Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten C - c - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Cameratoezicht
• Huidig beleid handhaven
Waarom: De gemeente heeft al de mogelijkheid om tijdelijk cameratoezicht in te zetten op die plaatsen, waar dat nodig is en de veiligheid in het gedrang is. Daarbij is een overvloed aan camera’s ook een behoorlijke aanslag op de privacy van mensen.

Carbid schieten
• Toestaan carbid schieten op 2 afgezonderde plaatsen (zie landelijke regelgeving met betrekking tot dierenverblijven en bebouwing) binnen een bepaalde tijdsduur.
Waarom: Carbid schieten staat op de Nederlandse culturele erfgoedlijst, maar de overlast voor dieren en mensen dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

Coffeeshop
• Toestaan.
Waarom: Zodat gebruik van softdrugs controleerbaar en traceerbaar is.

College van Burgemeester en Wethouders (College van B & W)
• Waar mogelijk vooraf overleg met de raad voordat er plannen gemaakt worden.
Waarom: Dit om de besluitvorming sneller te laten verlopen.

• Extra vergaderingen op verzoek van de gemeenteraad indien noodzakelijk.
Waarom: Dit om de besluitvorming sneller te laten verlopen.

Communicatie
• In helder taalgebruik naar de inwoners, de (complexe) zaken uitleggen / toelichten.
Waarom: Om eventueel onbegrip en miscommunicatie drastisch te verminderen.

• Tussentijdse terugkoppeling over stand van zaken met betrekking tot onderwerpen.
Waarom: Om eventueel onbegrip en miscommunicatie drastisch te verminderen.

• Betere terugkoppeling naar inwoners / bedrijven / verenigingen binnen een tijdsbestek van 3 weken door de daaraan gekoppelde verantwoordelijke.
Waarom: Om eventueel onbegrip en miscommunicatie te voorkomen.

• Betere communicatie met bedrijven en winkels, meer structuur en minder versnippering.
Waarom: Om eventueel onbegrip en miscommunicatie drastisch te verminderen.

• E-mailadres / mobiel telefoonnummer koppelen (indien gewenst) aan Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Waarom: Zodat contact met de juiste personen en terugkoppeling van informatie makkelijker wordt.

Cultuur
• Er mag meer aandacht zijn voor lokale cultuur.
Waarom: Het genieten van lokale cultuur en kennis van cultuurverschillen tussen groepen mensen bevordert prettig onderling samenleven. Subsidies hoeven niet per se verhoogd te worden. Ook een andere verdeling van het huidige budget is een optie.

Cybercrime
• Misbruik van onder andere social media en oplichting via internet zal effectief moeten worden aangepakt en een belangrijker aandachtspunt moeten worden voor politie.
Waarom: Criminaliteit verplaatst zich ook online. Een veilige leef- en woonomgeving beperkt zich niet tot de fysieke wereld.


In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact