Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Wijk Grauwe Polder Etten-Leur

"mijn huis, mijn wijk, Ons Etten-Leur"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies, 22 hoofdthema's en daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z. Tot slot hebben we ook per wijk een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen, zodat u ook per wijk kunt kijken naar onze belangrijkste standpunten.

Hieronder vindt u per wijk een aantal belangrijke speerpunten die specifiek zijn voor uw wijk of meer spelen dan in de rest van Etten-Leur. Net zoals lokale politiek anders is dan landelijke politiek, beseffen wij als lokale partij maar al te goed dat ook iedere situatie in een wijk weer anders is. Er zijn verschillende punten die niet in alle wijken spelen. Iedere wijk heeft zijn eigen geschiedenis, dynamiek en inrichting. Ons Etten-Leur houdt daar rekening mee.


Home > Ons programma > Wijken > Grauwe Polder
 

Mail naar grauwepolder@ons-etten-leur.nl voor specifieke vragen of opmerkingen over uw wijk, of bel met 076 – 201 78 18


Wijk Grauwe Polder Gemeente Etten-Leur Wijken• Brandgangen bijhouden ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid rond zowel koop- als huurwoningen
• Stimuleren van meer lopen en fietsen naar school / verenigingen
• Meer (slimme) verlichting in brandgangen ter vergroting van het veiligheidsgevoel
• Speeltuintjes inrichten met aandacht voor leeftijdsopbouw
• Snelheidsbeperkende maatregelen voor het verkeer, ter vergroting van veiligheid
• Voor iedere leeftijdsgroep voldoende speelgelegenheden
• Meer / grotere afvalbakken bij de Lidl met slimme ´indicatiemeters´ (voor het aangeven van moment van legen)
• Ontspanningsmogelijkheden creëren voor jeugd
• Beter onderhoud groen van de pleintjes waar kinderen spelen (onder andere onkruid verwijderen)
• Betere communicatie met inwoners
o heldere taal, vooraf input verzamelen, tijdig informeren en altijd terugkoppelen
• Meer handhaving met bijbehorende consequenties
o onder andere op het gebied van overlast gevende groepen, drugs, zwerfafval, hondenpoep, verkeerssnelheid, fout parkeren en inbraken
• Behouden en vergroten van veilige leefomgeving
o optimaal onderhouden van stoepen en fietspaden, verlichting overal op orde (onder andere in brandgangen)
• Beter onderhouden openbaar groen
o onkruid verwijderen, gras maaien, overgroeiend groen stoepen / fietspaden snoeien, zwerfafval opruimen

 


Contact