Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten B - b - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Bedrijven
• Lokale bedrijven eerst benaderen voor gemeentelijke projecten. Bij gelijkblijvende prijzen en kwaliteit voorkeur geven aan lokale ondernemer.
Waarom: stimuleren van lokale economie, werkgelegenheid en zijn meer betrokken bij Etten-Leur.

• Gemeente moet zorgen voor goede bereikbaarheid van bedrijven en winkels bij onderhoud van wegen.
Waarom: Bereikbaarheid voor inwoners moet optimaal zijn.

Begraafplaatsen
• Goed onderhouden van openbare begraafplaats.
Waarom: Vanuit respect voor de overledenen en hun nabestaanden.

Belastingen
• De onroerende zaak belasting (OZB) mag niet meer stijgen dan de inflatie.
Waarom: Het mag geen melkkoe zijn of reden om de begroting sluitend te krijgen.

Bijstand
• Begeleiding van mensen die uit de bijstand naar een werkende situatie gaan, maar daarbij financieel minder te besteden hebben.
Waarom: Om niet in armoedeverval te komen.

• Voor verzamelinkomen waaraan getoetst wordt niet kijken naar netto inkomen, maar rekening houden met bijvoorbeeld medische kosten en gezinssamenstelling.
Waarom: Dit geeft een eerlijker beeld van het besteedbare inkomen van kwetsbare gezinnen.

• Mensen beter naar werk begeleiden en werk beter laten lonen.
Waarom: Werken geeft voldoening, is gezond voor lichaam en geest en kost de gemeenschap minder geld (onder andere uitkeringen).

• Mensen met een uitkering waar mogelijk actief betrekken bij vrijwilligerswerk en tijdelijke werkzaamheden ten dienste van de gemeenschap, zonder dat dit ten koste gaat van betaald werk.
Waarom: Een zinvolle dagbesteding helpt mensen om deel te blijven nemen aan de maatschappij. Dit vergroot de kansen op een baan en voorkomt dat ze in een sociaal isolement terechtkomen. Het moet worden gestimuleerd, maar niet verplicht. Uiteraard moet er gekeken worden waar iemand affiniteit mee heeft. Het mag niet ten koste gaan van betaalde banen. Daarnaast mag het niet ten koste gaan van de uitkering, anders loont het alsnog niet.

Blinden – Visueel gehandicapten
• Een geleiderail (ribbeltegels – of rail) voor blinden vanuit het centrum tot aan het station.
Waarom: Etten-Leur moet beter toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking.

Blik / plastic afval
• Voorstander van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes wat landelijk geregeld moet worden. Etten-Leur moet zich hiertoe aansluiten bij de landelijke statiegeld alliantie (www.statiegeldalliantie.org).
Waarom: Plastic (zwerf)afval, blikjes en de ´plastic soup´ in oppervlaktewater dienen voorkomen te worden voor een schoner milieu.
BOA – Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
• Meer inzet van BOA´s tijdens evenementen en bij probleemsituaties in de wijken.
Waarom: Iedere inwoner moet zich veilig voelen. Daarnaast is het tegengaan en voorkomen van overlast op belangrijke gebieden zoals overlast gevende groepen, drugs, zwerfafval, hondenpoep, verkeerssnelheid, fout parkeren en inbraken belangrijk. Onze voorkeur blijft uitgaan naar meer wijkagenten.

• Boa´s uitrusten met een adequate wapenuitrusting en AED’s.
Waarom: Om ze beter te kunnen laten functioneren binnen hun groeiende takenpakket.

• Meer boa’s aanstellen
Waarom: Iedereen moet zich veilig voelen. Daarnaast is tegengaan en voorkomen van overlast van overlast gevende groepen, drugs, zwerfafval, hondenpoep, verkeerssnelheid, fout parkeren en inbraken belangrijk. Onze voorkeur blijft uitgaan naar meer wijkagenten.

Bodemverontreiniging
• Moet altijd met spoed aangepakt worden.
Waarom: Een gezond leefmilieu voor inwoners en recreanten heeft hoge prioriteit.

Brandweer
• In het Etten-Leurse korps dienen er één of meerdere gediplomeerde duikers aanwezig te zijn.
Waarom: Etten-Leur beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid open water, wat bepaalde risico´s met zich meebrengt.

• Apart telefoonnummer voor niet direct levensbedreigende situaties (bijvoorbeeld ondergelopen kelder, kat in boom).
Waarom: Om alarmnummer 112 te ontlasten in geval van levensbedreigende situaties.

• De Nederlandse Spoorwegen moet (desnoods vertrouwelijk) aan de brandweer doorgeven wat er wanneer over het spoor vervoerd wordt.
Om adequaat te kunnen reageren in geval van incidenten.

Buitengebied:
• Landelijk karakter behouden.
Waarom: Anders is het geen buitengebied meer en wordt het groen in de gemeente langzaam steeds meer stedelijk gebied.

• Geen intensieve veehouderij en megastallen.
Waarom: Om overlast te beperken voor de omgeving. Een beestwaardig bestaan en aandacht voor het milieu zijn belangrijk.

• Stimuleren van duurzame landbouw, die dier – en milieuvriendelijk van opzet is.
Waarom: Dit ter bevordering van het welzijn van dieren en de natuur, die ook voor toekomstige generaties van groot belang is.

• Picknicktafels in het buitengebied zetten.
Waarom: Om het voor recreanten aantrekkelijker te maken ons buitengebied (langer) te bezoeken.

Buitenschoolse opvang
• Kwalitatief goed en betaalbaar.
Waarom: Om ouders kans te bieden aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen.


Buurtbus
• Uitbreiding routes met name in het buitengebied en Etten-Leur West
Waarom: Om voor een zo groot mogelijke groep een actieve deelname aan het sociale leven in onze gemeente mogelijk te maken.

Buurtpreventie
• Meer sociale controle vanuit de inwoners in samenwerking met politie en wijkvereniging.
Waarom: Om een veiligere leef- en woonomgeving te creëren.


In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact