Ons Etten-Leur Lokale Politieke Partij Open & Eerlijk voor een zorgzame maatschappij Standpunten G - g - Ons Etten-Leur

"politieke onderwerpen op alfabetische volgorde"

Ons Etten-Leur heeft een partijprogramma waarop op hoofdlijnen wordt verteld wat de verschillende standpunten zijn met betrekking tot allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Er zijn 3 algemene visies die voortkomen uit onze missie. Daarbinnen vallen 22 hoofdthema's. Daarnaast zijn al onze standpunten overzichtelijk alfabetisch gerangschikt van A tot en met Z.


Home > Ons programma
 
In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl

 
Gehandicapten
• Meer aandacht voor gehandicapten om sociale contacten op te bouwen / onderhouden.
Waarom: Om sociaal isolement te voorkomen.

• Goede en veilige toegankelijkheid voor alle openbare gebouwen.
Waarom: Zodat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij.

• Zorgen voor optimaal onderhoudend openbaar gebied.
Waarom: Zodat alle voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Gehandicaptensport
• Faciliteren van sporten voor iedere inwoner van met een beperking.
Waarom: Sporten zorgt voor ontspanning, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Geluidsoverlast
• Hoofd- en ontsluitingswegen moeten voorzien worden van geluidsarm asfalt.
Waarom: Minder overlast voor inwoners.

Gemeenschappelijke ruimtes
• Zorgen voor voldoende gemeenschappelijke ruimtes binnen nieuwbouwcomplexen
Waarom: Schept mogelijkheid voor deelname aan de maatschappij.

Gemeente
• 1 Aanspreekpunt voor al je problemen op het gebied van zorg / hulp, waarbij je doorverwezen wordt naar de juiste instanties.
Waarom: Om mensen sneller en beter te kunnen helpen.

Gemeentegids
• Behouden in fysieke vorm, naast digitaal (onder andere uitbreiden met sociaal gemeentebeleid, zorginformatie, aanspreekpunten).
Waarom: Om ook voor mensen met minder digitale vaardigheden de informatie beschikbaar te stellen.

GGZ-terrein
• Behouden kenmerkend en sfeerbepalend voorgebouw van Het Hooghuys (en achterliggend kunstwerk).
Waarom: Om het unieke en onderscheidende karakter van Etten-Leur te behouden.

• Niet volbouwen, geen hoogbouw, veel groen.
Waarom: om een prettige leefomgeving te behouden.

• Behouden van het GGZ museum over GGZ.
Waarom: voor het bewaren van de geschiedenis.

Glastuinbouw
• Geen lichtvervuiling.
Waarom: Overlast voor omwonenden en dieren te beperken.


GSM – Global System for Mobile Communications
• Plaatsing GSM masten – antennes voor draadloze communicatie aan strengere voorwaarden koppelen in verband met (onbekende) stralingsrisico’s en gevolgen.
Waarom: Beter voor de volksgezondheid.In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde de belangrijkste onderwerpen en standpunten van Ons Etten-Leur. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u vragen over deze of ontbrekende onderwerpen uit de lijst, neem dan contact op met ons.

Telefoon 076 - 201 78 18
E-mail info@ons-etten-leur.nl


Contact