Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten O - o - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Oderkerkpark
• Uitbreiden en meer grote evenementen toestaan
Waarom: Wij zijn voorstander van een groter Oderkerpark wanneer de Nieuwe Nobelaer gesloopt wordt, om zo een groen stadshart en stadspark te creëren. Daar kunnen dan ook tal van (culturele) evenementen plaatsvinden.

Ondernemers
• Lokale bedrijven onder de aandacht brengen bij ambtenaren (bijvoorbeeld door middel van een bedrijvencatalogus) om lokale bedrijven betere kans bieden bij het binnenhalen van gemeentelijke opdrachten.
Waarom: Stimuleren van lokale economie, werkgelegenheid en zijn meer betrokken bij Etten-Leur.

• Schrappen van overbodige regelgeving voor bedrijven.
Waarom: het is inefficiënt waardoor het onnodige kosten met zich meebrengt.

Onderwijs
• In het voortgezet en middelbaar onderwijs moet er een betere aansluiting zijn met het bedrijfsleven.
Waarom: Om jongeren een betere kans te bieden op een baan.

• Loslaten van prestatie-indicatoren en meer focussen op sociaal emotionele ontwikkelingen.
Waarom: Iedereen ontwikkelt zich op een ander niveau.

• Wij pleiten voor passend onderwijs waarbij er goed geluisterd wordt naar de input van ouders en kinderen. Waar er ook meer gelet wordt op kwaliteit.
Waarom: Iedereen ontwikkelt zich op een ander niveau .

• Wij pleiten dat er binnen het lesprogramma ruimte wordt opgenomen voor ervaringsdeskundigen die voorlichting richting de jeugd kunnen geven op verschillende gebieden, zoals alle vormen van verslaving, (anti)-racisme, milieubesef, pesten / cyberpesten).
Waarom: Om ongewenst gedrag eerder te kunnen herkennen, te voorkomen en te bestrijden.

• Wij zijn tegen onderwijs in slecht onderhouden panden.
Waarom: Kinderen en onderwijzend personeel moeten veilig en gezond kunnen leren en werken.

• Verschillende leersystemen moeten gepromoot worden.
Waarom: Zodat kinderen en hun ouders kunnen kiezen welke (toekomstige) school het beste is.

• Meer aandacht aan geschiedenis en cultuur van Etten-Leur.
Waarom: Om de jeugd een binding en meer kennis te geven met hun woonplaats.

• Wij pleiten voor betaalbaar en bereikbaar schoolzwemmen.
Waarom: Elk kind moet veilig zijn in een situatie waar water aanwezig is, om de kans te vergroten op overleven in geval van nood.


• Professionele leerkrachten mogen niet vervangen worden door ouders.
Waarom: Goed onderwijs wordt gegeven door professionele leerkrachten.

Onderwijs multiculturele samenleving
• Meer aandacht voor multiculturele samenleving (enerzijds begrip kweken voor andere culturen en anderzijds de Nederlandse cultuur / normen en waarden overbrengen op alle kinderen).
Waarom: Diverse culturen hebben een meerwaarde op onze Nederlandse samenleving.

Onkruid
• Betere onkruidbestrijding.
Waarom: Zorgt voor een prettige leefomgeving.

Onroerende zaak belasting (OZB)
• Beperken tot inflatie niveau.
Waarom: Het mag geen melkkoe zijn of reden om de begroting sluitend te krijgen. Belastingen zijn noodzakelijk om gemeentelijke kosten mee te kunnen dekken. De onroerend zaak belasting is er daar 1 van. Wij zijn voor het gelijk houden van deze belasting, gecorrigeerd voor inflatie. Wanneer het financieel verantwoord is, kan deze verlaagd worden.

Openbaar gebied
• Optimaal onderhouden van openbaar gebied (onder andere verlichting, voetpaden, bestrating, fietspaden, opruimen maaisel / slootvuil.
Waarom: Zorgt voor een prettige leefomgeving.

• Brandgangen / stoepen rondom zowel koop- als huurwoningen beter bijhouden
Waarom: Ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid.

Openbaar groen
• Een aantrekkelijke groene omgeving met onder andere meer bloeiende bomen en planten / bollen.
Waarom: Zorgt voor een prettige leefomgeving. Openbaar groen is in beginsel een taak van de gemeente. Vrijwillig meehelpen en buurtinitiatieven bij het onderhoud in eigen buurt mag altijd en moeten omarmd worden.In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact