Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten A - a - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma > Punten van A t/m Z > A-a
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Aanbestedingen
• Lokale bedrijven eerst benaderen voor gemeentelijke projecten. Bij gelijkblijvende prijzen en kwaliteit, voorkeur geven aan lokale ondernemers.
Waarom: Stimuleren van lokale economie, werkgelegenheid en zij zijn meer betrokken bij Etten-Leur.

Aardwarmte
• Gebruik van aardwarmte (met diverse mogelijke varianten) stimuleren in heel de gemeente.
Waarom: Om gebruik van ‘groene energie’ te stimuleren en de doelstellingen om klimaatneutraal te worden te halen.

• Een of meerdere AED’s plaatsen bij Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) / meegeven met BOA’S.
Waarom: Zijn mobiel en eventueel sneller ter plaatse.

Afval
• Stimuleren van het minder produceren van verpakkingsmaterialen.
Waarom: Bij de bron aanpakken, voorkomt toekomstige afvalstromen en het later opruimen er van.

• Afvalstoffenheffing zo eerlijk mogelijk berekenen
Waarom: Het basisprincipe moet zijn dat de vervuiler betaalt. Wel kijken naar mogelijkheden voor het nog eerlijker verdelen van de lasten Het aantal personen in een huishouden is geen eerlijke factor om de kosten te bepalen, het gaat om de hoeveelheid geproduceerd afval.


• Gratis aanbieden / op laten halen van grof vuil voor het schoon houden van de openbare ruimte.
Waarom: Minder kans op zwerfafval, als er meer (standaard) opties voldoende en voldoende goedkoop aanwezig zijn.


• Eigen bijdrage big bags verlagen, afval moet goedkoper en meer opgehaald worden
Waarom: Minder kans op zwerfafval, als er meer (standaard) opties voldoende en voldoende goedkoop aanwezig zijn

• Inventariseren voorkeur voor 4e afvalbak in plaats ‘Plastic Heroes’ om de overlast en irritatie over plastic zakken aan te pakken.
Waarom: de huidige manier van ophalen van plastic afval met de ‘Plastic Heroes’ zakken (die slechts deels gebruikt worden), zorgt voor overlast en niet opgeruimd straatbeeld.

• Simpel en duidelijk ophaalsysteem voor afval zonder veel regeltjes en uitzonderingen, één jaarprijs voor het hele ophaalsysteem en belonen van minder afval.
Waarom: Te veel ingewikkelde en onnodige regeltjes maken het voor consumenten niet eenvoudiger en dus minder aantrekkelijk om afval goed en netjes af te voeren. Positief gedrag (achteraf) belonen bij een simpel basistarief voorkomt onnodige onduidelijkheid.

Ambtenaren
• (Nieuwe) ambtenaren bekend laten worden met de gemeente waarin ze werken (bijvoorbeeld lokaal nieuws volgen, wijken in, evenementen bezoeken / actief deelnemen).
Waarom: Een betere kennis en begrip van de gemeente waarin gewerkt wordt, leidt tot betere voorstellen.

Arbeidsmigranten
• Geen voorstander van grootschalige huisvesting
Waarom: Ons Etten-Leur vind dat alles in samenspraak moet met inwoners, ondernemers en gemeente. Belangrijk is dat integratie voor de arbeidsmigranten die hier langer willen blijven mogelijk moet worden.

• Geen extra mogelijkheden om arbeidsmigranten op boerenbedrijven te laten wonen
Waarom: In het huidige bestemmingsplan buitengebied zijn er al duidelijke richtlijnen opgesteld over de hoeveelheid arbeidsmigranten die ze mogen opnemen. Het buitengebied is niet voor niets buitengebied, het is geen woonwijk.

Armoede
• Stille armoede aanpakken.
Waarom: Om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement geraken.

• Meer geld uitgeven aan bestrijding van armoede
Waarom: Alle mensen hebben recht op een menswaardig bestaan. We moeten voorkomen dat mensen in verborgen armoede terechtkomen. Ook kinderen mogen niet de dupe worden van de situatie waarin hun ouders verkeren.


Asbestsanering
• Aanbieden van een collectieve asbestsaneringsoperatie aan particulieren en bedrijven om zo te profiteren van grootschalige inkoopvoordelen. Daarnaast voorstander van het verlengen van de landelijke subsidies tot 2024 (nu nog tot 2020), welke landelijk geregeld moeten worden.
Waarom: Een asbestvrije gemeente levert minder gevaar op voor de volksgezondheid.

Asielzoekers
• Verbeteren van hulp / betere inburgeringcursus (onder andere kennis van Nederlandse normen en waarden, taal, begeleiden bij scholing/werk/vrijwilligerswerk).
Waarom: Hoe sneller en beter iemand bekend en vertrouwd raakt met de Nederlandse / Etten-Leurse maatschappij, des te sneller kan hij / zij deel uitmaken hiervan.

AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
• De mens en zijn zorgvraag moeten centraal staan, niet de regels of geldstromen en administraties.
Waarom: Zodat mensen zelf de regie kunnen blijven voeren.

In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact