Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten E - e - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Economie
• De gemeente moet zorgen voor adequate infrastructuur, parkeerbeleid, gunstige vestigingsvoorwaarden voor ZZP-ers, midden – en kleinbedrijf en industrie.
Waarom: Bedrijven zijn goed voor de werkgelegenheid.

• Inspraak geven bij ingrijpende plannen aan vertegenwoordigende instanties (Midden – en Kleinbedrijf, Industriële Kring Etten-Leur (IKE), ZLTO, ZZP-ers).
Waarom: Zorgt voor soepeler verloop van de plannen, waardoor bezwaren op voorhand weggenomen kunnen worden.

• Etten-Leur moet een zo duurzaam mogelijke economie zijn.
Waarom: Minder belastend voor het milieu, zodat toekomstige generaties niet opgezadeld worden met de effecten van een vervuilende economie.

Energieverbruik
• Goed kijken naar het energieverbruik in gemeentelijke accommodaties en ander gemeentelijk vastgoed.
Waarom: Het is goedkoper en minder belastend voor het milieu.

Evenementen
• Gemeente moet stichtingen en vrijwilligers die evenementen organiseren beter faciliteren, en geen ontmoedigingsbeleid voeren.
Waarom: Zonder vrijwilligers geen evenementen en zonder evenementen een minder aantrekkelijke gemeente.

• Niet teveel belasten met precariorechten.
Waarom: Evenementen moeten levensvatbaar kunnen zijn en gemeentelijke diensten hoeven niet winstgevend te zijn.

• Evenementenvergunningen voor meerdere jaren afgeven in plaats van ieder jaar apart aanvragen.
Waarom: Onnodige belasting van de organiserende partijen en vrijwilligers voorkomen.

Externe partijen
• Beperken van inhuur van dure consultants. Eerst kijken of er onder de bewoners kennis beschikbaar is.
Waarom: Het vergroot de betrokkenheid onder inwoners bij projecten. Daarnaast kan het kostenbesparend werken.In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact