Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten I - i - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Industrie
• Geen vervuilende industrie in Etten-Leur.
Waarom: Er zijn in de regio andere aangewezen locaties (onder andere Moerdijk) voor dit soort industrie (zie ook provinciale plannen).

Industrieterrein
• Zorgen voor een goede toegankelijkheid van – en naar het industrieterrein (voor personeel, en leveranciers en afnemers).
Waarom: Is goed voor de lokale economie.

• Zorgen voor goede voorzieningen op het industrieterrein (zoals verlichting, NUTS voorzieningen).
Waarom: Is goed voor de lokale economie en een veilige werkomgeving.

• Geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen in Etten-Leur.
Waarom: Eerst leegstand op bestaande terreinen opvullen, zowel binnen Etten-Leur als regionaal. Daarnaast moeten de voorzieningen op de huidige terreinen op orde zijn.

Informatiebijeenkomsten
• Indien het gaat om zaken wat de inwoners direct raakt en / of waar veel geld mee gemoeid is, moeten er diverse bijeenkomsten gehouden worden met inwoners.
Waarom: Inspraak, gebruik van en terugkoppeling van ideeën van inwoners is belangrijk.

• Openbare spreekuren in bijvoorbeeld wijkgebouwen (met bijbehorende tijdige aankondiging en terugkoppeling).
Waarom: Inspraak, gebruik van en terugkoppeling van ideeën van inwoners is belangrijk.

Inkomenstoets
• Voor verzamelinkomen waaraan getoetst wordt niet kijken naar netto inkomen, maar rekening houden met bijvoorbeeld medische kosten en gezinssamenstelling.
Waarom: Dit geeft een eerlijker beeld van het besteedbare inkomen van kwetsbare gezinnen.

Inspraak
• Voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten moeten tijdig worden georganiseerd en gecommuniceerd.
Waarom: Inspraak, gebruik van ideeën en terugkoppeling naar inwoners is noodzakelijk om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen. Dit kan ook op voorhand problemen voorkomen.

Inspraak
• Inspraak geven bij ingrijpende plannen aan vertegenwoordigende instanties (Midden – en Kleinbedrijf, Industriële Kring, ZLTO, ZZP-ers) (soepeler verloop van de plannen waardoor bezwaren op voorhand weggenomen kunnen worden).
Waarom: Inspraak, gebruik van ideeën en terugkoppeling naar partijen is noodzakelijk om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen. Dit kan ook op voorhand problemen voorkomen.


Inspraak agrariërs en particulieren
• Inbreng voor het buitengebied meenemen om cultuurlandschap te bewaren en te vergroten (o.a. houtsingels, bosjes, kikkerpoelen)
Waarom: Inspraak, gebruik van ideeën en terugkoppeling naar inwoners en bedrijven is noodzakelijk om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen. Dit kan ook op voorhand problemen voorkomen.

Inspraak jeugd
• Inbreng van de jeugd meenemen van het maken van plannen.
Waarom: Inspraak, gebruik van ideeën en terugkoppeling naar jeugdige inwoners is noodzakelijk om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen. Dit kan ook op voorhand problemen voorkomen.

Inspraak senioren
• Inbreng van de seniorenraad meenemen van het maken van plannen.
Waarom: Inspraak, gebruik van ideeën en terugkoppeling naar oudere inwoners is noodzakelijk om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen. Dit kan ook op voorhand problemen voorkomen.

Inspraak sportraad
• Inbreng van de sportraad meenemen van het maken van plannen.
Waarom: Inspraak, gebruik van ideeën en terugkoppeling naar inwoners is noodzakelijk om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen. Dit kan ook op voorhand problemen voorkomen.

Internet
• Zo veel mogelijk diensten en informatie aanbieden, maar zeker persoonlijke contactmogelijkheden behouden op het stadskantoor.
Waarom: Persoonlijk contact is de beste manier van communiceren.

Invalidenparkeerplaatsen
• Extra plaatsen daar waar deze nodig zijn en voldoende groot om goed in – en uitstappen mogelijk te maken.
Waarom: Om de mobiliteit te vergroten.

• Extra parkeerplaatsen voor mantelzorgers van minder validen die voldoende groot zijn om goed in – en uitstappen mogelijk te maken in verband met rolstoelgebruik.
Waarom: Om de mobiliteit te vergroten.


In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact