadskerk aan het raadhuisplein (Van Goghkerk) te verkopen.

  Hieronder staan de 4 hoofdpunten uit het voorstel, welke op 10 mei aanstaande besproken worden in de raadsvergadering.

  Graag horen wij van u wat u hier van vindt, dat kan via de reacties hieronder of per e-mail via info@ons-etten-leur.nl

  1. De Van Goghkerk en kosterswoning (verder de kerk) tegen de per 1 januari 2022 geldende

  boekwaarde van 267.500 euro (k. k.) te verkopen aan de Van Gogh Sites NV;

  2. Een éénmalige vergoeding,

  overeenkomend met het gereserveerde onderhoudsbudget voor het onderhoud van de kerk, van 350.000,00 euro aan de Van Gogh

  Sites NV en een jaarlijkse
  bijdrage van 36.000 euro gedurende de periode 2022 t/m 2046 aan de Stichting Van Gogh
  Etten-Leur te verstrekken;

  3. Aan de Van Gogh Sites NV een annuïtaire lening van 1.200.000 euro te verstrekken voor 25
  jaar onder de voorwaarde dat de eerste 10 jaar geen aflossing plaats vindt, tegen een rentepercentage van 0,75%;

  4. Kennis te nemen van de andere afspraken met de Van Gogh Sites NV en de Stichting Van Gogh Etten-Leur.

  Het uitgebreide voorstel met alle

  bijbehorende documenten en achtergrondinformatie kunt u lezen op de website van de gemeente (punt 6 op de agenda)

  Mocht u additionele vragen of

  opmerkingen hebben, dan kunt u hier reageren, een e-mail sturen naar info@ons-etten-leur.nl of telefonisch via 076 - 201 78 18

   

  Nathan Landman nieuwste burgerlid Ons Etten-Leur

  Nieuw politiek talent kiest voor lokale politieke partij

  Nathan Landman

  Etten-Leur, 1 juni 2021 Afgelopen week tijdens de raadsvergadering op 25 mei werd Nathan Landman officieel door de burgemeester benoemd tot burgerlid voor Ons Etten-Leur. Nathan woont met

  vriendin en kinderen in de Schoenmakershoek en is iemand met een duidelijke mening, gedreven en sociaal betrokken.

   

  Meldpunt slachtoffers toeslagenaffaire in Etten-Leur

  Ons Etten-Leur opent meldpunt voor gedupeerden van de Belastingdienst

  Woningbouw Nieute Nobelaer Terrein Etten-Leur

  Etten-Leur, 22 januari 2021 – De

  toeslagenaffaire houdt niet alleen politiek Den Haag bezig. Hoewel de

  oorzaken gelegen zijn in landelijk beleid, zijn de gevolgen juist op gemeentelijk niveau zichtbaar. De getroffen gezinnen komen persoonlijk in de knel, met als gevolg dat ze al

  dan niet te maken krijgen met lokale schuldeisers zoals gemeente of lokale schuldhulpverlening.

  Een deel van de getroffen mensen is bekend bij de Belastingdienst, maar er zijn ook mensen die zich nog niet

  gemeld hebben. Wellicht uit gevoel van schaamte of uit onwetendheid over de mogelijkheden die er zijn om hun problemen op te lossen via de gemeente.

  Ons Etten-Leur staat voor een

  zorgzame maatschappij en heeft zorg voor kwetsbaren en mensen in nood hoog in het vaandel staan.

  Daarom heeft Ons Etten-Leur vanaf

  vandaag een meldpunt in het leven geroepen, waarin iedereen die

  getroffen is door de toeslagenaffaire zich kan melden. De inwoners

  bepalen zelf wat zij willen melden over hun persoonlijke situatie.

  Op deze manier proberen we de eventuele drempel voor contact zo laag mogelijk te maken. Alleen door

  contact kunnen wij hen verder helpen bij de hulp die voor hen nodig kan zijn.

  Getroffen inwoners kunnen een mail sturen naar toeslagenaffaire@ons-

  etten-leur.nl of telefonisch bellen met een van onze verantwoordelijk

  raadsleden, Denise Huijbregts (06 – 41 79 00 42) of Lia Boeren (076 - 503 8078).

  Uiteraard worden eventuele gegevens

  met de uiterste zorg en discretie behandeld.

  Wij hopen op deze manier bij te

  kunnen dragen om de ellende en schrijnende situaties van deze mensen zo snel mogelijk tot een einde te brengen.

   

  Woningbouw Nieuwe Nobelaer terrein

  Woningbouw Nieute Nobelaer Terrein Etten-Leur

  Beste bewoners,

  Op maandag 16 november zijn de

  plannen gepresenteerd voor de nieuwbouw op het terrein van de Nieuwe Nobelaer.

  Dit is gedaan in de “raad luistert”, hierin bestaat de mogelijkheid om als bewoner te reageren op de voorgenomen plannen.

  Het gaat hier om het vaststellen van de kaders voor de herontwikkeling van dit gebied.

  Kaders zijn randvoorwaarden die aan de ontwikkelaar door de gemeente worden meegegeven en die bindend

  zijn voor het tot stand komen van dit plan.

  De gemeenteraad stelt eerst de kaders vast, en ziet er vervolgens op toe dat wordt voldaan aan deze randvoorwaarden.

  Enkele voorbeelden:

  • De verdeling van het aantal woningen in de verschillende categorieën, zoals huurwoningen, goedkope
   koopwoningen etc
  • Doelgroepen voor de woningen
  • De hoeveelheid groen in het gebied
  • De hoogte waarop gebouwd mag worden

  Vanuit de omgeving was er 1

  inspreker die op deze plannen heeft gereageerd, naast de al eerder

  ingediende schriftelijke reacties.

  Belangrijk voor de fractie van Ons Etten-Leur is dat de bewoners van dit gebied voldoende zijn betrokken en geïnformeerd over dit plan.

  Ook de gevolgen voor de omgeving horen we graag van U

  Op 30 november is de volgende stap

  in dit proces; “de raad debatteert”, de verschillende fracties wisselen hun standpunten uit en nemen de zienswijzen van de omgeving hierin mee.

  Dus wij horen graag van U.

  Reactie’s kunnen voor 30 november

  worden doorgestuurd naar info@ons-etten-leur.nl

  Met vriendelijke groet,

  Ons Etten-Leur

   

  Etten-Leurse ondernemers steunen initiatief Medische Toiletpas

  Etten-Leur, 4 november 2020:

  Mobiliteit & comfort, Beekers Groente & Fruit, Halfords Etten-Leur,

  Boxspring Etten-Leur en Pakhuis 1920 zijn de eerste winkels die zich

  openlijk achter de Medische Toiletpas scharen.

  Ons Etten-Leur pleit al sinds 2018

  voor meer openbare en opengestelde toiletten in Etten-Leur. In Nederland zijn er meer dan 3 miljoen mensen met fysieke aandoeningen die soms acuut naar de wc moeten.

  Die mensen zijn afhankelijk van de

  openbare toiletten of als die er niet zijn, de gastvrijheid van lokale ondernemers (in Etten-Leur zijn er 0 openbare toiletten (24 uur per dag toegankelijk) en 1 opengesteld toilet)

  Vaak zijn bedrijven en winkels

  huiverig om zomaar mensen verder in hun zaak te laten komen, kennen ze

  de situaties niet of vergeten ze de schaamte die bij mensen heerst. Om voor deze problematiek aandacht te

  vragen, is er de Medisch Toiletpas Nederland

  Mensen kunnen zich registreren en

  op vertoon van deze pas, aan bedrijven laten zien dat ze niet

  zomaar met willekeur gebruik willen maken van hun toilet, maar dat er een medische noodzaak is. Zonder verdere vragen of uitwisseling van

  details, weten beide partijen wat er aan de hand is en dat de nood hoog is.

  Ons Etten-Leur heeft bij de Gemeente

  Etten-Leur al in 2018 aandacht gevraagd voor openbare toiletten.

  Ook dit jaar nog gevraagd om vanuit de gemeente alle bedrijven attent te

  maken op de stichting Medisch

  Toiletpas. En nu dan zelf het heft in handen genomen, om dit bij de lokale

  ondernemers onder de aandacht te brengen.

  En met succes! Vandaag zijn de eerste bezoeken afgelegd en zijn er maar liefst al meteen 5 bedrijven die de sticker op hun ramen hebben geplakt en nog meer die het eerst intern verder overleggen.

  Ook de komende dagen gaan wij door met het bezoeken van verschillende winkels en bedrijven in Etten-Leur, om nog meer aandacht te vragen.

  Ziet u de sticker op een van de ramen van deze winkels, dan weet u dat u met de Medische Toiletpas zonder verdere vragen gebruik mag maken van hun gastvrijheid. Etten-Leurse ondernemers om trots op te zijn die hart hebben voor hun klanten.

  Bent u ondernemer en ook

  geïnteresseerd en wilt u dit initiatief steunen? Neem dan contact met ons op via campagne@ons-etten-leur.nl

  Voor iedereen die de sticker plakt,

  hebben wij een kleine attentie klaarstaan.

  Heeft u medische problematiek en zou u graag een Medische Toiletpas aan willen vragen, dan kan dat via

  Eric Verwijmeren

  Voor eventuele vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen via

  eric.verwijmeren@ons-etten-leur.nl

   

  Algemene beschouwingen op de kadernota

  Voor iedereen een menswaardig bestaan in een zorgzame maatschappij, dat is het uitgangspunt van Ons Etten-Leur.

  Op dit moment zijn financiële maatregelen nodig om tot een sluitende meerjarenbegroting te

  komen en onze reservepositie weer op orde te brengen.

  Wij zien niets in de kaasschaafmethode. Wij zien meer in een rigoureuze aanpak. Bezuinigen op de samenwerkingsverbanden, subsidies en in de gemeentelijke organisatie bijvoorbeeld.

  Naast bezuinigen kan je geld ook zorgvuldiger uitgeven. Voorkom dat werkzaamheden worden uitgevoerd voordat overeenstemming is bereikt met alle 5 O’s.

  Lees meer...

   

  Medisch Toiletpas

  Etten-Leur, 26 september 2020 - In een

  brief naar het college vraagt Ons Etten-

  Leur aandacht voor de Medisch Toiletpas.

  Bodemloze put zwart gat groot vraagteken Etten-Leur

  U bent van Ons Etten-Leur gewend dat

  wij aandacht vragen voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

  Dit heeft zich onder andere al eerder geuit met het vragen om openbare toiletten en onder andere openstelling van toiletten voor noodgevallen.

  Hieraan verbonden zit ook de Medisch

  Toiletpas. Deze is nog niet bekend bij alle inwoners en zeker niet bij alle winkeliers.

  Eric Verwijmeren

  Voor eventuele vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen via eric.verwijmeren@ons-etten-leur.nl

   

  Besteding van ruim 15 miljoen gemeentegeld nog steeds groot vraagteken

  Ons Etten-Leur blijft strijden voor meer democratie binnen samenwerkingsverbanden

  Bodemloze put zwart gat groot vraagteken Etten-Leur

  Etten-Leur, 27 juni 2020 – Samenwerkingsverbanden zijn organisaties waarbij meerdere gemeentes samenwerken (bijvoorbeeld Werkplein, veiligheidsregio, GGD,

  belastingsamenwerking). Iedere gemeente draagt geld af en het doel

  is om samen efficiënter en goedkoper te kunnen werken, dan iedere gemeente voor zich. Dat is althans wat iedere keer richting de gemeenteraad aangevoerd wordt als belangrijk argument om deel te nemen.

  Inmiddels zijn er 19 samenwerkingsverbanden waar

  Etten-Leur in deelneemt, met daarbij meer dan 15 miljoen aan kosten voor Etten-Leur alleen. Andere gemeentes

  dragen ook nog miljoenen af en vaak vragen de samenwerkingsverbanden

  in hun begroting ieder jaar meer geld.

  Helaas is het tot dusver nog niet tot op detailniveau inzichtelijk voor de gemeenteraad, waar al deze bedragen aan besteed worden. Daarmee is soms ook het nut van een samenwerkingsverband (of specifieke onderdelen / uitgaven) niet 100% helder. Ons Etten-Leur staat voor open & eerlijk en transparante informatie op het gebied van politiek en besluitvorming.

  Daarom pleiten wij al verscheidene jaren voor direct en hoofdelijk stemrecht van raadsleden in deze samenwerkingsverbanden. Nu wordt er vaak door afgevaardigden van de deelnemende gemeentes (burgemeesters, wethouders) namens

  een gemeente zaken ingebracht en besloten. Met direct stemrecht voor

  alle raadsleden van alle deelnemende gemeentes (bijvoorbeeld via unieke inlogcode), kunnen raadsleden als volksvertegenwoordigers ook in deze extra bestuurslaag direct invloed uitoefenen.

  Ook het mogelijk bezuinigen op (onderdelen van) een samenwerkingsverband wordt dan wellicht beter mogelijk. Ons Etten-Leur riep vorig jaar al op om de grootste bezuinigingen te halen bij de samenwerkingsverbanden, in plaats van het verhogen van de OZB, parkeertarieven en dergelijke (niet uitgesloten, maar waar mogelijk laten wij brandweer, ambulances en dergelijke buiten beschouwing, de veiligheid voor alle inwoners staat voorop). Er zijn echter geen verhogingen van lasten voor inwoners

  nodig, als die besparingen gehaald kunnen worden bij onnodige en / of

  dubbele kosten van de samenwerkingsverbanden.

  Wij riepen dit jaar alle deelnemende

  gemeenteraden op om mee te gaan bezuinigen op de samenwerkingsverbanden. Dit zal zeker een lange strijd gaan worden, maar in de ogen van Ons Etten-Leur eveneens zeker dat het moet gaan veranderen.

  Ons Etten-Leur blijft strijden richting de overheid voor een hoofdelijke stemming binnen deze samenwerkingsverbanden. Om uw stem goed te kunnen laten horen. En Ons Etten-Leur blijft strijden voor het behouden van het besteedbaar inkomen van inwoners, zonder het in een zwart gat te storten zonder te weten waar het blijft.

  Eric Menheere Raadslid Ons Etten-Leur

  Heeft u vragen of opmerkingen over de regionale samenwerkings-verbanden, neem dan contact op met onze fractiespecialist Eric Menheere via eric.menheere@ons-etten-leur.nl

   

  Huisvesting arbeidsmigranten

  Is het huidige beleid in Etten-Leur

  goed of moet het aangepast worden?

  Praat mee over wat uw mening en

  ervaring is op de informatie-avond op

  16 maart 2020, start 19:30, locatie

  Oude raadhuis, markt 1

  Bijeenkomst Huisvesting Arbeidsmigranten Beleid Etten-Leur

  Meldt u aan per e-mail via griffie@etten-leur.nl, voor 16 maart 12:00 uur

   

  Inzamelingsactie voor Ksenia Putter - 9 jaar hersenstamkanker

  Op zondag 9 juni staat Ons Etten-Leur als lokale politieke partij weer vol enthousiasme op de Leurse

  Ksenia Putter Hersenstamkanker Crowdfunding Etten-Leur

  Havenfeesten.

  We verkopen daar onze unieke verjaardagskalenders en Limited Edition mokken van Etten en Leur.

  Dit jaar schenken we de gehele

  opbrengst van de verkoop aan de crowdfundingactie voor Ksenia Putter.

  Een 9 jarig meisje uit Etten-Leur met herstenstamkanker die alleen nog behandeld kan worden in New York.

  Wij hopen dat we u allemaal zien op zondag 9 juni en dat u meehelpt voor een mooie opbrengst.

  Verjaardagskalender Mokken Ons Etten Leur

   

  Afbouw Schoenmakershoek Oost

  Voor alle omwonenden en direct betrokkenen in de omgeving van Schoenmakershoek Oost is er op 26 maart een informatiebijeenkomst over de mogelijke varianten voor het afbouwen van de wijk. Deze inloopbijeenkomst begint om 19:30 in het Turfschip.

  Uiteraard zijn wij als Ons Etten-Leur ook van de partij. Heeft u vragen of opmerkingen over deze plannen, dan kunt u contact opnemen met Björn Vaarwerk via bjorn.vaarwerk@ons-

  Bjorn Vaarwerk raadslid Ons Etten-Leur

  etten-leur.nl

   

  Brief - Openbare toiletten

  Ons Etten-Leur is van mening dat

  iedereen moet kunnen participeren in de samenleving, ondanks eventuele beperkingen.

  Openbare Toiletten Sanitaire Voorzieningen Etten-Leur

  Ook mensen van buiten Etten-Leur moeten zich welkom voelen.

  Goede sanitaire voorzieningen zijn

  hierbij een belangrijk gegeven voor een steeds groter wordende groep mensen.

  aandachtspunten voor het college.

  Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Eric Verwijmeren via

  Eric Verwijmeren

  eric.verwijmeren@ons-etten-leur.nl

   

  Halloween Etten-Leur

  Wij ondersteunen lokale evenementen en nemen ook actief deel aan het sociale leven in Etten-Leur.

  Halloween Optochten Etten-Leur

  Zo hebben we eind oktober meegedaan aan de optochten in de wijken Centrum-West & Centrum-Oost en Het hooghuis. Met medewerking

  van Psound Sound & Light hebben we voor de grote optocht in Etten-Leur Noord een compleet Griezelplein ingericht.

  Halloween Weekmarkt Etten-Leur

  Ook hebben we tijdens de weekmarkten voorafgaand aan halloween onder de marktbezoekers van Etten-Leur met onze mensen de bezoekers verrast.

  Zie voor meer sfeerfoto´s onze

   

  11 Oktober

  Ons Etten-Leur is tegen elke vorm van discriminatie.

  Daarom ondersteunen wij het hijsen van de

  Regenboogvlag Etten-Leur Respect Anti-Discriminatie

  regenboogvlag op 11 oktober en doen we dat ook digitaal.

  #tegendiscriminatie #respect #zorgzamemaatschappij

   

  Met groot verdriet

  Delen wij mede dat een onze leden, Ellie van Twist - Dirven, vrijdag 8 juni helaas veel te vroeg gestorven is.

  Ellie van Twist
  Rouwadvertentie Ellie van Twist

   

  Coalitieonderhandelingen tussen APB, CDA en Ons Etten-Leur voortijdig beëindigd

  Vertrouwen in Ons Etten-Leur ontbreekt bij APB

  Etten-Leur, 15 april 2018 - Ons Etten-Leur is door het APB in eerste instantie niet meer uitgenodigd voor

  het vervolg van de coalitieonderhandelingen. Aanleiding hiervoor is de twijfel bij het APB of de samenwerking tussen deze partijen het 4 jaar vol zou houden.

  Vertegenwoordigers van de 3 fracties zijn een tweetal keer bij elkaar gekomen. Gezien het verloop van deze gesprekken, heeft procesbegeleider Frans Dingenouts afgelopen zaterdag 14 april de lijsttrekkers uitgenodigd om het proces tot dat moment te bespreken.

  Hieruit is naar voren gekomen dat er te veel twijfels zijn over een succesvol verder verloop van de onderhandelingen. Belangrijk is om te melden dat de 3 partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan.

  Er vinden geen verdere onderhandelingen plaats tussen APB, CDA en Ons Etten-Leur. Op donderdag 19 april is er om 19:30 in het vergadercentrum in het oude raadhuis een openbare bijeenkomst over het vervolg van het coalitieproces. Deze bijeenkomst vindt plaats tussen alle 8 fracties in de gemeenteraad.

  REACTIE LIA BOEREN

  Lia Boeren: Ik vind het echt

  ontzettend jammer, dat we niet vanuit de coalitie de kans krijgen om echt iets te kunnen veranderen voor de inwoners. Er zijn heel veel taken binnen sociale zaken naar de gemeente overgebracht. Dat is opgezet, maar nu is het de tijd om die te verbeteren en aan te scherpen. Uiteraard deden we dat en blijven we dat doen vanuit de oppositie, maar als onderdeel van de coalitie zagen we nog meer mogelijkheden.

  Het is zonde dat we niet meer verder mogen, net nu de onderhandelingen de inhoudelijke fase in gingen. We staan open om terug aan te schuiven bij de onderhandelingen, maar dan

  wel als alles open en eerlijk vanaf het begin besproken wordt.

   

  Onze kandidatenlijst

  Ons Etten-Leur heeft met 35 personen de grootste kandidatenlijst van alle partijen.

  Kandidatenlijst Kieslijst Ons Etten-Leur 2018

  Beijk hier onze complete kandidatenlijst.

   

  Politiek diaconaal café

  Download hier onze flyer van het politiek diaconaal café van 6 maart georganiseerd door het Oecumenisch overleg in het Neêrlands Koffyhuis.

  diaconaal café (1,5 MB, PDF)

  Politiek diaconaal cafe

  Statement van de avond door Denise Huijbregts

  Begeleiding op maat naar werk, kijken

  naar iemands persoonlijke situatie in plaats van behandelen als eenheidsworst

   

  Grootste kandidatenlijst in

  geschiedenis lokale partij
  Ons Etten-Leur verrast met kieslijst van 35 personen

  Etten-Leur, 6 februari 2018 - Met de

  presentatie van maar liefst 35 kandidaten, heeft Ons Etten-Leur de kandidatenlijst voor de verkiezingen rond. Dat is een stijging van 59% ten opzichte van 2014 (22 kandidaten).

  Grootste kandidatenlijst Ons Etten-Leur gemeenteraadsverkiezingen

  Het is de grootste kandidatenlijst sinds haar oprichting en de grootste van alle politieke partijen in deze eeuw. Ons Etten-Leur geeft hiermee een duidelijk signaal af aan de inwoners van Etten-Leur voor de komende verkiezingen.

   

  Gemeente moet structureel geld

  vrijmaken voor 6 min AED zone
  Het verschil tussen leven en dood

  mag financieel niet een brug te ver zijn.

  Wij vinden dat de gemeente

  structureel de stichting Hartveilig Etten-Leur financieel moet ondersteunen om de 6 minuten zone in Etten-Leur te realiseren.

  Stichting Hartveilig Etten-Leur
  Denise Huijbregts Burgerlid Ons Etten-Leur

  Voor vragen en opmerkingen over ons standpunt, kunt u

  contact opnemen met Denise

  Huijbregts via denise.huijbregts@ons-etten-

  leur.nl

   

  Edward Poppe Internaat blijft behouden voor Etten-Leur
  Ons Etten-Leur wint na ruim een jaar strijd tegen sloop Juvenaat

  Edward Poppe Internaat Juvenaat Lia Boeren Ons Etten-Leur

  Etten-Leur, 20 december 2017 In de raadsvergadering van 19 december is door de raad een amendement

  aangenomen, waarbij het hele Juvenaat behouden moet worden voor Etten-Leur. Dat is ruim een jaar na de presentatie van de eerste

  plannen, waarin vooral werd uitgegaan van sloop.

  Ons Etten-Leur schoot een jaar

  geleden direct in actie om dit kenmerkende pand te behouden voor Etten-Leur.

   

  Aderlating voor Ons Etten-Leur
  José Lockx en Hans Kilsdonk doen

  stap terug uit actieve politiek

  Etten-Leur, 29 november 2017 - José Lockx, raadslid voor Ons Etten-Leur, keert na de volgende gemeenteraadsverkiezingen

  José Lockx Raadslid Ons Etten-Leur

  niet meer terug als raadslid. Dat besluit maakte zij deze week bekend na het fractieberaad.

  Ook haar man, Hans Kilsdonk, actief als burgerlid bij Ons Etten-Leur, stopt met zijn actieve politieke werkzaamheden. Beiden

  Hans Kilsdonk Burgerlid Ons Etten-Leur

  blijven wel beschikbaar als

  lijstduwer voor de aankomende verkiezingen.

   

  Leurse Havenfeesten

  Ons Etten-Leur staat zondag 4 juni

  met een eigen s(tent) op de Leurse Havenfeesten!

  Locatie Lange Brugstraat, net voorbij

  de pastorie van de Petruskerk.

  Leurse Havenfeesten

  Kom gezellig even langs voor een

  praatje, wat lekkers en een attentie voor de (klein)kinderen, bekijk onze campagnekever van dichtbij of ga op de foto met Snoke onze mascotte.

  We zien jullie graag zondag 4 juni tijdens de havenfeesten!

   

  Meer stadslandbouw in Etten-Leur?

  Help een van onze inwoonsters met

  haar afstudeeronderzoek door het invullen van een kleine enquête over de mogelijkheden van stadslandbouw binnen Etten-Leur.

  Lees meer over wat stadslandbouw is en laat uw mening achter via de online enquête.

  Stadslandbouw Etten-Leur Onderzoek

   

  Voorkom sloop hoofd-gebouw Edward Poppe Internaat

  De gemeente wil 5-laags woningbouw plegen op het terrein van het voormalig Edward

  Edward Poppe Internaat Luchtfoto Etten-Leur

  Poppe Internaat. Sloop van het karakteristieke en kenmerkende hoofdgebouw is hierbij een reële optie.

  Ons Etten-Leur pleit voor het behoud

  van dit historische pand. Zonder sloop, met behoud van karakteristieke elementen en aangezicht en uiteraard aangepast aan de eisen van deze tijd.

  Het heeft een bijzondere uitstraling,

  geeft karakter aan dit deel van

  Etten-Leur en heeft voor velen een emotionele waarde.

  Steunt u ons in het voorkomen van sloop van dit mooie gebouw, teken dan de online petitie

  Edward Poppe Internaat Etten-Leur

   

  Winnaars kerstpakket

  De winnende lotnummers voor de kerstpakketten zijn bekend!

  Winnende lotnummers:

  Kerstpakket Etten-Leur

  RHP-170

  VBP-130

  Heeft u een kerstpakket gewonnen? Gefeliciteerd! Neem alstublieft contact op via campagne@ons-etten-leur.nl, voor de overhandiging van het kerstpakket.

   

  Vrijwilligers bedankt!

  7 december is nationale

  Nationale vrijwilligesdag Vrijwilligers Etten-Leur

  vrijwilligersdag.

  Daarom aan alle vrijwilligers in Etten-leur: bedankt voor jullie tomeloze en onbaatzuchtige inzet voor anderen!

  Namens alle vrijwilligers van Ons Etten-Leur op nationale vrijwilligersdag.

   

  Manifest Hugo Borst

  Uiteraard ondertekenen wij van Ons Etten-Leur ook

  het manifest van

  Hugo Borst voor een betere zorg voor alle

  Hugo Borst Manifest Scherp op ouderenzorg

  kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen. Tekent u mee?

  Teken hier het Manifest 'Scherp op ouderenzorg'

  Manifest Scherp op Ouderenzorg

  De 10 hoofdpunten van het manifest:

  1) Stop met het politiseren

  van verpleeghuiszorg.

  2) Stel vast hoeveel zorgpersoneel

  nodig is om complete zorg te leveren.

  3) Hanteer totdat deze norm is vastgesteld als vuistregel: minimaal twee bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht personen.

  4) Stop de overdaad aan registratie.

  5) Voer een verplichte ballotage in voor bestuurders en toezichthouders.

  6) Maximaliseer de overheadkosten

  en de reserves: 10 % aan overhead, maximaal 25% aan reserves voor elk verpleeghuis, voor elke zorginstelling.

  7) Maak een einde aan de angstcultuur die bij teveel

  zorginstellingen heerst en garandeer een prettige werkomgeving.

  8) Stel een eenvoudige norm op voor bijscholing.

  9) Geef mantelzorgers de

  mogelijkheid direct maatregelen af te dwingen wanneer de kwaliteit van de zorg tekortschiet.

  10) Geef cliëntenraden in

  verpleeghuizen helder inzicht in geldstromen en meer invloed waar

  het gaat om het bewaken van de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners.

   

  4 oktober - Fijne dierendag!

  Fijne dierendag voor alle (huis)dieren in Etten-Leur en hun baasjes!

  Ziet u een dier in nood, bel 144 - red

  Dierendag Etten-Leur

  een dier

  Heeft u wensen, opmerkingen, vragen

  of klachten over alle voorzieningen in Etten-Leur met betrekking tot dieren,

  laat het Ons weten via info@ons-etten-leur.nl of 076 - 503 8078

   

  Wetswijziging Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Minder kans op (kinder)misbruik
  Ons Etten-Leur stuurt voorstel aanpassing wet VOG naar Tweede Kamer

  Etten-Leur, 27 september 2016 – Er zijn helaas nog

  Wetswijziging Verklaring Omtrent het Gedrag VOG

  steeds voorbeelden van mensen die kinderen en ouderen mishandelen/

  misbruiken, terwijl zij een afgegeven verklaring omtrent gedrag (VOG) op zak hebben.

  Hieruit blijkt dat het systeem omtrent de VOG niet waterdicht is. Ons Etten-Leur wil het misbruik van Etten-Leurse kinderen en ouderen in heel Nederland voorkomen en heeft

  daarom actie ondernomen.

   

  Supportersactie avondvierdaagse

  Op de 2e dag van de avond-

  vierdaagse hield Ons Etten-Leur een

  supporters-actie voor de lopertjes en begeleiders van de 2,5 en 5 kilometer.

  Supportersactie Avondvierdaagse Etten-Leur

  Er werd getrakteerd op gezonde snacks en zoet, als ook de nodige aanmoedigingen.

   

  Vragen over rotonde

  José Lockx heeft in een brief naar het

  college een aantal vragen gesteld over

  Verkeersveiligheid Etten-Leur Rotonde Rode Poort Beiaard Bisschopsmolenstraat

  de veiligheid met betrekking tot de rotonde aan de Bisschopsmolenstraat, Rode Poort en

  Beiaard. Lees hier de complete brief.

  Heeft u zelf ook vragen of

  opmerkingen over deze rotonde of andere verkeerssituaties, laat het ons weten via info@ons-etten-leur.nl of bel met 076 - 201 78 18 . U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met

  José via jose.lockx@ons-etten-leur.nl

  U bent ook van harte welkom tijdens

  de wekelijkse vergadering van onze politieke fractie op dinsdagavond 19:00 in het oude raadhuis op de markt.

   

  Vragen over afvalbakken

  José Lockx heeft in een brief naar het

  college een aantal

  vragen gesteld en

  haar mening gegeven over hoe er met dit onderwerp is

  Afvalbakken Gemeente Etten-Leur Afvalbeleid

  omgegaan. Lees hier de complete brief.

  Heeft u zelf ook vragen of opmerkingen over het afvalbeleid van de gemeente, laat het ons weten via info@ons-etten-leur.nl of bel met 076 - 201 78 18 . U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met José via jose.lockx@ons-etten-leur.nl

  U bent ook van harte welkom tijdens de wekelijkse vergadering van onze politieke fractie op dinsdagavond 19:00 in het oude raadhuis op de markt.

   

  Zorgen om Zorg

  Ons Etten-Leur doet een oproep aan alle inwoners om eventuele problemen, obstakels en

  Zorgzame maatschappij Etten-Leur

  opmerkingen over de nieuwe zorgsituatie te melden, om op die manier knelpunten aan de kaak te

  kunnen stellen en op te lossen.

  Heeft u andere ideeën, wensen of

  klachten omtrent hoe de zorg

  momenteel geregeld is, laat het Ons weten.

   

  Nieuwe brede school Grauwe Polder

  Informatieavond over nieuw te bouwen brede school en renovatie wijkgebouw De Gong op 16 november 2015, 19:30 in oude

  Grauwe Polder Kaart Etten-Leur

  raadhuis, Markt 1.

  U mag inspreken, luisteren,

  informeren en geïnformeerd worden, voordat de politiek een keuze voor 1

  van de varianten maakt.

  Laat Ons uw mening horen.

   

  Wijkbijeenkomst Banakkers

  Wijkbijeenkomst Banakkers Gemeenteraad

  Op woensdag 30 september 2015 waren diverse leden van Ons Etten-Leur aanwezig bij de door de gemeenteraad georganiseerde

  Tijdens deze avond werd er

  gesproken over diverse thema's als

  Sociaal en Veiligheid & Wonen waarin de wijkbewoners hun vragen konden stellen en hun ervaringen delen op dit gebied.

  Lia Boeren Notities Bord Wijkteam Wijkbijeenkomst

  Daarnaast waren er een aantal sprekers op het gebied van Buurtpreventie, Wonen met gemak en De kunst van het ouder worden.

  Heeft u deze avond

  gemist, maar bent u benieuwd naar

  een samenvatting en het verdere vervolg dat aan deze avond gegeven

  wordt, neem dan contact met ons op.

   

  Zorgen om Zorg

  Ons Etten-Leur doet een oproep aan alle inwoners om eventuele problemen, obstakels en

  Zorgzame maatschappij Etten-Leur

  opmerkingen over de nieuwe zorgsituatie te melden, om op die manier knelpunten aan de kaak te

  kunnen stellen en op te lossen.

  Heeft u andere ideeën, wensen of

  klachten omtrent hoe de zorg

  momenteel geregeld is, laat het Ons weten.

   

  Algemene Beschouwingen

  Het college heeft het beleid voor de komende jaren

  Algemene Beschouwingen Ons Etten-Leur

  gepresenteerd in de kadernota. De reactie van Ons Etten-Leur hierop

  kunt u in hoofdlijnen lezen in de Algemene Beschouwingen.

  Download hier de PDF versie (46 Kb)

   

  De Banakker
  zwembad EN ijsbaan?

  Tijdens de opinievergadering van 2 december pleitte

  Zwembad De Banakker

  Ons Etten-Leur bij het realiseren van het nieuwe sportcomplex De

  Banakker niet alleen voor een nieuw zwembad, maar ook voor een ijsbaan.

  Een definitief besluit valt tijdens de raadsvergadering van 15 december.

   

  Kranslegging dodenherdenking

  In 2014 was Ons Etten-Leur verantwoordelijk voor de kranslegging tijdens dodenherking namens de gezamenlijke politieke partijen.

  Op de foto's ziet u Lia Boeren en José

  Locks tijdens het leggen van het bloemstuk.

  Dodenherdenking Etten-Leur 2014
  Kranslegging Ons Etten-Leur dodenherdenking
  Bloemstuk Ons Etten-Leur

   

  Ons helpt afstudeerders

  Voor, tijdens en na de campagne

  heeft Ons Etten-Leur meegewerkt aan verschillende onderzoeken van studenten m.b.t. lokale verkiezingen & lokale partijen.

  Help deze studenten door een kleine vragenlijst online in te vullen.

  Het kost u slechts een paar minuten

  van uw tijd en u helpt er niet alleen de studerende jeugd mee, maar ook de dienstverlening van Ons Etten-Leur.

  Bij voorbaat dank!

  Klik op onderstaande link voor de online vragenlijst.

  Vragenlijst afstudeeropdracht

   

  Win bruidsarrangement t.w.v. € 324,50!

  Etten-Leur, 10 februari 2014 – Bijna iedereen kent het verhaal van Sjakie en de Chocoladefabriek, waarbij winnaars van een gouden chocoladewikkel een rondleiding krijgen door de magische chocoladefabriek.

  Geïnspireerd op dit verhaal, doet Ons

  Etten-Leur in het kader van Valentijnsdag iets soortgelijks.

  Inwoners uit Etten-Leur kunnen gratis chocolade cadeautjes bestellen. Diegene, die daarin een ‘Gouden hart’ vindt, maakt kans op een leuke Valentijnsdag verrassing.

  Superior Suite Trivium Hotel

  Er zijn 5 gouden harten in omloop. De cadeautjes kunnen gratis besteld worden via op www.ons-etten-leur.nl/valentijn

   

  Vind het gouden hart in je gratis cadeautje en win!

  In de gratis valentijnsdag cadeautjes met chocolade, zitten 5 gouden hartjes verstopt.

  Gouden Hart Valentijnsdag

  De vinders van deze gouden hartjes, maken kans op mooie prijzen!

  Gratis Chocolade Cadeautjes Valentijnsdag

   

  Ingezonden brief parkeeroverlast

  Met betrekking tot de parkeeroverlast in de

  Koperwiek, heeft Ons Etten-Leur een ingezonden brief gestuurd naar het college.

  Ingezonden Brief Ons Etten-Leur

   

  Bestel gratis chocolade cadeautjes voor Valentijn!

  Verras je geliefde, familie, vrienden of

  kennissen met een leuk en lekker cadeautje.

  Ons Etten-Leur geeft 400 gratis

  iedereen die zich er voor aanmeldt.

  Gratis Chocolade Cadeautjes Valentijnsdag

   

  Gratis bridgekaarten voor alle bridgeclubs!

  Ons Etten-Leur heeft alle bridgeclubs voorzien van gratis speelkaarten om daarmee aandacht te vestigen op het

  lokale verenigingsleven.

  Bridgekaarten Ons Etten-Leur

   

  Voorkom identiteitsfraude

  Om identiteitsfraude (het misbruik van persoonsgegevens door anderen) te voorkomen, kan een zogenaamde ID

  cover (hoesje om paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) schade voorkomen.

  De gemeente Etten-Leur deelt gratis ID covers uit bij het aanvragen van een nieuw document.

   

  Lia is Lijsttrekker!

  Lia Boeren is op 11 januari door de

  leden van Ons Etten-Leur verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

  Lia Boeren enige vrouwelijke lijsttrekker Etten-Leur

  Hiermee is zij de enige vrouwelijke

  lijstrekker van alle Etten-Leurse politieke partijen.

  Ballon een meisje

   

  Ingezonden brief kunst

  Ons Etten-Leur heeft een ingezonden

  brief gestuurd naar het college met betrekking tot de toestand van de kunstwerken in Etten-Leur.

  Lees hier de hele brief

   

  Wensput verkocht!

  Opbrengst voor de wensen van de senioren uit Etten-Leur

  De wensput is verkocht aan de hoogste bieder voor 25 euro! Het geld komt ten goede aan de wensen voor de senioren van Etten-Leur.

  Wensput Wenshut Wensboom Actie

   

  Nieuw stadspark

  Ons Etten-Leur pleit voor Nieuwe

  Nobelaer in vergroot Oderkerkpark

  Bij de behandeling van de mogelijke

  opties voor een Nieuwe Nobelaer, kwam Ons Etten-Leur als enige partij

  met een vernieuwende insteek.

  Vergroot het Oderkerkpark, maak het een echt stadspark en betrek daarin de activiteiten van de Nieuwe Nobealer voor een bruisend cultureel stadshart.

  Groter Oderkerkpark Stadshart

  Wat vindt U van dit idee? Laat het Ons weten via info@ons-etten-leur.nl

   

  Kieskompas Jonge Boeren

  Lijsttrekker Ons Etten-Leur Jonge Boeren Kieskompas 2022 Etten-Leur Gemeenteraadsverkiezingen

  Speciaal voor de jonge boeren in Etten-Leur heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAKJ) en de Brabantse tak (BAJK) een kieskompas ontwikkeld voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

  Bekijk hier de andere Stemwijzers voor Etten-Leur

   

  Denise Huijbregts nieuwe

  lijsttrekker Ons Etten-Leur

  Jongere generatie zet bestaande koers voort

  Lia Boeren Denise Huijbregts Symbolische Overdracht Stokje Wordt Doorgegeven

  Etten-Leur, 15 januari 2022 Tijdens de

  algemene ledenvergadering van zaterdag 15 januari, is Denise Huijbregts verkozen tot opvolger van Lia Boeren als nieuwe lijsttrekker van Ons Etten-Leur. Ze is al 4 jaar raadslid met onder meer het sociale domein in haar portefeuille en daarvoor was ze al burgerlid bij Ons Etten-Leur.

   

  Secret Santa Etten-Leur

  Gratis kerstpakketten door geheime gulle gever

  Woningbouw Nieute Nobelaer Terrein Etten-Leur

  Voor onze Secret Santa Actie mochten we 3x namens een

  anonieme donateur cadeaus uitreiken.

  90 Kerstpakketten aan de voedselbank, 10 kerstpakketten aan inwoners die voorgedragen waren door iemand anders en een vrieskist voor het Kindere Koken project.

   

  In Memoriam
  MarLies Pruyssers

  MarLies Pruyssers

  7 september 1959
  -
  23 november 2021

   

  Ellis Snel nieuwste burgerlid Ons Etten-Leur

  Nieuw politiek talent kiest voor sociale lokale partij

  Ellis Snel

  Etten-Leur, 16 november 2021 Tijdens de raadsvergadering van 15 november, is Ellis Snel officieel door burgemeester De Vries benoemd tot burgerlid voor Ons Etten-Leur. Ellis is

  een bekende verschijning in Etten-Leur op het sociale vlak. Na haar studie sociaal pedagogisch medewerker heeft ze onder andere in de thuiszorg gewerkt, in de kinderopvang en (speciaal) onderwijs, met jong en oud. Daarnaast heeft ze 2 jaar terug de opleiding

  jongerencoach succesvol afgerond.

   

  Ons Etten-Leur vraagt via college creativiteit van scholieren voor reclame-opties

  Extra inkomsten mogelijk via samenwerking lokale partijen (onderwijs, ondernemers, overheid)

  Etten-Leur, 25 juni 2020 – In een brief

  naar het college vraagt Ons Etten-Leur hulp van scholieren om mee te denken aan de vormgeving en uitvoering van extra reclame-inkomsten.

  Geacht college,

  Nu de reclamemasten langs de A58

  van start mogen gaan en het belang van reclame voor extra inkomsten nog meer duidelijk wordt, willen wij onze (oude) ideeën nogmaals onder uw aandacht brengen. Ons inziens zijn er namelijk meer mogelijkheden om inkomsten te generen middels reclame binnen onze gemeente, waarbij er directe verbinding tussen

  de 5 O’s mogelijk is.

  Op de doorgaande / iets grotere wegen kunnen bijvoorbeeld reclamepalen voor de (lokale) ondernemers geplaatst worden. Hierbij valt te denken aan LED-schermen die door zonne-energie gedreven worden. Ook kunnen in de

  parkeergarage op veilige punten digitale reclames worden geuit.

  Het beheer en exploitatie kan bij onze gemeente blijven en binnen het werkplein kan gezocht worden naar

  geschikte kandidaten voor onder andere benadering van bedrijven, invoeren van reclames en verdere afwikkelingen.

  Qua vormgeving en uitvoering kan er contact gezocht worden met de scholen en andere lokale

  onderwijsinstanties. Scholen kunnen het maken van dergelijke reclamedisplays met zonnepanelen (ontwerp, ontwikkeling, vormgeving) in hun lesprogramma’s integreren voor een volgend studiejaar.

  Scholieren en studenten kijken vaak met een andere blik naar dingen en barsten van de creativiteit op het

  gebied van nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Daarnaast kunnen ze bij realisatie met trots hun

  studieobject / kunstwerk terug zien in de gemeente.

  Ons inziens kunnen onderwijs,

  bedrijven en gemeente iets leuks en blijvends tot stand brengen, waar iedereen profijt van heeft.

  Gezien het feit dat het nieuwe schooljaar de nodige voorbereiding nodig heeft, wilden we dit graag nu alvast meegeven en vragen of u contact op wilt nemen met de scholen

  met de vraag hoe zij hier tegenaan kijken.

  Met vriendelijke groet,

  Lia Boeren
  Fractievoorzitter Ons Etten-Leur

  Bestrijden woningnood & uitbreiden Oderkerpark

  Ons etten-Leur heeft een duidelijke

  visie over het bestrijden van woningnood en het uitbreiden van

  het Oderkerkpark tot een groter bruisend stadspark

  Lees hier de ingezonden brief door Eric Menheere.

  Oderkerpark Groen Stadspark Bruisend Centrum Etten-Leur
  Eric Menheere Raadslid Ons Etten-Leur

  Voor eventuele vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen via eric.menheere@ons-etten-leur.nl

   

  Eric Verwijmeren nieuw raadslid Ons Etten-Leur

  Opvolging Björn Vaarwerk vlot geregeld

  Eric Verwijmeren raadslid Ons Etten-Leur

  Etten-Leur, 16 december 2019 – Tijdens de raadsvergadering ‘De raad besluit’ van 16 december 2019, is Eric Verwijmeren van Ons Etten-Leur officieel geïnstalleerd als raadslid voor zijn

  partij. Hij was al actief als burgerlid

  voor de politieke fractie en vervangt

  hiermee Björn Vaarwerk. Deze stopt in verband met werkgerelateerde

  zaken met zijn raadswerk.

  Eric Verwijmeren over zijn benoeming: “Ik vind het een hele eer en mooie uitdaging dat ik nu raadslid mag zijn. Tijdens mijn burgerlidmaatschap heb ik al kunnen

  ervaren wat er komt kijken bij de lokale politiek. Ik heb er zin in om al onze inwoners te vertegenwoordigen,

  want inwoner van Etten-Leur ben je niet alleen, dat ben je met elkaar. De gemeente heeft hierbij een ondersteunende taak en meehelpen en meedenken moet de insteek zijn. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. ”

  Fractievoorzitter Lia Boeren vult aan “We bedanken Björn voor al zijn inzet als raadslid de afgelopen jaren. We zijn blij dat hij de fractie van steun

  blijft voorzien, zij het nu op de achtergrond. Eric zal in eerste instantie de aandachtsgebieden financiën en ruimtelijke ontwikkeling overnemen. Daarmee hebben we op alle gebieden onze eigen specialisten,

  zodat we onze inwoners zoveel mogelijk kwaliteit kunnen leveren.

   

  Gratis mondkapjes voor minima in Etten-Leur

  Ons Etten-Leur doneert 100

  mondkapjes in de strijd tegen Corona

  Gratis Mondkapjes Voedselbank Etten-Leur Donatie Ons Etten-Leur Strijd Tegen Corona

  Etten-Leur, 22 oktober 2020 – De

  Coronacrisis slaat hard om zich heen en treft iedereen. Met het toenemende

  belang van het dragen van mondkapjes, zijn er in het kabinet en ook bij de gemeente Etten-Leur plannen om mondkapjes te verstrekken aan mensen die het niet zo makkelijk kunnen betalen.

  Maar iedere dag dat er geen

  mondkapjes zijn voor mensen die ze wel willen dragen, maar niet kunnen

  betalen, is een verloren dag in de bestrijding van het virus.

  Daarom heeft Ons Etten-Leur op eigen initiatief alvast 100 mondkapjes gedoneerd voor de minima in Etten-Leur.

  Lia Boeren Fractievoorzitster Raadslid Ons Etten-Leur

  Voor eventuele vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen via lia.boeren@ons-etten-leur.nl

   

  Geld wat je niet hebt, kun je niet uitgeven

  Wat lezen we in de krant: “Forse stijging OZB en hogere parkeertarieven Etten-Leur: gemeente

  moet broekriem aanhalen” (BN de Stem 11 juni) en “Gemeente moet bezuinigen, OZB en parkeertarieven

  flink omhoog” (Etten-Leurse Bode 12 juni).

  Bij bezuinigen gaat het niet om het verhogen van de lasten voor de inwoners. Het gaat om het uitstellen

  van zaken waar je het geld (nog) niet voor hebt of het (tijdelijk) minder uitgeven aan minder belangrijke zaken.

  Het vergroten van de inkomsten zorgt er niet voor dat er minder onnodige uitgaven gedaan worden.

  Bjorn Vaarwerk raadslid Ons Etten-Leur

  Björn Vaarwerk, woordvoerder financiën van Ons Etten-Leur: “Een stijging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) boven inflatieniveau, parkeerkosten die met honderden

  procenten verhoogd worden of toeristenbelasting, het zijn allemaal zaken waar wij als Ons Etten-Leur al jaren tegen zijn.

  De gemeente heeft meer dan 120 miljoen aan inkomsten per jaar. Als je daar niet alles van kunt betalen, klopt er iets niet.

  Een niet sluitende begroting zit veel

  meer in het besparen op de uitgaven. Juist daar zijn de mogelijkheden die

  het college geeft volgens ons te beperkt. Er zijn gebieden waar

  miljoenen naar toe gaan die nog niet genoemd zijn in het kader van besparingen, zoals bijvoorbeeld de regionale samenwerkingsverbanden.

  Het moet mogelijk zijn om genoeg geld te besparen, zonder absurde lastenverzwaringen.

  Daarnaast moet er ook kritischer gekeken worden naar uitgaven vóór dat deze worden gedaan. Hoeveel projecten zijn er al niet uitgevoerd waar later 1 of meerdere wijzigingen zijn aangebracht? Je kan het voortschrijdend inzicht noemen, maar regeren is vooruitzien. Dan kun je dit soort zaken voorkomen en daarmee bespaar je ook onnodige kosten.

  Als Ons Etten-Leur staan wij voor een zorgzame maatschappij, dus bezuinigingen op het sociaal domein (mits het bijvoorbeeld dubbele of onnodige kosten betreft) zijn voor ons niet bespreekbaar.

  Wij verwachten van het college meer keuze in de mogelijke bezuinigingsopties om als gemeenteraad uit te kunnen kiezen. Dit zullen we tijdens de algemene beschouwingen ook benadrukken.”

  Heeft u vragen of opmerkingen over de kadernota van de gemeente of de financiën, dan kunt u contact opnemen met Björn Vaarwerk via bjorn.vaarwerk@ons-etten-leur.nl

   

  Programma 2018 - 2022

  Het programma van Ons Etten-Leur voor 2018 - 2022 staat online.

  Programma Ons Etten-Leur 2018 - 2022

  Bekijk of download hier het programma van Ons Etten-Leur (PDF 1,7 MB)

   

  Verbeteringen jeugdzorg

  In EttenLeur strijden we

  raadsbreed voor verbeteringen in de jeugdzorg

  Lees het interview met Denise

  Huijbregts op Besluit met Muisjes als vertegenwoordiger van de werkgroep

  Met dank aan APB Etten-Leur CDA Etten-Leur VVD Etten-Leur GroenLinks Etten-Leur D66 Etten-Leur Leefbaar Etten-Leur Pvda afdeling Etten-Leur

  Voor eventuele vragen of opmerkingen, kunt u contact

  opnemen via denise.huijbregts@ons-etten-leur.nl

  Denise Huijbregts Raadslid Ons Etten-Leur

   

  Digitaal fractieberaad

  Openbaar inspreken via Microsoft teams in ons fractieberaad

  De gemeenteraad vergadert op 11 mei over een aantal punten tijdens De Raad Debatteert.

  Heeft u vragen of opmerkingen over

  een van de agendapunten die u met ons wilt bespreken, dan kan dat tijdens ons openbare fractieberaad op 28 april, start om 19:30

  Ook voor andere vragen of opmerkingen kunt u ons dan live spreken.

  Wij vergaderen digitaal via

  Microsoft Teams en u kunt zich via onderstaande link vlak voor de vergadering aanmelden.

  Bijeenkomst Huisvesting Arbeidsmigranten Beleid Etten-Leur

  Heeft u liever telefonisch contact of

  via de e-mail, dan kan dat uiteraard ook. Algemeen via 076 503 80 78 en

  info@ons-etten-leur of via de

   

  Brief - Aandachtspunten nieuwe wijk

  Als politieke partij heeft Ons Etten-

  Leur veel contact met inwoners. We krijgen veel input van hen over het wonen in Etten-Leur. Dit hebben we gecombineerd met de ontwikkelingen die wij zelf voorzien vanuit de politiek.

  Daarom willen we graag de volgende punten als suggestie meegeven bij een eventuele aanleg van een toekomstige nieuwe wijk.

  Aandachtspunten Nieuwe Wijk Etten/LEur

  Enerzijds helpt een vroege inbreng

  om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Anderzijds hopen we dat dit op termijn het best mogelijke resultaat zal opleveren voor alle belanghebbenden en voor Etten-Leur als gemeente.

  De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  1) Bouwen voor specifieke doelgroepen die speciale woonvormen nodig hebben
  2) Betaalbare woningen voor onze jeugd (zowel huur als koop)
  3) Realiseren van een ècht groot speel- en ontspanningspark

  Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Lia Boeren via lia.boeren@ons-etten-leur.nl

  Lia Boeren Fractievoorzitster Raadslid Ons Etten-Leur

   

  Brief - Echtscheidings-problematiek bij kinderen

  Het aantal vechtscheidingen in Nederland is hoog, evenals het aantal kinderen dat hierbij betrokken is.

  Echtscheidingsproblematiek Kinderen Ouders

  Volgens huiselijkgeweld.nl zijn dit alleen al 6.000 minderjarige kinderen. Zij hebben daarbij zorg nodig, die

  steeds complexer wordt. Wij als Ons Etten-Leur, een lokale politieke partij in Etten-Leur, maken ons hier ernstig zorgen over.

  Wij zien in de praktijk een stijging van het aantal kinderen dat in de problemen komt. Hierdoor is steeds

  meer en steeds complexere zorg nodig, wat ook tot meer kosten leidt.

  Kinderen worden als schaakstukken ingezet om een spel van macht te gaan spelen. De schaakstukken worden verdeeld en ze worden in positie gebracht. Er wordt misbruik gemaakt van hun loyaliteit en onvoorwaardelijke liefde.

  Vechtscheidingen Kinderen Pionnen Ouders Machtstrijd

  Spelregels zijn er niet, want het spel verandert naar gelang welke ouder een zet doet. En tijdens het potje schaken komen er allerlei onbekende schaakstukken bij die de kinderen niet kennen. Ze snappen steeds minder van het spel en raken van iedere zet beschadigd. Met een beetje pech nemen nieuwe schaakstukken het spel over die niet neutraal zijn en wordt het spel nog grimmiger. En vanaf hier verandert weer het spel.

  Dit gaat net zolang door tot de

  kinderen geschaakt worden. Dit alles om de andere ouder schaakmat te

  zetten. Wanneer het spel eindigt weet niemand, het spel wordt nooit gewonnen en er zijn alleen maar verliezers.

  Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Denise Huijbregts via

  Denise Huijbregts Burgerlid Ons Etten-Leur

  denise.huijbregts@ons-etten-leur.nl

   

  Evaluatie Jeugdhulp

  Help de jeugdhulp te verbeteren.

  Aan kinderen en ouders die te maken hebben gehad met

  jeugdhulp: jullie mening wordt gevraagd.

  Jeugdhulp Etten-Leur Westbrabant Evaluatie Flyer

  Geef je mening of schrijf je in voor de

  evaluatie-avond op 15 november 2018 via http://scalemc.wixsite.com/help-mee

   

  May Rijnen onterecht beticht van kiezersbedrog

  Ons Etten-Leur neemt het op voor beschuldigd oud-raadslid

  Etten-Leur, 17 april 2018 – Ons Etten-Leur springt in de bres voor May Rijnen, voormalig raadslid van de PvdA, die door haar oude partij

  beticht werd van kiezersbedrog. Haar naam, als mogelijke part-time wethouderskandidaat voor Ons Etten-Leur, werd genoemd door de fractievoorzitter van de PvdA Etten-Leur, de heer Wierema, in een krantenartikel van BN de Stem van dinsdag 10 april jongstleden.

  Fractievoorzitter Lia Boeren van Ons Etten-Leur: “Tijdens het coalitie-overleg konden we niet reageren,

  omdat de onderhandelingen nog in volle gang waren. Op geruchten en verdachtmakingen kunnen we dan niet ingaan. Er is nog niets definitief en er komen verschillende opties aan bod, waarover gesproken wordt.” Nu die onderhandelingen spaak gelopen zijn, kunnen we reageren.

  Ons Etten-Leur probeert altijd zo veel

  mogelijk kwaliteit te leveren. Dat geldt ook voor mogelijke

  wethouderskandidaten. De kans op een supertalent dat alle posities

  zomaar in kan vullen, is heel klein. Daarnaast moet het passen binnen de persoonlijke situaties van mensen

  (zowel privé als werk) in combinatie met ervaring, ambities en andere

  eigenschappen. We zijn in onze zoektocht niet over 1 nacht ijs gegaan. We hebben zowel binnen als buiten de partij gezocht naar de beste kandidaten voor de mogelijke posten. Op het gebied van sociale zaken kwam onder andere de naam van May Rijnen voorbij in een part-time rol.

  Lia Boeren vervolgt: “Er zijn maar weinig mensen binnen de politiek in Etten-Leur die zo strijdbaar zijn op dat vlak als zij. Ze heeft meer dan 20 jaar

  aan politieke ervaring, kennis en kunde. Wij negeren dat niet, omdat

  iemand toevallig van een andere partij afkomstig is. Veel belangrijker is dat mensen vanuit hun hart opkomen

  voor anderen en daar is May Rijnen zeker een voorbeeld van. Iemand die iets ten goede wil veranderen voor de inwoners van Etten-Leur”.

  Ons Etten-Leur heeft pas NA de verkiezingen contact gezocht om te kijken of ze eventueel iets zou voelen voor een part-time wethouderspost op sociale zaken namens Ons Etten-

  Leur. Dit was dus nadat duidelijk was

  dat ze niet meer terug zou keren in de gemeenteraad. Ze heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de PvdA en daar bij de laatste verkiezingen ook wederom de beloning voor gekregen in de vorm van 255 voorkeursstemmen. Die stemmen zijn en blijven bij de PvdA,

  ze neemt geen zetel mee of heeft mensen misleid om op haar te

  stemmen. Er is dus zeker GEEN sprake van kiezersbedrog.

  Ze kreeg tijdens haar afscheid van de gemeenteraad niet voor niets als verrassing een bijzondere erepenning van de gemeente Etten-Leur voor haar verdiensten. Dat ze vervolgens door haar eigen partij zo wordt neergezet, nadat ze gepolst is voor een mogelijke functie, waarbij nog helemaal niets zeker is, vinden wij stijlloos en diep triest. Zo ga je niet

  met mensen om.

   

  Politiek debat seniorenraad

  Download hier de brochure van het politieke debat van 20 februari met daarin de stellingen van de avond en de mening van Ons Etten-Leur.

  Politiek debat seniorenraad Lia Boeren Lijsttrekker

   

  Run-Bike-Walk Etten-Leur

  Als Ons Etten-Leur ondersteunen wij ook de Run-Bike-Walk in Etten-Leur, georganiseerd door de Lionsclub

  Etten-Leur, Road Runners Etten-leur, ARV Achilles en wandelvereniging De Losse Feeter.

  Excuus aan hen, de ondersteunende

  partijen en de vele vrijwilligers met onze niet goed doordachte plakactie op de openbare plakplaatsen. Uiteraard hebben wij onze fout meteen rechtgezet en de posters weer in ere hersteld.

  Wilt u meer weten over de Run-Bike-Walk en het goede doel dat zij ondersteunen, extra AED's in Etten-Leur voor de stichting Hartveilig Etten-Leur, een doel waar wij ons politiek ook voor inzetten, zie dan www.runbikewalkettenleur.nl

   

  Stemwijzer Etten-Leur online

  U kunt de digitale stemwijzer invullen

  Stemwijzer Etten-Leur Kieswijzer

   

  Unicum voor politiek in Etten-Leur
  Lia Boeren blaast 5e jubileumkaarsje uit als lijsttrekker

  Etten-Leur, 20 januari 2018 - Lia

  Boeren is voor de 5e keer achter

  elkaar verkozen tot lijsttrekker van Ons Etten-Leur voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

  Lia Boeren Lijsttrekker Ons Etten-Leur 2018 Ballon Bloemen

  Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering op 20 januari. Ze

  heeft hiermee een unieke prestatie

  in handen, want nog nooit eerder kwam het in de recente geschiedenis van de Etten-Leurse politiek voor dat een vrouw 5x achter elkaar

  lijsttrekker was

   

  Vragen bouwlocaties carnavalsclubs

  Ons Etten-Leur vraagt al sinds 2016

  wat de mogelijkheden zijn vanuit de gemeente om de carnavals

  bouwclubs te ondersteunen. Tot op heden is daar nog geen concreet

  antwoord op teruggekomen. Lees hier onze laatste brief aan het college.

  Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur

  Denk mee over oplossingen, alternatieven, voorbeelden bij andere gemeentes en andere mogelijkheden om onze lokale enthousiaste carnavalsverenigingen een plek te geven.

  Aanstaande zondag 21 januari is het de ‘Kekdag’ bij de bouwclubs, waar je zelf kunt zien wat er zoal bij komt kijken. Hoe werken ze, wat hebben ze nodig, wat zijn de (on)mogelijkheden, bespreek het met de mensen zelf. De deuren van de bouwlocaties gaan open voor een ieder die geïnteresseerd is in het bouwproces en de carnavalsverenigingen zelf.

  Kekdag carnavalsverenigingen bouwclubs etten-leur

  Op 23 januari is er een openbare

  raadsvergadering. In ‘de raad luistert’, is er een agendapunt met betrekking tot het aankopen van een mogelijke locatie voor deze en / of andere

  We roepen de carnavalsclubs, verenigingen en andere

  belangstellenden op om zich te laten horen over dit onderwerp.

  Ons Etten-Leur steunt de inwoners en verenigingen voor een gezellig en actief verenigingsleven in Etten-Leur.

  José Lockx Raadslid Ons Etten-Leur

  Voor vragen en opmerkingen over ons standpunt, kunt u

  contact opnemen met José

  Lockx via jose.lockx@ons-etten-leur.nl

   

  Bericht van de voorzitter
  Albert Braspenning nieuwe voorzitter Ons Etten-Leur

  Beste inwoners van Etten-Leur,

  Voor degenen die me nog niet kennen, zal ik me even voorstellen.

  Mijn naam is Albert

  Braspenning, geboren

  Albert Braspenning Voorzitter Ons Etten-Leur

  en woonachtig in Etten-Leur, al 55 jaar. In 2011 heb ik me aangesloten

  bij de lokale politieke partij Ons Etten-Leur. In eerste instantie als

  ondersteunend lid om aan de politiek

  te ruiken. De afgelopen 5 jaar heb ik me ingezet voor de bewoners van Etten-Leur, als burgerlid.

   

  Update Juvenaat - Edward Poppe Internaat

  Het college heeft het nieuwe

  voorstel voor het Juvenaat bekend gemaakt.

  Wat betreft hoofdgebouw: Van open staan voor verantwoord initiatief voor behoud en passend ander gebruik naar 100% sloop.

  Ons Etten-Leur stond en blijft staan

  voor het behoud van het hoofdgebouw.

  Ook de petitie stond en staat nog

  steeds open. Steun ons en

  onderteken digitaal via Petitie24

  Edward Poppe Internaat Etten-Leur


  Behoud hoofdgebouw Edward Poppe Internaat

   

  Foto's Avondvierdaagse

  Bekijk de foto's die gemaakt zijn tijdens onze actie bij de Avondvierdaagse.

   

  Foto's Havenfeesten

  Bekijk de foto's die gemaakt zijn tijdens onze actie op de Leurse Havenfeesten

  Leurse Havenfeesten Foto's

   

  Grillmaster Brabant

  Welke barbeque expert kan het lekkerste vlees klaarmaken en wordt

  uitgeroepen tot de grillmaster van

  Brabant?

  Barbeque Oderkerkpark Grillmaster Brabant

  Kom het zien tijdens de BBQ

  wedstrijd op 24 juni in het

  Oderkerkpark of geniet samen met alle deelnemers van een heerlijke midzomer park BBQ.

  Ons Etten-Leur is in ieder geval van de partij voor de gezelligheid en doet ook mee aan de wedstrijd.

   

  Nieuwe burgemeester Etten-Leur

  Onze huidige burgemeester mevr.

  Van Rijnbach - De Groot stopt per 1 december 2017.

  Om te bepalen wie de beste nieuwe

  kandidaat is, mogen de inwoners van Etten-Leur mede bepalen welke eigenschappen zij het belangrijkste vinden in de nieuwe kandidaat.

  Laat uw mening achter via de online enquête.

  Nieuwe burgemeester Etten-Leur inspraak burgers

   

  Nieuwe tijd fractieberaad

  Iedere dinsdag-avond hebben we

  een fractie-vergadering in het oude raadhuis op de Markt 1 in Etten-Leur.

  De nieuwe aanvangstijd is 19:00 uur.

  Fractieberaad 7 uur 's avonds

  Daar bent u van harte welkom om

  over elk onderwerp te praten wat u met Ons wilt bespreken.

  U mag dat laten weten via info@ons-

  etten-leur.nl, via 076 - 076 - 201 78 18 maar bij Ons kan het ook gewoon via de zoete inval. Wij horen graag wat u te vertellen of te vragen heeft.

   

  Weekmarkten actie

  Op 14 en 16 december was Ons Etten-Leur aanwezig op de weekmarkten op het Raadhuisplein en het Van Bergenplein om loten en attenties uit te delen in winterse sferen.

  Kerstpakket Loten Weekmarkt Raadhuisplein Etten-Leur
  Kerstpakket Loten Weekmarkt Raadhuisplein Etten-Leur Groepsfoto
  Mascotte Ons Etten-Leur omhelzing
  Kerstpakket Loten Weekmarkt Raadhuisplein Etten-Leur
  Mascotte Ons Etten-Leur Kerstman High Five
  Mascotte Ons Etten-Leur Knuffel

  Meer foto's op onze facebook pagina

  Wilt u meedraaien in de leukste

  politieke campagne voor de gemeenteraad? Neem dan contact op via secretariaat@ons-etten-leur.nl

   

  Aanpassingen station & omgeving - uw mening telt

  Wat moet er volgens u gebeuren met de omgeving van het

  station en de stationsoversteek?

  Nederlandse Spoorwegen Station Etten-Leur

  Ideeën, tips of

  opmerkingen over de 4 voorgestelde varianten die te vinden zijn via Etten-Leur doet het gewoon horen we graag van u. Dat kan via info@ons-etten-leur.nl, 076 - 201 78 18 of persoonlijk.

  Ons Etten-Leur bespreekt het

  aanstaande dinsdag 11 oktober in onze openbare fractievergadering.

  Oude raadhuis, markt 1, 19:00 uur, u bent van harte welkom.

   

  Tegen discriminatie

  Op 11 oktober 'vlagt' Ons Etten-Leur ook digitaal

  11 oktober Coming-Outdag

  met de regenboogvlag tegen alle mogelijke vormen van discriminatie.

  Respect, tolerantie, acceptatie &

  verdraagzaamheid voor ieder uniek mens, ongeacht geaardheid, staat

  centraal op 11 oktober, Coming-Outdag

   

  Waarom als enige tegen vervroegde aankoop Nieuwe Nobelaer?

  Op 22 februari 2016 stemde Ons Etten-

  Leur als enige partij tegen het raadsvoorstel voor een vervroegde

  Standpunt De Nieuwe Nobelaer

  aankoop van het

  gebouw met ondergrond van de Stichting Nieuwe Nobelaer.

  Wij waren niet overtuigd van de argumenten zoals vermeld in het voorstel en zijn verder in de cijfers en de materie gedoken. Lees hier onze mening.

   

  Presentatie parkeerplannen centrum

  Voor alle inwoners in en rond het centrum

  Oplossingen Parkeren Centrum Etten-Leur

  is er een presentatie over de conceptplannen van het college omtrent parkeren.

  Bent u betrokken, heeft u input

  aangedragen of wilt u horen hoe de nieuwe parkeersituaties in uw buurt zullen zijn, kom dan luisteren in

  de Nieuwe Nobelaer op donderdag 7 april om 19:30 uur.

   

  Scherp op financiën miljoenenprojecten

  Eerst bij het

  zwembad, nu Nieuwe Nobelaer, Ons Etten-Leur is financieel en

  inhoudelijk scherp op miljoenenprojecten onze gemeente.

  Nieuwe Nobelaer Etten-Leur

  Stem op 27 januari 2016

  Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen

  met onze financieel specialist Björn

  Vaarwerk via bjorn.vaarwerk@ons-etten-leur.nl

   

  Vuurwerk in Etten-Leur

  Hoe ziet u de toekomst van vuurwerk in Etten-Leur? Wat moet er volgens u

  Vuurwerk Gemeente Etten-Leur Vuurwerkshow

  juist wel of juist niet gebeuren?

  Laat het ons weten via info@ons-etten-leur.nl of bel met 076 - 201 78 18

  U bent ook van harte welkom tijdens de wekelijkse vergadering van onze politieke fractie op dinsdagavond 19:00 in het oude raadhuis op de markt.

   

  Zorgen om Zorg

  Ons Etten-Leur doet een oproep aan alle inwoners om eventuele problemen, obstakels en

  Zorgzame maatschappij Etten-Leur

  opmerkingen over de nieuwe zorgsituatie te melden, om op die manier knelpunten aan de kaak te

  kunnen stellen en op te lossen.

  Heeft u andere ideeën, wensen of

  klachten omtrent hoe de zorg

  momenteel geregeld is, laat het Ons weten.

   

  Piekeren over pienter parkeren

  Ons Etten-Leur heeft in een brief aan het college 8 mogelijke

  Oplossingen Parkeren Centrum Etten-Leur

  oplossingen aangedragen voor de

  parkeerproblematiek in het centrum.

  Heeft u andere ideeën, wensen of klachten omtrent parkeren, laat het Ons weten.

   

  Lange Brugstraat

  Lange Brugstraat Etten-Leur

  De Lange Brugstraat wordt heringericht. Heeft u belangen, ideeën of tips, dan kunt u dit laten weten.

  Dit kan online via de gemeentesite of

  neem contact op met een van onze raadsleden.

  U kunt ook de voorlopige schetsen

  inzien en daar uw reactie op geven, dit kan nog tot 18 maart 2015.

   

  Uitslag Sinterklaasloterij

  Winnaars sinterklaasloterij bekend!

  Gratis kerstpakket is gevallen op lot nummer 200

  15 troostprijzen zijn gevallen op de

  volgende nummers

  2
  11
  20
  30
  43
  74
  83
  101
  105
  118

  Trekking Sinterklaasloterij Winnende Loten Lotnummers

  126
  149
  171
  175
  199

  Wanneer u in de gelegenheid bent, kunt u uw prijs af komen halen tijdens het openbaar fractieberaad van 15 december, van 18:30 tot 19:30 in het oude Raadhuis.

  Breng uw winnende lot mee.

  U kunt ook contact opnemen via campagne@ons-etten-leur.nl om een andere afspraak te maken voor de overhandiging.

  Gefeliciteerd aan de winnaars!

  Prijzen zijn niet inwisselbaar in contanten.

   

  Piekeren over pienter parkeren

  Ons Etten-Leur heeft in een brief aan het college 8 mogelijke

  Oplossingen Parkeren Centrum Etten-Leur

  oplossingen aangedragen voor de

  parkeerproblematiek in het centrum.

  Heeft u andere ideeën, wensen of klachten omtrent parkeren, laat het Ons weten.

   

  Lange Brugstraat

  Lange Brugstraat Etten-Leur

  De Lange Brugstraat wordt heringericht. Heeft u belangen, ideeën of tips, dan kunt u dit laten weten.

  Dit kan online via de gemeentesite of

  neem contact op met een van onze raadsleden.

  U kunt ook de voorlopige schetsen

  inzien en daar uw reactie op geven, dit kan nog tot 18 maart 2015.

   

  Programma 2014 - 2018

  Het programma van Ons Etten-Leur voor 2014 - 2018 staat online.

  Programma Ons Etten-Leur 2014 - 2018

   

  Sterkste kandidatenlijst ooit voor Ons Etten-Leur

  Op 3 februari, de 'dag van de kandidaatstelling' heeft OnsEtten-Leur haar kandidatenlijst voor de

  gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gepresenteerd.

  Lia Boeren is lijsttrekker, met op nummer 2 huidig raadslid José Lockx.

  Kandidatenlijst Ons Etten-Leur

  Lijsttrekster Lia Boeren: “We hebben de sterkste lijst ooit sinds de oprichting van Ons Etten-Leur. Het

  draait bij Ons Etten-Leur om kwaliteit en diversiteit en dat is ruimschoots aanwezig”

  Op de lijst staan 12 vrouwen en 10

  mannen. De kandidatenlijst heeft een gemiddelde leeftijd van 51 jaar. De jongste kandidaat is 20 en de oudste 83 jaar.

   

  Gratis cadeautje voor valentijnsdag namens Ons

  cadeautjes weg om te delen met de mensen die u lief heeft.

  Valentijnsdagactie Ons Etten-Leur Rozenblaadjes

   

  Politiek café De Klomp

  In Café De Klomp aan de Oude Bredaseweg 4 vindt 12 januari een debat plaats voor jong aanstormend politiek talent om 20:00 uur.

  Café De Klomp

  Namens Ons Etten-Leur nemen Jacqueline Trouw en Hans Kilsdonk deel aan de discussie, die 3

  hoofdthema's zal behandelen.

  Dit zijn

  • Veiligheid
  • Cultuur
  • Werkloosheid / sociale gevolgen

  Iedereen is van harte welkom.

   

  Donatie van €225,32 namens Ons aan Avoord

  Tijdens de Wenshut actie 28 december is er maar liefst 225,32 euro opgehaald voor de wensen uit

  de wensboom van Avoord. Dit bedrag is uitgereikt tijdens de workshop

  cupcakes versieren, Die Ons Etten-Leur georganiseerd had op 6 januari. Lees verder...

  UItreiking cheque wensboom avoord workshop cupcakes versieren

   

  Bezoek Ons

  Iedere dinsdagavond hebben we een fractievergadering in het oude raadhuis die begint om 18:30

  uur.

  Daar bent u van harte welkom om over een onderwerp te praten wat u met Ons wilt bespreken.

  U mag dat laten weten via info@ons-

  etten-leur.nl, via 076 - 076 - 201 78 18 maar bij Ons kan het ook gewoon via de zoete inval. Wij horen graag wat u te vertellen of te vragen heeft.

   

  Gratis workshop cupcakes versieren!

  De 1e actie van het nieuwe jaar was een grandioos succes!

  Versierde cupcake confetti

   

  Bedankt

  Het succes van de acties tijdens de campagne voor de verkiezingen van 2014 kan niet tot stand komen zonder de hulp van de vele vrijwilligers en donateurs die bijdragen aan de leuke acties.

  Dank aan alle donateurs!

   

  Persbericht

  Ons Etten-Leur haalt € 640,90 op voor inrichting dierenasiel
  Hulp Sint & Piet betaalt zich letterlijk uit

  Etten-Leur, 1 december 2013 - In samenwerking met De enige echte Sinterklaasactie van Scouting Tarcisius heeft Ons Etten-Leur op zaterdag 23 november een Sinterklaasactie gehouden bij Life & Garden aan de Lage Vaartkant 11 en bij dierenspeciaalzaak De KorenMolen aan de Korte Brugstraat 94.

  Sinterklaasactie Dierenasiel Breda

  Alle eigenaren van huisdieren kregen daarbij een gratis cadeautje en kinderen konden met Sint & Piet op de foto, al dan niet met hun huisdier.

   

  Onze mening

  Lees Onze mening over de actuele

  onderwerpen die spelen in de gemeente Etten-Leur.

  Reactie op begrotingsvoorstel 2014

   

  Politiek I.K.E. Debat

  Onder leiding van gespreksleider Jort

  Kelder, vond afgelopen woensdag 17

  april het 1e politieke debat plaats richting de verkiezingen van 2014.

  I.K.E. Debat Jacqueline Trouw

  Namens Ons deed Jacqueline Trouw het woord over alle onderwerpen die met ondernemers en werkgelegenheid te maken hadden.

  Bekijk alle foto´s op de Facebook

  pagina van Ons en lees meer over de onderwerpen.