Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten Z - z - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Zebrapaden
• Goed zichtbaar maken (onder andere borden / verlichting / strepen goed wit / kattenoogjes) en combineren met sensoren die aangeven wanneer er iemand wil oversteken.
Waarom: Om de verkeersveiligheid te vergroten en ongelukken te voorkomen.

Zonne-energie
• Gebruik van zonne-energie (met diverse mogelijke varianten) stimuleren in heel de gemeente .
Waarom: Om gebruik van ‘groene energie’ te stimuleren en de doelstellingen om klimaatneutraal te worden te halen.

Zonneparken
• Niet meer grootschalige zonneparken
Waarom: De gemeente heeft al een aantal zonneparken (langs de A58, op de voormalige vuilstort) binnen haar gemeentegrenzen. Nog meer grootschalige zonneparken gaat ten koste van andere gebruiksmogelijkheden, terwijl er wellicht ook andere alternatieve vormen zijn, die kunnen bijdragen aan de energiedoelstellingen, zonder daarvoor grote stukken grond te hoeven opofferen.

Daarnaast is de capaciteit van het energienetwerk in het gedrang, waardoor het maar de vraag is of een initiatief van een nieuw zonnepark, voorrang heeft op dat van andere energieopwekkers (bijvoorbeeld kleinschalige projecten en particuliere zonnepanelen), waarbij meer partijen profiteren.

Zorg
• Wij willen zorg dicht bij huis, die afgestemd is op de individuele zorgbehoefte van de inwoners.
Waarom: Omdat de kwaliteit een leidend principe moet zijn in de zorg.

• Centraal punt om naar toe te kunnen bellen of mailen met zorgvragen.
Waarom: Om de afstand voor mensen om hulp te vragen zo klein mogelijk te maken en drempels weg te nemen.

• Duidelijke communicatie over alle beschikbare zorgmiddelen / instanties / mogelijkheden.
Waarom: Zodat de voorzieningen bij de juiste mensen terecht kunnen komen.

• Voortzetten van uitgebreide zorgverzekering voor minima (tot 120%).
Waarom: Om te zorgen voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

Zwemmen
• Gratis zwemles voor alle kinderen invoeren
Waarom: In verband met de veiligheid en het open water wat aanwezig is in de gemeente, moeten alle kinderen op jonge leeftijd al kunnen zwemmen. Onze voorkeur gaat uit naar schoolzwemmen als een basisbehoefte.

Zwerfafval
• Meer afvalbakken (bovengronds en ondergronds).
Waarom: Om zwerfafval tegen te gaan.

ZZP-ers
• Geen onnodige regeldruk opleggen.
Waarom: Ze zijn belangrijk voor de lokale economie van de gemeente.

In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact