Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten N - n - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Natuur
• Respect bijbrengen voor natuur.
Waarom: Deze moet ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijven.

• Niet volbouwen van buitengebied met grootschalige bedrijven.
Waarom: Om te zorgen dat het buitengebied geen industrieterrein wordt en om overlast te beperken.

• Afwisseling tussen verschillende soorten natuur behouden / stimuleren.
Waarom: Een grotere biodiversiteit zorgt voor een betere leefomgeving voor mens en dier.

• Meer bomen en planten in heel Etten-Leur (zowel wijken waarbij specifiek de winkelgebieden als buitengebied).
Waarom: Groen en water brengen rust, leven en sfeer.

• Openhouden van waterlopen en sloten voor goede afwatering. Zowel binnenstedelijk als buiten de bebouwde kom.
Waarom: Om wateroverlast te voorkomen.

• Behouden en versterken ecologische verbindingszones.
Waarom: Om de natuur meer kans te geven.

• Er mag meer ruimte komen voor natuur
Waarom: Dit kan in het straatbeeld zijn met meer bloeiende planten en bomen. Daarnaast willen we meer / grotere parken, met mogelijkheden voor recreatief gebruik. Door kinderen in een natuurrijke omgeving te laten opgroeien, krijgen ze ook meer respect voor de natuur.

Nieuwjaarsreceptie
• In de hal van het stadskantoor op de eerste maandag in het nieuwe jaar (bij nieuwjaarsdag op maandag week later).
Waarom: Nieuwjaarsdag is een dag voor je familie.In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact