Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten M - m - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Mantelzorg
• Meer bekendheid voor steunpunt mantelzorg.
Waarom: Zodat de juiste zorg op de juiste plek terecht komt.

• Één meldpunt voor diverse betrokken partijen waar de mantelzorger geregistreerd staat.
Waarom: Zodat hij / zij bekend is en geholpen kan worden.

• Meer ondersteuning van mantelzorgers.
Waarom: Om de zorgtaak te verlichten.

• Extra parkeerplaatsen voor mantelzorgers van minder validen die voldoende groot zijn om goed in – en uitstappen mogelijk te maken in verband met rolstoelgebruik.
Waarom: Om de mobiliteit te vergroten.

Maximumsnelheid
• In de bebouwde kom 30 km per uur als het noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid
Waarom: Een maximumsnelheid hangt af van de specifieke omstandigheden ter plaatse. Daar waar het noodzakelijk is vanwege de verkeersveiligheid en mogelijk is, kan het ingevoerd worden. Daar waar het niet nodig is, niet doen.

Milieu
• Bewustwording creëren over de gevolgen van menselijke acties op de natuur (eventueel via een Milieu Educatief Centrum (MEC)).
Waarom: De natuur moet er ook in goede conditie zijn voor volgende generaties.

• Het beleid moet zich richten op een gezond woon, werk en leefklimaat.
Waarom: Om het voor de inwoners zo prettig mogelijk te maken.

• Wij zijn voor meer gebruik van milieuvriendelijke vormen van energie (onder andere windenergie, water en zon).
Waarom: Om de belasting op de natuurlijke grondstoffen te verminderen en de doelstellingen om klimaatneutraal te worden te halen.

Milieu Educatief Centrum (MEC)
• De gemeente moet de mogelijkheid voor een MEC faciliteren.
Waarom: Zodat recreatie – en educatie samen kunnen gaan.

Minder validen
• Meer rustpunten creëren vanuit wijken naar winkelcentrum en wijkontmoetingspunten.
Waarom: Zodat deelname aan de maatschappij makkelijker wordt.

Minima
• Veilig stellen financiële steun voor kinderen in armoede.
Waarom: Kinderen mogen niet de dupe zijn van de situatie waarin hun ouders verkeren.

• Ruimere mogelijkheden voor scholing en omscholing.
Waarom: Dit biedt betere kansen op werk. Dit kan ook in samenwerking met ondernemers, die bereid zijn om te investeren in personeel.

• Faciliteren van praktische zaken (zoals voorschoolse kinderopvang).
Waarom: Om betere kansen op werk te creëren.

• Behouden van de individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag).
Waarom: Zodat een menswaardig bestaan gegarandeerd kan worden.

• Behouden van webwinkel voor minima en hun kinderen.
Waarom: Zodat kinderen niet in een isolement terecht komen.

• Iedere inwoner die onder de 120% norm valt heeft recht op diverse voorzieningen
Waarom: Zodat ze een menswaardig bestaan hebben.

Mobiliteit
• Heel Etten-Leur moet toegankelijk zijn voor iedereen.
Waarom: Iedereen moet deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Monumentale panden en gebouwen
• Behouden
Waarom: Om het unieke en onderscheidende karakter van Etten-Leur te behouden


In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact