Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten D - d - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Declaraties
• Openbaar maken declaraties burgemeester & wethouders, kosten van cursussen en opleidingen van ambtenaren van de afgelopen 10 jaar.
Waarom: Besteding van gemeenschapsgeld moet voor alle inwoners openbaar zijn.

Dementie
• Kennis opbouwen en overdragen aan de inwoners.
Waarom: Omdat er meer begrip gecreëerd wordt en er de juiste hulp geboden kan worden voor dementerende buurtbewoners die steeds langer thuis blijven wonen.

• Bevorderen van sociaal contact voor dementerenden met mensen van dezelfde leeftijd en daarbij de juiste ondersteuning bieden.
Waarom: Om ze uit een sociaal isolement te halen.

• Blijven werken aan een dementievriendelijke gemeente.
Waarom: Om dementerenden zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Dieren
• Respect bijbrengen voor dieren.
Waarom: Om welzijn voor dieren te bevorderen.

• Dierenbeulen zwaarder straffen (aanvullen met taakstraffen), niet alleen met een geldboete maar ook een (tijdelijk) verbod voor het houden van dieren.
Waarom: Om welzijn voor dieren te bevorderen.

• Instellen van een dierenpolitie.
Waarom: Om misbruik van dieren op te sporen en in de toekomst te kunnen voorkomen.

• Strenger aanpakken van het lozen van planten en dieren, die niet thuishoren in onze Nederlandse natuur (onder andere exotische planten uit aquaria of dumpen van schildpadden).
Waarom: Vanwege het verdringen van onze eigen inheemse flora en fauna.

• Beschermen van de vele diersoorten binnen de gemeentegrenzen (dieren in het wild, gezelschapsdieren, landbouwdieren).
Waarom: Een gemeente zonder dieren boet aanzienlijk in aan levendigheid, waarde en veelzijdigheid.

• De milieupolitie zal niet alleen naar overlast moeten kijken, maar ook controleren op dierenwelzijn; zowel bij particulieren als bij vee- en varkenshouderijen.
Waarom: Om misbruik van dieren op te sporen en in de toekomst te kunnen voorkomen.

• Geen intensieve veehouderij en megastallen.
Waarom: Om overlast te beperken voor de omgeving. Een beestwaardig bestaan en aandacht voor het milieu zijn belangrijk.

Digitalisering
• Digitalisering van gemeentelijke diensten, aanpassen op de gebruiker (niet te snel, niet te ingewikkeld, mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning).
Waarom: Om de gemeentelijke dienstverlening voor iedereen toegankelijk te houden op zijn / haar niveau.

Dorpspromotie / ´City marketing´
• Etten-Leur moet meewerken om regionaal en landelijk beter op kaart worden gezet.
Waarom: grotere bekendheid leidt tot meer toeristen, wat goed is voor de lokale economie.

Drugs
• Strenge handhaving tegen overlast van drugsgebruik in openbare ruimten – openbaar gebied.
Waarom: Drugsgebruik zorgt voor overlast en onveilig gevoel van inwoners.

Duurzaamheid
• Stimuleren van het minder produceren (van onder andere goederen, verpakkingsmaterialen en levensmiddelen).
Waarom: Dat is beter voor het milieu en zorgt voor minder afvalstromen.

• Stimuleren van windenergie boven zonne-energie.
Waarom: de productie van windenergie is duurzamer (meer onderdelen recyclebaar).

• Meer gebruik maken van schonere energiebronnen (zon, wind, water, aardwarmte)
Waarom: Minder belastend voor het milieu, zodat toekomstige generaties niet opgezadeld worden met de effecten van een vervuilende economie.

• Hemelwater waar mogelijk hergebruiken.
Waarom: Dat is beter voor het milieu en bespaart kraanwater.

• Niet per se sneller dan landelijk initiatieven invoeren, maar wel beter
Waarom: De gemeente hoeft niet altijd sneller te werken dan landelijk, maar wel beter, om verkeerde investeringen te voorkomen.In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact