Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten J - j - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Jacht
• Verbod op slipjacht en plezierjacht.
Waarom: Om welzijn voor dieren te bevorderen.

Jeugd / Jongeren
• De jeugd die dat nodig heeft, de juiste professionele ondersteuning bieden. Naast het kind, moet er gekeken worden naar alle relaties die invloed hebben op het kind, ouders, instanties en overigen.
Waarom: Zorg moet altijd op maat zijn om tot het beste resultaat te komen.

• Meer ruimte bieden aan ondernemers voor het organiseren van activiteiten voor de doelgroep van 12 tot 18 jarigen.
Waarom: Voor deze doelgroep is nog te weinig te doen in Etten-Leur.

• Meer subsidie voor organisatie met activiteiten voor jongeren van 12 tot 18 jaar
Waarom: Niet alleen meer geld, maar ook kijken hoe dat uitgegeven wordt. Zijn er wel voldoende activiteiten? Vooraf inventariseren wat de jeugd wil is erg belangrijk. Subsidies moeten inzichtelijk en controleerbaar zijn, want het is gemeenschapsgeld. Een goed plan van aanpak vooraf is dus ook van belang.

• Op verzoek van jongeren meehelpen met realiseren van hun ideeën (onder andere ontmoetingsruimtes).
De jongeren moeten zelf kunnen bepalen waar ze willen zitten (zonder overlast te veroorzaken).

• Bij meerdere initiatieven voor de jeugd op één plek voorkeur geven voor de doelgroep 12-18 jaar.
Waarom: Voor deze doelgroep is nog te weinig te doen in Etten-Leur.

• Jongerenraad oprichten
Waarom: De mogelijkheid voor inspraak van inwoners is altijd belangrijk in een democratie. Wij nemen als gemeenteraad beslissingen voor toekomstige generaties, dus is het niet meer dan normaal, dat je ook luistert naar hoe de jongere generaties tegen zaken aankijken.

Jeugd – en Jongerenwerkers
• Er dient voldoende mankracht te zijn met voldoende ondersteuning.
Waarom: Om jeugd bezig en betrokken te houden en beter inzicht te krijgen in de doelgroep. Er vallen nu jongeren buiten de activiteiten / hulp. Deze kunnen door jongerenwerkers in hun kracht gezet worden.

Jeugdzorg
• De jeugd die dat nodig heeft, de juiste professionele ondersteuning bieden. Naast het kind, moet er gekeken worden naar alle relaties die invloed hebben op het kind, ouders, instanties en overigen.
Waarom: Zorg moet altijd op maat zijn om tot het beste resultaat te komen.

• Niet met minder zorgaanbieders werken om kosten te besparen
Waarom: Budget en kosten zijn niet leidend. Zorg moet altijd op maat zijn om tot het beste resultaat te komen. De jeugd die dat nodig heeft, de juiste professionele ondersteuning bieden. Naast het kind, moet er gekeken worden naar alle relaties die invloed hebben op het kind, ouders, instanties en overigen.

Jongerencentrum
• Beter en breder bekend maken.
Waarom: Om jongeren bezig te houden.

Jongerenverenigingen
• Minder star met betrekking tot bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag voor een overnachting dan wel een kampvuur voor vereniging met een milieu en educatief karakter (bijvoorbeeld de scouting).
Waarom: Onnodige belasting van de organiserende organisatie en vrijwilligers voorkomen.

Jongerenwerkers
• Niet bezuinigingen op jongerenwerkers.
Waarom: Om jeugd bezig te houden en om zo snel mogelijk bij te kunnen sturen in geval van onrust.

In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact