Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten F - f - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Fietsen
• Bewustwording creëren bij fietsers voor het voeren van goede verlichting.
Waarom: Zorgt voor veiligere situaties in het verkeer.

Fietsenstallingen
• Zorgen voor voldoende mogelijkheden tot stallen van fietsen dicht bij voorzieningen.
Waarom: Om fietsgebruik te stimuleren.

• Geen bewaakte fietsenstalling bij het station
Waarom: Het belangrijkste is dat er voldoende mogelijkheden zijn voor het stallen van fietsen dicht bij voorzieningen. Daar hoeven geen extra kosten voor gemaakt te worden in de vorm van bewaking. De kluizen zijn een goed alternatief.

Fietspaden
• Optimaal onderhoud van alle fietspaden (onder andere voorkomen worteldruk).
Waarom: Voorkomt ongelukken en zorgt voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle voorzieningen.

• Stoplichten voor recht doorgaande fietsers, gelijk laten lopen met gemotoriseerd verkeer.
Waarom: Zorgt voor veiligere situaties in het verkeer.

• Bij aanleg en reconstructie altijd inzetten op vrij liggende fietspaden.
Waarom: Zorgt voor veiligere situaties in het verkeer.

Financiën
• Zorgen voor andere inkomstenbronnen voor de gemeente.
Waarom: Om minder afhankelijk te zijn van de gemeentelijke belastingen en financieel gezond beleid te kunnen voeren.

• De financiële gevolgen van belangrijke besluiten dienen tevoren volstrekt duidelijk zijn voor alle belastingbetalers.
Waarom: Inwoners hebben recht om te weten waar hun belastinggeld aan uitgegeven wordt.

• Geen onnodige grote reserves aanhouden voor risico’s die er niet zijn.
Waarom: Geld kan beter uitgegeven worden aan onder andere de zorg, woningbouw, onderwijs, betere communicatie.

• Een te grote aantasting van de financiële reserves is niet wenselijk (met uitzondering van reserves voor het sociaal domein). Dit mag nooit een noodgreep zijn om een begroting sluitend te maken.
Waarom: Reserves hebben hun eigen functie en in geval van nood zijn die daarvoor bestemd.

Formulierenteam
• Het Formulierenteam (Surplus) moet behouden blijven en meer bekendheid krijgen.
Waarom: Om mensen beter te begeleiden bij het invullen van formulieren.


In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact