Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Wijk Buitengebied Etten-Leur

"mijn huis, mijn wijk, Ons Etten-Leur"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies, 22 hoofdthema's en daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z. Tot slot hebben we ook per wijk een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen, zodat u ook per wijk kunt kijken naar onze belangrijkste standpunten.

Hieronder vindt u per wijk een aantal belangrijke speerpunten die specifiek zijn voor uw wijk of meer spelen dan in de rest van Etten-Leur. Net zoals lokale politiek anders is dan landelijke politiek, beseffen wij als lokale partij maar al te goed dat ook iedere situatie in een wijk weer anders is. Er zijn verschillende punten die niet in alle wijken spelen. Iedere wijk heeft zijn eigen geschiedenis, dynamiek en inrichting. Ons Etten-Leur houdt daar rekening mee.


Home > Ons programma > Wijken > Buitengebied
 

Mail naar buitengebied@ons-etten-leur.nl voor specifieke vragen of opmerkingen over uw wijk, of bel met 076 – 201 78 18


Wijk Buitengebied Gemeente Etten-Leur Wijken• Ruimere openingstijden voor de milieustraat
• Particulieren toestaan om groenafval met groter materieel aan te leveren
• Voldoende afvalbakken / vangnetten tegen zwerfafval
• Openbaar gebied goed onderhouden (vaker maaien / sloten schoonhouden) om de uitstraling en het veiligheidsgevoel te vergroten (onder andere zichtbaarheid bij onoverzichtelijk situaties)
• Voorkomen van ongemaaide versus gemaaide stukken (betere afstemming waterschap en gemeente)
• Na sloten schoonmaken, maaien en snoeien, direct opruimen en niet laten liggen
• Voorkomen van overlast door bedrijven door uitwassen op bedrijfsvoering te voorkomen
• Geen nieuwe megastallen
• Snelle aanleg glasvezel om de Etten-Leurse bedrijven in het buitengebied optimaal te laten concurreren
• Meer groen in het buitengebied (bomen langs wegen, bosjes aanplanten, bloeiende beplanting, land teruggeven aan de natuur)
• Aandacht houden voor verkeersveiligheid bij renovaties straten (onder andere krappe bochten, breedte wegen)
• Meer (slimme) verlichting om het veiligheidsgevoel van inwoners en recreanten en vergroten (met in achtneming van het zo min mogelijk verstoren van de natuurlijke flora en fauna)
• Zorgvuldig omgaan met verstedelijking van het buitengebied
• Flexibel omgaan met nieuwe invullingen van vrijkomende agrarische bebouwingen (stimuleren alternatieve bedrijvigheid voor een leefbaar en aantrekkelijk buitengebied, geen gedwongen sloop)
• Niet dempen van- en openhouden van waterlopen en sloten (voor goede afwatering polders, weilanden en akkers)
• Onderzoek naar uitbreiding van de openbaar vervoersmogelijkheden in het buitengebied
• Meer bekendheid van alle vervoersmogelijkheden in het buitengebied
• Voor fietsers en wandelaars een veiligere situatie maken bij de oversteek van de Hoevenseweg richting provinciale weg (zowel de kruising met parallelweg Hoevenseweg als oversteek provinciale weg)
• Betere communicatie met inwoners
o heldere taal, vooraf input verzamelen, tijdig informeren en altijd terugkoppelen
• Meer handhaving met bijbehorende consequenties
o onder andere op het gebied van overlast gevende groepen, drugs, zwerfafval, hondenpoep, verkeerssnelheid, fout parkeren en inbraken
• Behouden en vergroten van veilige leefomgeving
o optimaal onderhouden van stoepen en fietspaden, verlichting overal op orde (onder andere in brandgangen)
• Beter onderhouden openbaar groen
o onkruid verwijderen, gras maaien, overgroeiend groen stoepen / fietspaden snoeien, zwerfafval opruimen

 


Contact