Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Onze visie op Etten-Leur

Partijprogramma Ons Etten-LEur

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Een visie op de Etten-Leur, een visie op de maatschappij en een visie op lokale politiek.

Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's, zoals zorg, wonen, senioren, afval of sport. Per hoofdthema leggen we uit wat we belangrijk vinden, waarom dat belangrijk is en hoe Ons Etten-Leur dat voor elkaar denkt te krijgen of wat er voor moet gebeuren.

Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z. Tot slot hebben we ook per wijk een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen, zodat u ook per wijk kunt kijken naar onze belangrijkste standpunten.


Home > Ons programma > Visie op Etten-Leur
 

Onze visie op Etten-Leur

Het compacte karakter van beide kernen (Etten en Leur) moet behouden blijven. Daarbij de ‘dorpse’ beleving van wonen en vrije tijd behouden in combinatie met belangrijke ´stadse´ voorzieningen op maat.

Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden tot aanpassing. Onder andere technologische ontwikkelingen en veranderingen in de zorg gaan erg snel, maar dit mag niet ten koste gaan van het welzijn van onze inwoners.

Etten-Leur is een dorp met 2 bruisende dorpskernen en meerdere winkelgebieden. Daarbij moet er aandacht zijn voor het feit dat in beide kernen voldoende voorzieningen dicht bij de inwoners blijven. Een goede en veilige bereikbaarheid is hierbij van belang.

Wij pleiten daarbij voor ongelijkvloerse kruisingen met het spoor, een toekomstige rondweg rond Etten-Leur Noord en voldoende wijkbussen binnen alle delen van Etten-Leur. Etten-Leur is langzaam steeds groter gegroeid, maar het onderhoud van stoepen, fietspaden en wegen moet optimaal zijn, om alle mogelijke vormen van (schoner) vervoer te stimuleren.

Wij pleiten voor het behoud van sfeervolle en karakteristieke gebouwen, om Etten-Leur zijn eigen gezicht te laten behouden. Dit willen we graag aangevuld zien met meer (bloeiend) groen, om Etten-Leur een betere woonomgeving te laten zijn tijdens de 4 seizoenen. Openbaar groen dat uiteraard optimaal bijgehouden wordt, voor een schone gemeente zonder verloedering van het openbaar gebied.

Wij pleiten ook voor uitbreiding van bestaande parken en het aanleggen van nieuwe. Bijvoorbeeld het vergroten van het Oderkerkpark tot een groter ´stadspark´ wanneer de Nieuwe Nobelaer gesloopt wordt, het Brabantpark aantrekkelijker maken en eventueel nieuwe parken op Leur / in West. Al dan niet in combinatie met vormen van begeleid wonen / maatschappelijke toepassingen zoals gezamenlijke moestuin.

Wij pleiten voor voldoende openbare ontmoetingsruimtes in de wijken, dicht bij de inwoners, waar allerlei mogelijke vormen van activiteiten en ontspanning mogelijk zijn. Deze ruimtes moeten laagdrempelig, goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle groepen inwoners.

Wij pleiten voor woningbouw voor die doelgroepen die er het meeste behoefte aan hebben. Meer goedkope woningen voor gezinnen waarvan 1 of meer gezinsleden een beperking hebben. Voor ouderen moeten er meer levensloopbestendige woningen komen (door nieuwbouw, renovaties of aanpassingen). Heel belangrijk is dat er ook goedkope woningen komen voor onze jongeren die zelfstandig gaan wonen.

Op het gebied van bestuur pleiten we voor minder dan wel soepelere regelgeving. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en vrijwilligers die activiteiten willen opzetten moeten niet ontmoedigt, maar juist aangemoedigd worden. Hier valt ook de communicatie vooraf, tijdens en achteraf onder, met alle inwoners. Ambtenaren en bestuur zijn er voor u en moeten pro-actief meedenken voor oplossingen voor uw vragen, problemen en suggesties.

 


Contact