Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten R - r - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Rampenplan
• Regelmatig actualiseren en bespreken met allerlei betrokken partijen (politie, brandweer, welzijnsinstellingen, horeca verenigingen, scholen, ondernemersverenigingen, wijkverenigingen).
Waarom: Iedere partij heeft een eigen kijk op de praktijk. Hierdoor wordt kwaliteit van het geheel beter. Er moet geleerd worden van elkaar en doorontwikkeld worden.

Reclamezuilen
• Exploiteren van reclamezuilen (bijvoorbeeld langs de A58).
Waarom: Om inkomsten te genereren.

Recycling
• Hemelwater waar mogelijk hergebruiken.
Waarom: Dat is beter voor het milieu en bespaart kraanwater.

• Voorstander van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes wat landelijk geregeld moet worden. Etten-Leur moet zich hiertoe aansluiten bij de landelijke statiegeld alliantie (www.statiegeldalliantie.org).
Waarom: Plastic (zwerf)afval, blikjes en de ´plastic soup´ in oppervlaktewater dienen voorkomen te worden voor een schoner milieu.

Referendum
• Wij zijn voor een raadgevend referendum voor zaken die van grote invloed zijn voor de gehele bevolking.
Waarom: De mogelijkheid voor inspraak van inwoners is altijd belangrijk in een democratie. Bij een referendum is het wel belangrijk om zoveel mogelijk volledige en juiste informatie bij iedereen te krijgen, zodat mensen een afgewogen keuze kunnen maken. Dit geldt zowel fysiek als digitaal.

Regelgeving
• Minder betutteling en onnodige regels.
Waarom: Minder belastend voor bedrijven, inwoners en verenigingen.

Regionale samenwerkingsverbanden
• Beter evalueren op effectiviteit en meerwaarde.
Waarom: Om onnodige kosten en extra bestuurslagen te voorkomen.

• Op voorhand meer informatie over de op handen zijnde besluiten richting raadsleden.
Waarom: zodat raadsleden zelf beter onderbouwd kunnen besluiten of ze voor of tegen zijn.

• Tegen vetorecht samenwerkingsverbanden. Ieder raadslid moet de mogelijkheid hebben om zijn / haar stem uit te brengen op een bepaald punt.
Waarom: Om de democratische besluitvorming te waarborgen.

• Een te grote aantasting van de financiële reserves is niet wenselijk (met uitzondering van reserves voor het sociaal domein). Dit mag nooit een noodgreep zijn om een begroting sluitend te maken.
Waarom: Reserves hebben hun eigen functie en in geval van nood zijn die daarvoor bestemd.


Riolering
• Capaciteit van riolering moet altijd optimaal zijn in verband met het veranderende klimaat.
Waarom: Om wateroverlast te beperken.

• Meteen aanpassen waar nog wel wateroverlast is.
Waarom: Overlast voor inwoners moet beperkt worden, zeker waar het een dergelijke belangrijke dagelijkse voorziening betreft.

Rondweg
• Rondweg rondom Etten-Leur Noord en ongelijkvloers met spoor.
Waarom: om de veiligheid in Etten-Leur te bevorderen en verkeer in Etten-Leur beter door te laten doorstromen.


In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact