Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Onze visie op de maatschappij

Partijprogramma Ons Etten-Leur

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Een visie op de Etten-Leur, een visie op de maatschappij en een visie op lokale politiek.

Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's, zoals zorg, wonen, senioren, afval of sport. Per hoofdthema leggen we uit wat we belangrijk vinden, waarom dat belangrijk is en hoe Ons Etten-Leur dat voor elkaar denkt te krijgen of wat er voor moet gebeuren.

Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z. Tot slot hebben we ook per wijk een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen, zodat u ook per wijk kunt kijken naar onze belangrijkste standpunten.


Home > Ons programma > Visie op maatschappij
 

Onze visie op de maatschappij

Ons Etten-Leur staat voor een zorgzame maatschappij, met een menswaardig bestaan voor iedereen.

De menselijke maat bepaalt het debat binnen onze partij en geld regeert niet. Uiteraard voeren wij een gedegen financieel beleid en letten op een goede verhouding tussen inkomsten en uitgaven, zoals ieder huishouden, vereniging of bedrijf dat ook doet. Maar winsten over de rug van mensen of zaken toestaan waarbij mensen meer last dan profijt hebben, daar passen wij voor.

De zorg in al zijn vormen, is meer dan ooit van belang voor het gemeentelijk bestuur. Ouderenzorg met voldoende handen aan het bed, jeugdzorg met professionele begeleiding van uitstekende kwaliteit en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met maatwerk voor iedere individuele situatie. Regels en kaders zijn belangrijk, maar professionals moeten de mogelijkheid hebben om daar flexibel mee om te kunnen gaan, indien dat nodig is. Het moet nooit van 1 persoon afhangen of iemand hulp krijgt.

Contact tussen mensen blijft ontzettend belangrijk. Door onder andere vergrijzing is het bestrijden van eenzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Daarom zijn er meer ontmoetingsruimtes nodig in alle wijken, waar mensen elkaar kunnen treffen. Dit kan in wijkgebouwen, brede scholen, sportverenigingen of inloophuizen, mits alles goed en laagdrempelig toegankelijk is. Ook het versoepelen van regels in bestaande gebouwen, is daarbij een optie, om gemeenschappelijke activiteiten toe te kunnen staan.

Om deze ruimtes te kunnen bereiken en om deel te kunnen nemen aan de maatschappij, is mobiliteit enorm belangrijk. Zowel het vervoer (deeltaxi’s, buurtbussen, goede openbaar vervoersverbindingen), als ook de openbare wegen zijn daarbij van belang. Een optimaal onderhoud van stoepen, fietspaden en wegen is enorm belangrijk voor een goed en veilig gebruik door de steeds groter wordende groep mensen met rollators, scootmobielen en minder validen.

Ontmoetingsruimtes moeten er voor iedereen zijn. Kinderen moeten kinderen kunnen zijn, in deze maatschappij waar ze al zoveel moeten. Daarom is voldoende openbaar (speel)groen van belang met speeltoestellen voor de kleintjes en parken met ‘chill’- en sportgelegenheden voor de wat ouderen.

De wereld verandert steeds sneller, iedereen heeft het steeds drukker en tijd voor elkaar is er steeds minder lijkt het wel. Het belang voor voldoende ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud, actief of minder actief, arm of rijk wordt daardoor steeds belangrijker. Daarbij geldt dat we met elkaar, ieder in zijn / haar waarde moeten laten, bij de keuzes die gemaakt worden.

Bevorderen van samenwerking tussen verschillende verenigingen en organisaties (o.a. sport, zorg, welzijn, onderwijs) om onderling contact, begrip, ervaringen en kennis te delen vinden we belangrijk.

Wederzijds respect van en voor alle inwoners van Etten-Leur ongeacht, geloof, huidskleur, geaardheid of leeftijd draagt bij aan een betere maatschappij. Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie.


Contact