Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Voorwoord partijprogramma

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Een visie op de Etten-Leur, een visie op de maatschappij en een visie op lokale politiek.

Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's, zoals zorg, wonen, senioren, afval of sport. Per hoofdthema leggen we uit wat we belangrijk vinden, waarom dat belangrijk is en hoe Ons Etten-Leur dat voor elkaar denkt te krijgen of wat er voor moet gebeuren.

Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z. Tot slot hebben we ook per wijk een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen, zodat u ook per wijk kunt kijken naar onze belangrijkste standpunten.


Home > Ons programma > Voorwoord
 

Voorwoord

Beste inwoners van Etten-Leur,

Voor ons staat U centraal, want U blijft altijd het belangrijkste in de lokale politiek. Alles wat op het gemeentehuis besloten wordt, moet bijdragen aan een betere maatschappij. Niet voor een enkeling, maar voor ons allemaal. Wij staan voor betrokkenheid bij mensen en elkaar helpen waar mogelijk.

Open en eerlijk communiceren blijven de belangrijkste punten die wij als Ons Etten-Leur hanteren. Ècht luisteren naar uw inbreng. Deze vooraf meenemen in het maken van plannen. Tijdens uitvoering blijven overleggen om tijdig bij te kunnen sturen. En vooral terugkoppelen waarom er dingen wel of juist niet zijn meegenomen, om onbegrip te voorkomen.

De zorgzame maatschappij blijft altijd aandacht verdienen, zowel in economisch goede als mindere goede tijden. Wij zijn van mening, dat voor iedere inwoner van Etten-Leur een menswaardig bestaan mogelijk moet zijn. Ieder mens telt.

Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat we verantwoordelijk zijn voor meer dan 43.000 inwoners en hun leefomgeving. Wat nu verkeerd besloten wordt, kan in de toekomst veel nadelige gevolgen hebben voor alle inwoners van Etten-Leur. Daarom is het contact met u zo belangrijk. Wij staan als lokale politieke partij midden in het Etten-Leurse leven.

Ons Etten-Leur blijft voor uw belangen opkomen, ongeacht het onderwerp waar het over gaat. Er zijn tal van redenen waarom u op ons kunt stemmen. Dat gaat van standpunten per wijk, tot grotere discussies als een ondertunneling van het spoor, nieuwe wooncomplexen, behoud van sfeerbepalende gebouwen of algemene standpunten op het gebied van zorg, veiligheid, natuur en duurzaamheid. U leest hierover meer in de desbetreffende onderdelen van ons partijprogramma.

Ongeacht het onderwerp, zullen we u altijd serieus nemen en strijden voor uw belang en het gemeenschappelijke belang voor Etten-Leur.

• We zijn altijd aanspreekbaar
• Er wordt ècht naar u geluisterd
• Uw inbreng wordt meegenomen
• U krijgt altijd terugkoppeling
• Ons handelen is voor iedereen inzichtelijk


Als lokale politieke partij zijn wij trots op Etten-Leur. Wij hopen op uw stem, om ons Etten-Leur nog een stukje mooier, gezelliger en socialer te maken.

Namens alle leden van Ons Etten-Leur,


Lia Boeren
Oprichtster Ons Etten-Leur

 

 


Contact