Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Wijk Hooghuis Etten-Leur

"mijn huis, mijn wijk, Ons Etten-Leur"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies, 22 hoofdthema's en daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z. Tot slot hebben we ook per wijk een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen, zodat u ook per wijk kunt kijken naar onze belangrijkste standpunten.

Hieronder vindt u per wijk een aantal belangrijke speerpunten die specifiek zijn voor uw wijk of meer spelen dan in de rest van Etten-Leur. Net zoals lokale politiek anders is dan landelijke politiek, beseffen wij als lokale partij maar al te goed dat ook iedere situatie in een wijk weer anders is. Er zijn verschillende punten die niet in alle wijken spelen. Iedere wijk heeft zijn eigen geschiedenis, dynamiek en inrichting. Ons Etten-Leur houdt daar rekening mee.


Home > Ons programma > Wijken > Hooghuis
 

Mail naar hooghuis@ons-etten-leur.nl voor specifieke vragen of opmerkingen over uw wijk, of bel met 076 – 201 78 18


Wijk Het Hooghuis Gemeente Etten-Leur Wijken• Meer / grotere afvalbakken bij de Dirk van de Broek met slimme ´indicatiemeters´ voor het aangeven van moment van legen
• Laagdrempelige en goed toegankelijke ontmoetingsruimte
• Verbeteren fietssituaties (onder andere oversteek Liesbosweg / Lage Vaartkant / Lichttorenhoofd, oversteek Nachtegaal / Lage Neerstraat)
• Stimuleren van meer lopen en fietsen naar school / verenigingen
• Beter toezicht op uitgevoerde projecten en daarbij de terugkoppeling naar de betrokkenen
• Veiligheid Lage Neerstraat vergroten door snippergroen te beperken
• Ongelijkvloerse kruising met spoor
• Ruimte voor ondernemers om zich in de wijk te vestigen
• Betere communicatie met inwoners
o heldere taal, vooraf input verzamelen, tijdig informeren en altijd terugkoppelen
• Meer handhaving met bijbehorende consequenties
o onder andere op het gebied van overlast gevende groepen, drugs, zwerfafval, hondenpoep, verkeerssnelheid, fout parkeren en inbraken
• Behouden en vergroten van veilige leefomgeving
o optimaal onderhouden van stoepen en fietspaden, verlichting overal op orde (onder andere in brandgangen)
• Beter onderhouden openbaar groen
o onkruid verwijderen, gras maaien, overgroeiend groen stoepen / fietspaden snoeien, zwerfafval opruimen

 


Contact